Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu
  Adviseur Veiligheid

  Oscar Laros

  Veiligheid is een belangrijke bouwsteen voor vrijheid in onze samenleving. Door zowel fysieke als sociale veiligheid te waarborgen, kan iedereen zich vrij bewegen en ontwikkelen en dat is voor mij een groot goed. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals ondermijning en de toenemende complexiteit van veiligheidsvraagstukken kunnen er echter voor zorgen dat onze veiligheid onder druk komt te staan. Daarom help ik (publieke) organisaties om de veiligheidsvraagstukken van vandaag én morgen het hoofd te kunnen bieden.

  Maakt impact met

  Veiligheid, Ondermijnende criminaliteit, Evaluaties en onderzoek, Organisatieontwikkeling.

  Als adviseur bied ik ondersteuning door middel van evaluatie, advies, projectmanagement  en interim inzet. Dit doe ik vanuit de overtuiging dat complexe veiligheidsvraagstukken vaak samenwerkingsvormen tussen verschillende (overheids)partijen verlangen. De uiteenlopende organisatiebelangen, bestuurlijke dynamieken en culturele verschillen die daarbij komen kijken, help ik inzichtelijk te maken en te overbruggen. Gedeelde ambities en onderling vertrouwen zijn daarbij kernwaarden van mijn benadering om tot een succesvolle gezamenlijke aanpak te komen.

  Door mijn academische achtergrond in Bestuurskunde en Veiligheids-en Crisismanagement weet ik veiligheidsvraagstukken snel te doorgronden zonder daarbij de bestuurlijke, politieke, maar vooral ook de maatschappelijke impact uit het oog te verliezen. Veiligheidsoplossingen werken namelijk het beste als er draagvlak voor is vanuit bestuurder tot uitvoerder, maar ook onder burgers op wie de maatregelen betrekking hebben. Door mijn ervaring bij zowel de lokale als de Rijksoverheid en diverse samenwerkingsverbanden binnen de aanpak van ondermijning weet ik wat werkt. 

  Met een scherpe analytische blik en gestructureerde werkwijze probeer ik vervolgens samen met opdrachtgevers tot werkbare oplossingen te komen. En daarbij pak ik graag zelf de handschoen op en zorg ik met mijn discipline en consciëntieuze aanpak voor zichtbare resultaten. Dat is de manier waarop ik bijdraag aan een veiliger en toekomstbestendig Nederland.

  Adviseur Veiligheid

  Oscar Laros

  Oscar Laros
  Stuur een e-mail

  Bel: 033 467 77 88

  Veiligheid is een belangrijke bouwsteen voor vrijheid in onze samenleving. Door zowel fysieke als sociale veiligheid te waarborgen, kan iedereen zich vrij bewegen en ontwikkelen en dat is voor mij een groot goed. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals ondermijning en de toenemende complexiteit van veiligheidsvraagstukken kunnen er echter voor zorgen dat onze veiligheid onder druk komt te staan. Daarom help ik (publieke) organisaties om de veiligheidsvraagstukken van vandaag én morgen het hoofd te kunnen bieden.

  Maakt impact met

  Veiligheid, Ondermijnende criminaliteit, Evaluaties en onderzoek, Organisatieontwikkeling.

  Als adviseur bied ik ondersteuning door middel van evaluatie, advies, projectmanagement  en interim inzet. Dit doe ik vanuit de overtuiging dat complexe veiligheidsvraagstukken vaak samenwerkingsvormen tussen verschillende (overheids)partijen verlangen. De uiteenlopende organisatiebelangen, bestuurlijke dynamieken en culturele verschillen die daarbij komen kijken, help ik inzichtelijk te maken en te overbruggen. Gedeelde ambities en onderling vertrouwen zijn daarbij kernwaarden van mijn benadering om tot een succesvolle gezamenlijke aanpak te komen.

  Door mijn academische achtergrond in Bestuurskunde en Veiligheids-en Crisismanagement weet ik veiligheidsvraagstukken snel te doorgronden zonder daarbij de bestuurlijke, politieke, maar vooral ook de maatschappelijke impact uit het oog te verliezen. Veiligheidsoplossingen werken namelijk het beste als er draagvlak voor is vanuit bestuurder tot uitvoerder, maar ook onder burgers op wie de maatregelen betrekking hebben. Door mijn ervaring bij zowel de lokale als de Rijksoverheid en diverse samenwerkingsverbanden binnen de aanpak van ondermijning weet ik wat werkt. 

  Met een scherpe analytische blik en gestructureerde werkwijze probeer ik vervolgens samen met opdrachtgevers tot werkbare oplossingen te komen. En daarbij pak ik graag zelf de handschoen op en zorg ik met mijn discipline en consciëntieuze aanpak voor zichtbare resultaten. Dat is de manier waarop ik bijdraag aan een veiliger en toekomstbestendig Nederland.