TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu
  Partner Samenwerken

  Martine de Jong

  Ik sta voor vernieuwing en verbinding op grensvlakken; tussen inhoud en proces, tussen verschillende sectoren en disciplines, tussen afdelingen en organisaties, tussen publiek, privaat en maatschappelijk en tussen visievorming en uitvoering. Mijn expertise is dan ook samenwerken tussen organisaties.

  Maakt impact met

  Samenwerken, Organisatieontwikkeling, Boek Tweebenig samen werken.

  Ik adviseer en begeleid partijen gericht op een ambitie voor de toekomst in combinatie met een nieuwe werkwijze om beter samen te werken. De laatste jaren zijn mijn opdrachten steeds meer gericht op een netwerkende en lerende rol van (overheids)organisaties. Want voor de taaie maatschappelijke vraagstukken van nu is samenwerking over grenzen nodig. Die samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend of gemakkelijk, maar juist succesvol wanneer partijen en personen verschillen en iets kennen en kunnen wat de ander niet kent en kan. Mijn ambitie is om de verschillen en de daaruit voortkomende spanningen productief te maken.

  Naast mijn advieswerk ben ik als onderzoeker verbonden aan de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht. Mijn onderzoek gaat over opgavegericht werken en de ruimte die hierdoor tussen organisaties ontstaat als nieuw werkterrein voor professionals. Welke vormen van samenwerken zijn mogelijk en welke rol en welk repertoire vraagt dit? En hoe kun je hiertussen schakelen en bijvoorbeeld zowel regie voeren en kaders stellen als loslaten en vertrouwen geven? Om professionals te steunen in het effectiever samen werken op de grensvlakken binnen en buiten hun organisatie, heb ik in de afgelopen jaren meer dan 25 organisatiebrede leer- en ontwikkeltrajecten begeleid, meer dan 3.500 professionals geholpen en verschillende publicaties geschreven. Het meest recente boek is Tweebenig samen werken.

  Partner Samenwerken

  Martine de Jong

  martine de jong
  Stuur een e-mail

  Bel: 06 10 90 00 28

  Ik sta voor vernieuwing en verbinding op grensvlakken; tussen inhoud en proces, tussen verschillende sectoren en disciplines, tussen afdelingen en organisaties, tussen publiek, privaat en maatschappelijk en tussen visievorming en uitvoering. Mijn expertise is dan ook samenwerken tussen organisaties.

  Maakt impact met

  Samenwerken, Organisatieontwikkeling, Boek Tweebenig samen werken.

  Ik adviseer en begeleid partijen gericht op een ambitie voor de toekomst in combinatie met een nieuwe werkwijze om beter samen te werken. De laatste jaren zijn mijn opdrachten steeds meer gericht op een netwerkende en lerende rol van (overheids)organisaties. Want voor de taaie maatschappelijke vraagstukken van nu is samenwerking over grenzen nodig. Die samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend of gemakkelijk, maar juist succesvol wanneer partijen en personen verschillen en iets kennen en kunnen wat de ander niet kent en kan. Mijn ambitie is om de verschillen en de daaruit voortkomende spanningen productief te maken.

  Naast mijn advieswerk ben ik als onderzoeker verbonden aan de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht. Mijn onderzoek gaat over opgavegericht werken en de ruimte die hierdoor tussen organisaties ontstaat als nieuw werkterrein voor professionals. Welke vormen van samenwerken zijn mogelijk en welke rol en welk repertoire vraagt dit? En hoe kun je hiertussen schakelen en bijvoorbeeld zowel regie voeren en kaders stellen als loslaten en vertrouwen geven? Om professionals te steunen in het effectiever samen werken op de grensvlakken binnen en buiten hun organisatie, heb ik in de afgelopen jaren meer dan 25 organisatiebrede leer- en ontwikkeltrajecten begeleid, meer dan 3.500 professionals geholpen en verschillende publicaties geschreven. Het meest recente boek is Tweebenig samen werken.