Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu
  Senior adviseur Overheid en Organisatie

  Borre Rosema

  Besturen en organiseren in het publiek domein is een fascinerend samenspel tussen bestuurders, ambtenaren, volksvertegenwoordiging, bewoners en organisaties. Een complexe omgeving waar vraagstukken omgeven zijn door onzekerheden en werkbare oplossingen zich steeds vaker pas gaandeweg ontvouwen. Maar ook een omgeving waar de verantwoordelijkheid tot transparant, rechtmatig en navolgbaar handelen groot is. Het is continue balanceren. Dat prikkelt me. De uitdaging te sturen zonder echt grip te hebben.

  Maakt impact met

  Organisatieontwikkeling, Bestuurlijke toekomst, Samenwerken, Regie op besluitvorming.

  Deze omgeving vraagt van organisaties om comfort te vinden in het met elkaar anders werken en besturen. Als adviseur of kwartiermaker help ik gemeenten en verwante publieke organisaties deze beweging in gang te zetten. Bijvoorbeeld door te werken aan de ontwikkeling en implementatie van een aangepaste governance of sturingsfilosofie, door het op gang brengen van een organisatieverandering of door het begeleiden van een gezamenlijke zoektocht naar nieuwe werkwijzen.

  Juist in een dynamische omgeving vind ik het belangrijk om met elkaar te blijven werken aan gemeenschappelijke taal over de opgave en steeds expliciet te zijn over het proces. Te vaak zie ik het in organisaties hier stuk op lopen of door vertragen. Het zorgt voor de noodzakelijke houvast om met elkaar de gesprekken te voeren die daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn en op die manier direct een positieve beweging in gang zetten die leidt tot de gewenste resultaten.

  Senior adviseur Overheid en Organisatie

  Borre Rosema

  Borre Rosema
  Stuur een e-mail

  Bel: 06 51 58 48 27

  Besturen en organiseren in het publiek domein is een fascinerend samenspel tussen bestuurders, ambtenaren, volksvertegenwoordiging, bewoners en organisaties. Een complexe omgeving waar vraagstukken omgeven zijn door onzekerheden en werkbare oplossingen zich steeds vaker pas gaandeweg ontvouwen. Maar ook een omgeving waar de verantwoordelijkheid tot transparant, rechtmatig en navolgbaar handelen groot is. Het is continue balanceren. Dat prikkelt me. De uitdaging te sturen zonder echt grip te hebben.

  Maakt impact met

  Organisatieontwikkeling, Bestuurlijke toekomst, Samenwerken, Regie op besluitvorming.

  Deze omgeving vraagt van organisaties om comfort te vinden in het met elkaar anders werken en besturen. Als adviseur of kwartiermaker help ik gemeenten en verwante publieke organisaties deze beweging in gang te zetten. Bijvoorbeeld door te werken aan de ontwikkeling en implementatie van een aangepaste governance of sturingsfilosofie, door het op gang brengen van een organisatieverandering of door het begeleiden van een gezamenlijke zoektocht naar nieuwe werkwijzen.

  Juist in een dynamische omgeving vind ik het belangrijk om met elkaar te blijven werken aan gemeenschappelijke taal over de opgave en steeds expliciet te zijn over het proces. Te vaak zie ik het in organisaties hier stuk op lopen of door vertragen. Het zorgt voor de noodzakelijke houvast om met elkaar de gesprekken te voeren die daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn en op die manier direct een positieve beweging in gang zetten die leidt tot de gewenste resultaten.