Senior adviseur Overheid en Organisatie

Borre Rosema

Besturen en organiseren in het publiek domein is een fascinerend samenspel tussen bestuurders, ambtenaren, volksvertegenwoordiging, bewoners en organisaties. Een complexe omgeving waar vraagstukken omgeven zijn door onzekerheden en werkbare oplossingen zich steeds vaker pas gaandeweg ontvouwen. Maar ook een omgeving waar de verantwoordelijkheid tot transparant, rechtmatig en navolgbaar handelen groot is. Het is continue balanceren. Dat prikkelt me. De uitdaging te sturen zonder echt grip te hebben.

Maakt impact met

Organisatieontwikkeling, Bestuurlijke toekomst, Samenwerken, Regie op besluitvorming.

Deze omgeving vraagt van organisaties om comfort te vinden in het met elkaar anders werken en besturen. Als adviseur of kwartiermaker help ik gemeenten en verwante publieke organisaties deze beweging in gang te zetten. Bijvoorbeeld door te werken aan de ontwikkeling en implementatie van een aangepaste governance of sturingsfilosofie, door het op gang brengen van een organisatieverandering of door het begeleiden van een gezamenlijke zoektocht naar nieuwe werkwijzen.

Juist in een dynamische omgeving vind ik het belangrijk om met elkaar te blijven werken aan gemeenschappelijke taal over de opgave en steeds expliciet te zijn over het proces. Te vaak zie ik het in organisaties hier stuk op lopen of door vertragen. Het zorgt voor de noodzakelijke houvast om met elkaar de gesprekken te voeren die daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn en op die manier direct een positieve beweging in gang zetten die leidt tot de gewenste resultaten.

Senior adviseur Overheid en Organisatie

Borre Rosema

Borre Rosema
Stuur een e-mail

Bel: 06 51 58 48 27

Besturen en organiseren in het publiek domein is een fascinerend samenspel tussen bestuurders, ambtenaren, volksvertegenwoordiging, bewoners en organisaties. Een complexe omgeving waar vraagstukken omgeven zijn door onzekerheden en werkbare oplossingen zich steeds vaker pas gaandeweg ontvouwen. Maar ook een omgeving waar de verantwoordelijkheid tot transparant, rechtmatig en navolgbaar handelen groot is. Het is continue balanceren. Dat prikkelt me. De uitdaging te sturen zonder echt grip te hebben.

Maakt impact met

Organisatieontwikkeling, Bestuurlijke toekomst, Samenwerken, Regie op besluitvorming.

Deze omgeving vraagt van organisaties om comfort te vinden in het met elkaar anders werken en besturen. Als adviseur of kwartiermaker help ik gemeenten en verwante publieke organisaties deze beweging in gang te zetten. Bijvoorbeeld door te werken aan de ontwikkeling en implementatie van een aangepaste governance of sturingsfilosofie, door het op gang brengen van een organisatieverandering of door het begeleiden van een gezamenlijke zoektocht naar nieuwe werkwijzen.

Juist in een dynamische omgeving vind ik het belangrijk om met elkaar te blijven werken aan gemeenschappelijke taal over de opgave en steeds expliciet te zijn over het proces. Te vaak zie ik het in organisaties hier stuk op lopen of door vertragen. Het zorgt voor de noodzakelijke houvast om met elkaar de gesprekken te voeren die daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn en op die manier direct een positieve beweging in gang zetten die leidt tot de gewenste resultaten.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.