Partner Interim management

Meryem Kilic-Karaaslan

Gemeenten zijn belangrijk voor een gezonde en sterke gemeenschap. Het helpen van bestuurders en managers bij het bedienen van hun samenleving, geeft mij voldoening. Mijn kracht is dat ik de gemeentewereld zowel politiek-bestuurlijk als vanuit organisatie- en managementperspectief goed begrijp en een sterk gevoel heb bij welke oplossingen mogelijk zijn en ook welke aanpak en welk type mens het beste passen bij het vraagstuk.

Maakt impact met

Interim management, Bestuurlijke toekomst.

Elke gemeente is uniek, er is zelden een one size fits all antwoord op uitdagingen en kansen. Zelfsturende of zelforganiserende teams passen niet bij elke organisatie of bij elk team. Opgavegericht werken past bij bepaalde vraagstukken, maar niet op elk vraagstuk. Een stevige sturende manager is niet altijd wat een team nodig heeft. Alles is afhankelijk van de context, de geschiedenis en de gewenste toekomst, maar ook wat realistisch en haalbaar is gegeven de beschikbare middelen en mensen.

Vanuit mijn Rotterdamse achtergrond stroop ik graag de mouwen op. Dat laat ik zien door gemeentesecretarissen en managers actief te helpen om bestuurlijke wensen en ambities te vertalen naar de bedrijfsmatige werkelijkheid en ze waar nodig te ondersteunen met tijdelijke of vaste managers om hun opgaven te realiseren.

Mijn jarenlange ervaring als management consultant en ook mijn ervaring als gemeentesecretaris en directeur van een ambtelijke organisatie maken dat ik snel kan doorgronden wat het probleem is, wat voor mogelijkheden er zijn om dat probleem op te lossen en welke man/vrouw het beste past bij de organisatie- en het managementvraagstuk.

Ik ben geïnteresseerd in de diepere lagen van een uitdaging of een kans en vind het belangrijk om te werken aan duurzame oplossingen die mensen in de organisatie, haar bestuurders en de gemeente als geheel sterker maken.

Een van de uitdagingen van de gemeenten, nu en in de komende jaren, is het toegankelijk en betaalbaar organiseren van het sociaal domein, en om daarbij ook de transformatieopgaven te kunnen realiseren. Dat is bij uitstek een vraagstuk waar ik me betrokken bij voel en waar we vanuit TwynstraGudde Interim Management hebben laten zien dat we de opgaven die daar spelen succesvol kunnen ondersteunen.

Werken aan de toekomst en werken aan een mooier Nederland. Dat is wat mij drijft en werkplezier geeft.

Partner Interim management

Meryem Kilic-Karaaslan

Meryem Kilic-Karaaslan
Stuur een e-mail

Bel: 06 41 90 30 39

Gemeenten zijn belangrijk voor een gezonde en sterke gemeenschap. Het helpen van bestuurders en managers bij het bedienen van hun samenleving, geeft mij voldoening. Mijn kracht is dat ik de gemeentewereld zowel politiek-bestuurlijk als vanuit organisatie- en managementperspectief goed begrijp en een sterk gevoel heb bij welke oplossingen mogelijk zijn en ook welke aanpak en welk type mens het beste passen bij het vraagstuk.

Maakt impact met

Interim management, Bestuurlijke toekomst.

Elke gemeente is uniek, er is zelden een one size fits all antwoord op uitdagingen en kansen. Zelfsturende of zelforganiserende teams passen niet bij elke organisatie of bij elk team. Opgavegericht werken past bij bepaalde vraagstukken, maar niet op elk vraagstuk. Een stevige sturende manager is niet altijd wat een team nodig heeft. Alles is afhankelijk van de context, de geschiedenis en de gewenste toekomst, maar ook wat realistisch en haalbaar is gegeven de beschikbare middelen en mensen.

Vanuit mijn Rotterdamse achtergrond stroop ik graag de mouwen op. Dat laat ik zien door gemeentesecretarissen en managers actief te helpen om bestuurlijke wensen en ambities te vertalen naar de bedrijfsmatige werkelijkheid en ze waar nodig te ondersteunen met tijdelijke of vaste managers om hun opgaven te realiseren.

Mijn jarenlange ervaring als management consultant en ook mijn ervaring als gemeentesecretaris en directeur van een ambtelijke organisatie maken dat ik snel kan doorgronden wat het probleem is, wat voor mogelijkheden er zijn om dat probleem op te lossen en welke man/vrouw het beste past bij de organisatie- en het managementvraagstuk.

Ik ben geïnteresseerd in de diepere lagen van een uitdaging of een kans en vind het belangrijk om te werken aan duurzame oplossingen die mensen in de organisatie, haar bestuurders en de gemeente als geheel sterker maken.

Een van de uitdagingen van de gemeenten, nu en in de komende jaren, is het toegankelijk en betaalbaar organiseren van het sociaal domein, en om daarbij ook de transformatieopgaven te kunnen realiseren. Dat is bij uitstek een vraagstuk waar ik me betrokken bij voel en waar we vanuit TwynstraGudde Interim Management hebben laten zien dat we de opgaven die daar spelen succesvol kunnen ondersteunen.

Werken aan de toekomst en werken aan een mooier Nederland. Dat is wat mij drijft en werkplezier geeft.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.