Principal adviseur Samenwerken

Martine de Jong

Ik sta voor vernieuwing en verbinding op grensvlakken; tussen inhoud en proces, tussen verschillende sectoren en disciplines, tussen afdelingen en organisaties, tussen publiek, privaat en maatschappelijk en tussen visievorming en uitvoering. Mijn expertise is dan ook samenwerken tussen organisaties.

Maakt impact met

Samenwerken, Organisatieontwikkeling, Boek Tweebenig samen werken.

Ik adviseer en begeleid partijen gericht op een ambitie voor de toekomst in combinatie met een nieuwe werkwijze om beter samen te werken. De laatste jaren zijn mijn opdrachten steeds meer gericht op een netwerkende en lerende rol van (overheids)organisaties. Want voor de taaie maatschappelijke vraagstukken van nu is samenwerking over grenzen nodig. Die samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend of gemakkelijk, maar juist succesvol wanneer partijen en personen verschillen en iets kennen en kunnen wat de ander niet kent en kan. Mijn ambitie is om de verschillen en de daaruit voortkomende spanningen productief te maken.

Naast mijn advieswerk ben ik als onderzoeker verbonden aan de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht. Mijn onderzoek gaat over opgavegericht werken en de ruimte die hierdoor tussen organisaties ontstaat als nieuw werkterrein voor professionals. Welke vormen van samenwerken zijn mogelijk en welke rol en welk repertoire vraagt dit? En hoe kun je hiertussen schakelen en bijvoorbeeld zowel regie voeren en kaders stellen als loslaten en vertrouwen geven? Om professionals te steunen in het effectiever samen werken op de grensvlakken binnen en buiten hun organisatie, heb ik in de afgelopen jaren meer dan 25 organisatiebrede leer- en ontwikkeltrajecten begeleid, meer dan 3.500 professionals geholpen en verschillende publicaties geschreven. Het meest recente boek is Tweebenig samen werken.

Principal adviseur Samenwerken

Martine de Jong

martine de jong
Stuur een e-mail

Bel: 06 10 90 00 28

Ik sta voor vernieuwing en verbinding op grensvlakken; tussen inhoud en proces, tussen verschillende sectoren en disciplines, tussen afdelingen en organisaties, tussen publiek, privaat en maatschappelijk en tussen visievorming en uitvoering. Mijn expertise is dan ook samenwerken tussen organisaties.

Maakt impact met

Samenwerken, Organisatieontwikkeling, Boek Tweebenig samen werken.

Ik adviseer en begeleid partijen gericht op een ambitie voor de toekomst in combinatie met een nieuwe werkwijze om beter samen te werken. De laatste jaren zijn mijn opdrachten steeds meer gericht op een netwerkende en lerende rol van (overheids)organisaties. Want voor de taaie maatschappelijke vraagstukken van nu is samenwerking over grenzen nodig. Die samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend of gemakkelijk, maar juist succesvol wanneer partijen en personen verschillen en iets kennen en kunnen wat de ander niet kent en kan. Mijn ambitie is om de verschillen en de daaruit voortkomende spanningen productief te maken.

Naast mijn advieswerk ben ik als onderzoeker verbonden aan de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht. Mijn onderzoek gaat over opgavegericht werken en de ruimte die hierdoor tussen organisaties ontstaat als nieuw werkterrein voor professionals. Welke vormen van samenwerken zijn mogelijk en welke rol en welk repertoire vraagt dit? En hoe kun je hiertussen schakelen en bijvoorbeeld zowel regie voeren en kaders stellen als loslaten en vertrouwen geven? Om professionals te steunen in het effectiever samen werken op de grensvlakken binnen en buiten hun organisatie, heb ik in de afgelopen jaren meer dan 25 organisatiebrede leer- en ontwikkeltrajecten begeleid, meer dan 3.500 professionals geholpen en verschillende publicaties geschreven. Het meest recente boek is Tweebenig samen werken.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.