Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen CO2-reductie

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ons vak en onze dagelijkse werkelijkheid. Dat uit zich in de manier waarop wij omgaan met onze kennis, onze mensen en onze productiemiddelen. Wij zijn actief bezig met onze CO2-reductie en zijn in het bezit van het certificaat CO2-prestatieladder niveau 3

  De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het gebruik van steeds duurzamere energie en het efficiënt gebruik maken van energie en materialen. Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de eigenaar en beheerder van de CO2-prestatieladder als certificeringschema.

  Bij de CO2-prestatieladder is het belangrijk concrete uitvoering te geven aan vier invalshoeken: Inzicht (A), Reductie (B), Communicatie (C) en Initiatieven en participaties (D). Hieronder staat per invalshoek aangegeven hoe wij hier concreet uitvoering aan geven.

  Inzicht (A)

  Belangrijk is om eerst inzicht te krijgen in de bestaande CO2-uitstoot. We hebben hiervoor een emissie inventarisatie opgesteld voor 2015, 2020, 2022 en 2023 (t/m juni), waarin onze emissie CO2-footprint wordt gemeten. Deze CO2-footprint is opgesteld conform de regels van ISO 14064-1:2019. De CO2-footprint van 2020 gebruiken wij als referentiejaar. 

  Reductie (B)

  Vanuit bovenstaande inzichten, de CO2-footprint, hebben wij onze reductiedoelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we steeds een stap verder zetten in de reductie van onze CO2-emissies. Onze doelstellingen en de uitwerking hoe wij deze willen gaan realiseren hebben wij inzichtelijk gemaakt in de notitie ‘Energie management actieplan’.

  Communicatie (C)

  Via deze websitepagina brengen wij je periodiek op de hoogte van ons CO2-presteren. Op onze site plaatsen we ook regelmatig onze visie, inzichten en aanpakken over CO2-reductie. Een overzicht hiervan vind je hier of kijk onderaan deze pagina.

  Ook hebben wij een communicatiestructuur, waarin we onze interne en externe communicatie hebben omschreven. 

  Initiatieven en participatie (D)

  Voorbeelden van initiatieven en participaties waaraan we in 2021/2022 actief hebben gewerkt om CO2-reductie te realiseren zijn:

  • (Een deel van de) dierlijke producten bij onze lunch hebben we vervangen door plantaardige producten.
  • Wij adviseren onze klanten én hun klanten (de keten) actief over hoe zij hun CO2-uitstoot kunnen verminderen en nemen duurzaamheid als uitgangspunten mee in onze opdrachten. Klik hier voor een overzicht van projecten waarbij we actief klanten geadviseerd hebben in hun CO2-reductie. Deze staan ook onderaan deze pagina.
  • Het verduurzamen van het woon-werkverkeer en privé-verkeer van onze medewerkers.
  • Het verduurzamen van onze eigen verzekeringsportefeuille.

  In de notitie Initiatieven en participaties CO2-reductie kun je meer lezen over bovenstaande initiatieven en participaties.

  Heb je vragen over ons MVO beleid of onze CO2 reductie? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen dan op korte termijn contact met je op.

  Ja, ik heb een vraag

  Cases

  Cases

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen