TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Zorg

  (Ervaren) Adviseur en Projectmanager Zorghuisvesting

  Zet jij je tanden graag in complexe vastgoedvraagstukken, op het snijvlak van zorgvernieuwing en zorghuisvesting? Wil jij jezelf als strategisch adviseur of projectmanager doorontwikkelen op het gebied van organisatieverandering en huisvesting in de zorg? Dan is TwynstraGudde voor jou dé plek!...

  Solliciteer nu
  Intern

  Functioneel applicatiebeheerder

  Bij TwynstraGudde is onze ICT afdeling van cruciaal belang. Wij zijn op zoek naar een ervaren en ondernemende functioneel applicatiebeheerder die affiniteit heeft met Microsoft applicaties, zoals Microsoft 365 en Azure, om het verschil te maken op onze afdeling. Iemand die mee wil bouwen aan een...

  Solliciteer nu
  Bekijk alle vacatures

  Innovatie en digitalisering in de zorg

  Huidige systemen en structuren aanpassen om passende zorg te creëren dat voldoet aan de behoeften van vandaag en morgen. Werk structureel aan innovatie, maak gewogen keuzes en verwezenlijk je ambities.

  Bekijk aanpak

  IT-oplossingen die jouw organisatie sterker maken

  Welke IT-oplossingen kunnen in jouw organisatie tot een versnelling leiden? Hoe kun je die oplossingen inbedden in een veilige IT-infrastructuur? Onze experts begeleiden het hele proces van digitalisering: van softwareontwikkeling tot en met implementatie.

  Bekijk aanpak

  Uitbreiding emissieloze energiestations door succesvolle aanbestedingen

  Fountain Fuel ontvangt een subsidie van de Europese Investeringsbank om een netwerk van waterstoftankstations op te zetten en verder uit te bouwen. Fountain Fuel heeft steeds meer behoefte aan juridische ondersteuning en ook aan ondersteuning van een ontwerp- en ingenieursbureau om het karakteristieke basisontwerp op de verschillende nieuwe locaties in te passen.

  Bekijk opdracht

  Publiek-private samenwerking brengt waterstofambities H2GO dichterbij

  Op Goeree-Overflakkee werken publieke en private partijen onder naam H2GO samen aan de ontwikkeling van waterstofprojecten en de aansluiting van hun groene energieproductie op het waterstofnetwerk van Gasunie. TwynstraGudde begeleidde het samenwerkingsproces tussen provincie, gemeenten, netbeheerders, ondernemers en energiebedrijven.

  Bekijk opdracht

  Meer samenhang stedelijke ontwikkeling door programmatische aanpak

  De gemeente Alkmaar wacht een omvangrijke ontwikkeling op het gebied van wonen en mobiliteit. TwynstraGudde heeft geholpen met de opzet een programmatische aanpak voor deze thema’s. Er is een goede basis gelegd voor een samenhangende uitvoering van tal van projecten.

  Bekijk opdracht

  Programmatisch werken met raad en daad ondersteunen

  Steeds meer organisaties gaan programmatisch werken. Vaak is dat nieuw en daardoor onbekend en spannend. TwynstraGudde helpt programma’s goed neer te zetten, te professionaliseren en op vlieghoogte te brengen. We leveren menskracht en staan programmamanagers met raad en daad terzijde.

  Bekijk aanpak

  Organiseer een participatieve aanpak

  In het landelijke gebied ontwikkelen provincies en samenwerkende gemeenten integrale gebiedsprogramma's in samenspraak met waterschappen en natuurorganisaties. TwynstraGudde biedt ondersteuning met strategieën voor participatie en communicatie die toepasbaar zijn bij de vraagstukken in het landelijke gebied.

  Bekijk aanpak

  Beoordelingskader voor gebiedsontwikkeling

  Besluiten over ruimtelijke ordening of gebiedsontwikkeling vragen om een evenwichtige bestuurlijke belangenafweging. Met welke functies is het maatschappelijk belang in een gebied of regio het beste gediend? Een nauwkeurig beoordelingskader helpt bij het nemen van een zorgvuldig afgewogen besluit.

  Bekijk aanpak

  Klimaatneutrale mobiliteitssector in 2050: de opgave in beeld

  Welke energiedragers gebruiken wij tussen nu en 2050 om de mobiliteitssector geheel klimaatneutraal te maken? De trendanalyse bundelt de inbreng van de wetenschap en experts, biedt houvast voor beleidsvorming en dient als input voor de mobiliteitsparagraaf van het Nationaal Plan Energiesysteem.

  Bekijk opdracht

  Vier luchtvaartprojecten in één programma coördineren

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bracht de uitvoering van vier grote projecten samen: de ontwikkeling van Schiphol, de ontwikkeling luchthaven Lelystad, de Luchtruimherziening en het opstellen van de Luchtvaartnota. Echter specifieke kennis op het gebied van sturing op tijd en risico’s was onvoldoende aanwezig.

  Bekijk opdracht

  Inrichten stichting voor transitie in het sociaal domein

  Gemeenten willen hun inwoners zo goed mogelijk ondersteunen. Daarbij is het soms efficiënt verschillende loketten samen te voegen tot één organisatie. De gemeente Zuidplas wilde zo’n transitie maken in het sociaal domein. TwynstraGudde was kwartiermaker bij het inrichten van de stichting Zuidplas Ondersteunt!

  Bekijk opdracht

  Amsterdam klimaatneutraal: bouwstenen voor visie en strategie

  Besluiten over ruimtelijke ordening of gebiedsontwikkeling vragen om een evenwichtige bestuurlijke belangenafweging. Die afweging is vanwege de beperkte ruimte in Nederland vaak complex. Met welke functies is het maatschappelijk belang in een gebied of regio het beste gediend?

  Bekijk opdracht

  Ruimtelijke herontwikkeling en samenwerking

  In Wilp-Achterhoek leidden verschillende ruimtelijk ambities tot een interessante samenwerkingsvraag. TwynstraGudde begeleidde de onderhandelingen tussen meerdere lokale, regionale en nationale partijen en beklonken de uiteindelijke dealmaking.

  Bekijk opdracht

  Duurzaamheidsprogramma monitoren geeft inzicht

  De gemeente Alblasserdam zocht een manier om overzicht te houden en grip te krijgen op haar duurzaamheidsagenda en uitvoeringsprogramma. TwynstraGudde zette de DIN-methodiek (Doelen-Inspanningen Netwerk) in en koppelde de uitkomsten - op verzoek van de gemeente – aan een monitoringtool.

  Bekijk opdracht

  Organisaties weerbaar maken tegen ondermijning

  Georganiseerde criminaliteit kan overheden, organisaties en de samenleving als geheel ondermijnen. Alleen een stevige, samenhangende en ketenbrede aanpak, waarin meerdere partijen samenwerken, kan een dam opwerpen. TwynstraGudde helpt overheden en organisaties georganiseerde en ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

  Bekijk aanpak

  Betere integrale samenwerking

  Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Den Haag faciliteert de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit binnen de politie-eenheid Den Haag. Dat betekent niet automatisch dat ook altijd effectief samen wordt gewerkt in de veiligheidsketen. Een evaluatie met behulp van de samenwerkingsscan helpt en biedt aanknopingspunten voor verbetering.

  Bekijk opdracht

  Agenda Stadsontwikkeling Rijswijk: handvat voor gebalanceerde groei

  Rijswijk groeit in de komende decennia sterk en om ervoor te zorgen dat de kwalitatieve ontwikkeling van de stad gelijk opgaat met die groei, is er een Agenda Stadsontwikkeling opgesteld. TwynstraGudde en KuiperCompagnons hebben deze agenda in samenwerking met de gemeente Rijswijk opgesteld.

  Bekijk opdracht

  Beoordelingskader voor gebiedsontwikkeling

  Besluiten over ruimtelijke ordening of gebiedsontwikkeling vragen om een evenwichtige bestuurlijke belangenafweging. Met welke functies is het maatschappelijk belang in een gebied of regio het beste gediend? Een nauwkeurig beoordelingskader helpt bij het nemen van een zorgvuldig afgewogen besluit.

  Bekijk aanpak

  Innovatie en digitalisering

  Huidige systemen en structuren aanpassen om passende zorg te creëren dat voldoet aan de behoeften van vandaag en morgen. Werk structureel aan innovatie, maak gewogen keuzes en verwezenlijk je ambities.

  Bekijk aanpak

  Succesvolle fusies en overnames

  Zorgorganisaties worstelen met de vraag hoe zij ook in de toekomst de zorg kunnen leveren waar cliënten, patiënten en de samenleving behoefte aan hebben. Een van de middelen om de doelstellingen te bereiken, is schaalvergroting van de organisatie.

  Bekijk aanpak

  Meest gelezen

  Opdracht De renovatie van het Binnenhof

  Samen met het Rijksvastgoedbedrijf geven wij invulling aan de enorme opgave

  Studiereis 2024 Campussen, innovatieve werklocaties en start-ups

  Bezoek vijf succesvolle campussen, innovatieve werklocaties en start-up incubators

  Inzicht Hoe provincies uitvoering geven aan de Spreidingswet

  Lees de blogreeks

  Inzicht Portfoliomanagement: wat is het en wat is het niet?

  Lees meer over portfoliomanagement

  Ambities

  Met House of Impact geven we invulling aan onze eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

  Social return

  Social return is verankerd in onze bedrijfsvoering. We creëren o.a.(werk)ervaringsplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

  CO2 neutraal

  In 2030 is onze bedrijfsvoering CO2-neutraal en wij helpen onze opdrachtgevers dit ook te realiseren. We zijn in het bezit van de CO2-prestatieladder niveau 3.

  Diversiteit & Inclusie

  Focus op meer collega's met diverse culturele en etnische achtergronden en gender-gelijkheid. Hierbij verliezen we andere thema's niet uit het oog.

  Betekenisvol advies

  We zijn een waardegedreven organisatie. We maken expliciet wat betekenisvol werken voor ons is en waar wij impact op willen maken.

  Meetbare impact

  Onze Impact Tool maakt inzichtelijk aan welke SDG’s onze opdrachten bijdragen. En hoe we hierin nog meer impact kunnen maken.

  Pro bono werk

  We zetten ons buiten reguliere opdrachten in voor maatschappelijke projecten. Zo verbreden we ook ons eigen perspectief.

  Social return

  Social return is verankerd in onze bedrijfsvoering. We creëren o.a.(werk)ervaringsplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

  CO2 neutraal

  In 2030 is onze bedrijfsvoering CO2-neutraal en wij helpen onze opdrachtgevers dit ook te realiseren. We zijn in het bezit van de CO2-prestatieladder niveau 3.

  Diversiteit & Inclusie

  Focus op meer collega's met diverse culturele en etnische achtergronden en gender-gelijkheid. Hierbij verliezen we andere thema's niet uit het oog.

  Betekenisvol advies

  We zijn een waardegedreven organisatie. We maken expliciet wat betekenisvol werken voor ons is en waar wij impact op willen maken.

  Meetbare impact

  Onze Impact Tool maakt inzichtelijk aan welke SDG’s onze opdrachten bijdragen. En hoe we hierin nog meer impact kunnen maken.

  Pro bono werk

  We zetten ons buiten reguliere opdrachten in voor maatschappelijke projecten. Zo verbreden we ook ons eigen perspectief.

  Recente vacatures

  Zorg

  (Ervaren) Adviseur en Projectmanager Zorghuisvesting

  Zet jij je tanden graag in complexe vastgoedvraagstukken, op het snijvlak van zorgvernieuwing en zorghuisvesting? Wil jij jezelf als strategisch adviseur of projectmanager doorontwikkelen op het gebied van organisatieverandering en huisvesting in de zorg? Dan is TwynstraGudde voor jou dé plek!...

  Solliciteer nu
  Intern

  Functioneel applicatiebeheerder

  Bij TwynstraGudde is onze ICT afdeling van cruciaal belang. Wij zijn op zoek naar een ervaren en ondernemende functioneel applicatiebeheerder die affiniteit heeft met Microsoft applicaties, zoals Microsoft 365 en Azure, om het verschil te maken op onze afdeling. Iemand die mee wil bouwen aan een...

  Solliciteer nu
  Bekijk alle vacatures
  ‘Ik ben trots op alle collega’s die dagelijks maatschappelijke transities werkend krijgen.’

  Frank van Es, Directeur