Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu
  Senior adviseur Ruimte, Wonen & Economie

  Edgar Wever

  Het goed afwegen en vormgeven van maatschappelijke en economische gebiedsopgaven ter ondersteuning van bestuurlijke besluitvorming heeft mijn interesse. Op deze terreinen heb ik brede kennis en ervaring opgedaan met publieke en private partijen en op een breed scala van beleidsterreinen.

  Maakt impact met

  Gebiedsontwikkeling, Financieel management.

  Als adviseur richt ik mij met name op het fysiek-ruimtelijk domein, woon- en werklocaties en  regionale gebiedseconomie in het bijzonder. Ik word enthousiast als ik kan helpen bij het bepalen van een optimale toekomstige invulling van een gebied. En waarbij rekening moet worden gehouden met uiteenlopende partijen en belangen. 

  Door middel van impact- en brede welvaartanalyses, markt- en haalbaarheidsstudies, opstellen van visies en regionale investeringsagenda’s draag ik graag bij aan het mooier maken van Nederland. Het opstellen van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) is daar ook onderdeel van. Hierover doceer ik in jaarlijks terugkerende basis- en gevorderdencursussen. 

  Met mijn analytisch vermogen aan de ene kant en mijn sociale procesvaardigheden aan de andere kant, heb ik de afgelopen jaren aan prachtige gebiedsopgaven gewerkt. Recente voorbeelden hiervan zijn MIRT Utrecht voor de verstedelijkingsopgave vanaf 2030,  het Deltaplan Noord-Nederland, de Utrecht Groeisprong, de ontwikkeling van Den Haag Zuidwest, de Impactstudie verstedelijkingsopgave Katwijk, de Economische Toekomstverkenning voor werklocaties in Utrecht en de Agenda stadsontwikkeling van Rijswijk. Maar ook kleinere projecten, maar zeker zo interessante projecten, als bijvoorbeeld de locatiestudie voor een IKC in Nieuwveen en de projectenstrategie voor het centrum van Bergen. Ik kijk er naar uit dit de komende jaren te blijven doen.

  Senior adviseur Ruimte, Wonen & Economie

  Edgar Wever

  Edgar Wever
  Stuur een e-mail

  Bel: 06 13 84 49 06

  Het goed afwegen en vormgeven van maatschappelijke en economische gebiedsopgaven ter ondersteuning van bestuurlijke besluitvorming heeft mijn interesse. Op deze terreinen heb ik brede kennis en ervaring opgedaan met publieke en private partijen en op een breed scala van beleidsterreinen.

  Maakt impact met

  Gebiedsontwikkeling, Financieel management.

  Als adviseur richt ik mij met name op het fysiek-ruimtelijk domein, woon- en werklocaties en  regionale gebiedseconomie in het bijzonder. Ik word enthousiast als ik kan helpen bij het bepalen van een optimale toekomstige invulling van een gebied. En waarbij rekening moet worden gehouden met uiteenlopende partijen en belangen. 

  Door middel van impact- en brede welvaartanalyses, markt- en haalbaarheidsstudies, opstellen van visies en regionale investeringsagenda’s draag ik graag bij aan het mooier maken van Nederland. Het opstellen van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) is daar ook onderdeel van. Hierover doceer ik in jaarlijks terugkerende basis- en gevorderdencursussen. 

  Met mijn analytisch vermogen aan de ene kant en mijn sociale procesvaardigheden aan de andere kant, heb ik de afgelopen jaren aan prachtige gebiedsopgaven gewerkt. Recente voorbeelden hiervan zijn MIRT Utrecht voor de verstedelijkingsopgave vanaf 2030,  het Deltaplan Noord-Nederland, de Utrecht Groeisprong, de ontwikkeling van Den Haag Zuidwest, de Impactstudie verstedelijkingsopgave Katwijk, de Economische Toekomstverkenning voor werklocaties in Utrecht en de Agenda stadsontwikkeling van Rijswijk. Maar ook kleinere projecten, maar zeker zo interessante projecten, als bijvoorbeeld de locatiestudie voor een IKC in Nieuwveen en de projectenstrategie voor het centrum van Bergen. Ik kijk er naar uit dit de komende jaren te blijven doen.