Senior adviseur Ruimte, Wonen & Economie

Edgar Wever

Het goed afwegen van maatschappelijke opgaven ter ondersteuning van bestuurlijke besluitvorming heeft mijn interesse. Op deze terreinen heb ik brede kennis en ervaring opgedaan met publieke en private partijen en op een breed scala van beleidsterreinen.

Maakt impact met

Projectmanagement, Financieel management.

Als adviseur richt ik me met name op het fysiek-ruimtelijk domein en gebiedsontwikkeling in het bijzonder. Ik word enthousiast als ik kan helpen bij het bepalen van een optimale toekomstige invulling van een gebied. En waarbij rekening moet worden gehouden met uiteenlopende partijen en belangen. 

Door middel van marktanalyses, haalbaarheidsstudies, opstellen van visies en evaluaties draag ik graag bij aan het mooier maken van Nederland. Het opstellen van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) is mijn specialisme. Hierover doceer ik in verschillende masterclasses en cursussen.

Met mijn analytisch vermogen aan de ene kant en mijn sociale procesvaardigheden aan de andere kant, heb ik de afgelopen jaren aan prachtige opgaven gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn grootschalige projecten als de herontwikkeling van energiecentrale terreinen van ENGIE in Zwolle en Nijmegen, de verstedelijkingsopgave regio Utrecht, de gebiedsontwikkeling Feyenoord City en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Maar ook kleinere projecten, maar zeker zo interessante projecten, als bijvoorbeeld voor multifunctionele accommodaties zoals De Werkwereld (Assen) of de Krim (Hardenberg). Ik kijk er naar uit dit de komende jaren te blijven doen.

Senior adviseur Ruimte, Wonen & Economie

Edgar Wever

Edgar Wever
Stuur een e-mail

Bel: 06 13 84 49 06

Het goed afwegen van maatschappelijke opgaven ter ondersteuning van bestuurlijke besluitvorming heeft mijn interesse. Op deze terreinen heb ik brede kennis en ervaring opgedaan met publieke en private partijen en op een breed scala van beleidsterreinen.

Maakt impact met

Projectmanagement, Financieel management.

Als adviseur richt ik me met name op het fysiek-ruimtelijk domein en gebiedsontwikkeling in het bijzonder. Ik word enthousiast als ik kan helpen bij het bepalen van een optimale toekomstige invulling van een gebied. En waarbij rekening moet worden gehouden met uiteenlopende partijen en belangen. 

Door middel van marktanalyses, haalbaarheidsstudies, opstellen van visies en evaluaties draag ik graag bij aan het mooier maken van Nederland. Het opstellen van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) is mijn specialisme. Hierover doceer ik in verschillende masterclasses en cursussen.

Met mijn analytisch vermogen aan de ene kant en mijn sociale procesvaardigheden aan de andere kant, heb ik de afgelopen jaren aan prachtige opgaven gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn grootschalige projecten als de herontwikkeling van energiecentrale terreinen van ENGIE in Zwolle en Nijmegen, de verstedelijkingsopgave regio Utrecht, de gebiedsontwikkeling Feyenoord City en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Maar ook kleinere projecten, maar zeker zo interessante projecten, als bijvoorbeeld voor multifunctionele accommodaties zoals De Werkwereld (Assen) of de Krim (Hardenberg). Ik kijk er naar uit dit de komende jaren te blijven doen.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.