Partner Ruimte, Wonen en Economie

Gregor Heemskerk

Als adviseur en manager werk ik aan het realiseren van ruimtelijke of economische ambities. Vaak gaat het om processen die complex zijn door een veelvoud van stakeholders en belangen.

Maakt impact met

Aanbesteden en contracteren, Risicomanagement, Projectmanagement, Campus en Innovation Districts, Gebiedsontwikkeling.

Meestal word ik gevraagd om veranderingen door te voeren. Bijvoorbeeld het aanpassen van de organisatie of plannen omdat het project – na jaren van visievorming – nu toch echt uitgevoerd moet worden en er een uitvoeringsorganisatie opgezet moet worden. Of als plannen onhaalbaar gebleken zijn en met een realistische businesscase haalbaar gemaakt moeten worden. Of als de juiste samenwerkingspartners geselecteerd moeten worden en afspraken en contracten gemaakt moeten worden en vervolgens het opzetten en inrichten van de publiek private samenwerking.

Soms moet de organisatie of het project worden doorgelicht met behulp van een second opinion of een risicoanalyse en geef ik advies over governance-vraagstukken, met name op het gebied van campusontwikkelingen, science parks, deelnemingen, verbonden partijen en grond exploitatie maatschappijen.

Campus- en clusterontwikkelingen zijn een speerpunt. Zo heb ik gewerkt aan Brainport Industries Campus als kwartiermaker, aan Flevo Campus Almere, Social Enterprise Campus Apeldoorn, The Hague Humanity Hub, World Food Center Ede Wageningen, Utrecht Science Park en Deventer Open Innovation Center.

Als manager ben ik langdurig verbonden geweest aan Brainport Industries Campus Eindhoven, woningbouwlocatie Leidsche Rijn, Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV, science park Delftech Park, Amsterdam Zuidas, stationsgebied Gouda, herstructurering Amsterdam West en herstructurering van oude kassengebieden in Zuidplaspolder en Kaag&Braassem.

 

Partner Ruimte, Wonen en Economie

Gregor Heemskerk

gregorheemskerk
Stuur een e-mail

Bel: 06 51 38 35 16

Als adviseur en manager werk ik aan het realiseren van ruimtelijke of economische ambities. Vaak gaat het om processen die complex zijn door een veelvoud van stakeholders en belangen.

Maakt impact met

Aanbesteden en contracteren, Risicomanagement, Projectmanagement, Campus en Innovation Districts, Gebiedsontwikkeling.

Meestal word ik gevraagd om veranderingen door te voeren. Bijvoorbeeld het aanpassen van de organisatie of plannen omdat het project – na jaren van visievorming – nu toch echt uitgevoerd moet worden en er een uitvoeringsorganisatie opgezet moet worden. Of als plannen onhaalbaar gebleken zijn en met een realistische businesscase haalbaar gemaakt moeten worden. Of als de juiste samenwerkingspartners geselecteerd moeten worden en afspraken en contracten gemaakt moeten worden en vervolgens het opzetten en inrichten van de publiek private samenwerking.

Soms moet de organisatie of het project worden doorgelicht met behulp van een second opinion of een risicoanalyse en geef ik advies over governance-vraagstukken, met name op het gebied van campusontwikkelingen, science parks, deelnemingen, verbonden partijen en grond exploitatie maatschappijen.

Campus- en clusterontwikkelingen zijn een speerpunt. Zo heb ik gewerkt aan Brainport Industries Campus als kwartiermaker, aan Flevo Campus Almere, Social Enterprise Campus Apeldoorn, The Hague Humanity Hub, World Food Center Ede Wageningen, Utrecht Science Park en Deventer Open Innovation Center.

Als manager ben ik langdurig verbonden geweest aan Brainport Industries Campus Eindhoven, woningbouwlocatie Leidsche Rijn, Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV, science park Delftech Park, Amsterdam Zuidas, stationsgebied Gouda, herstructurering Amsterdam West en herstructurering van oude kassengebieden in Zuidplaspolder en Kaag&Braassem.

 

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.