Geschiedenis | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Geschiedenis

Andries Twijnstra en Arie Gudde stonden aan de wieg van Twynstra Gudde. De eerste studeerde weg- en waterbouwkunde, de ander indologie. Samen richtten ze in 1964 ‘Raadgevend Bureau Dr.ir. A. Twynstra, adviseurs voor de bedrijfsorganisatie in de bouwnijverheid’ op.

De vestigingsplaats werd Deventer. Het bureau richtte zich op de bouwwereld en was onder andere betrokken bij de uitbreiding van de Jaarbeurs in Utrecht en de bouw van het VU ziekenhuis in Amsterdam. In de jaren ’70 verbreedde de adviespraktijk zich. Er werden managementconsultants aangetrokken en het bureau ging ook werken voor het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, het onderwijs en de overheid.

In de jaren ’90 verhuisde het bureau van Deventer naar Amersfoort, met een nevenvestiging in Den Haag. Eind jaren ’90 verdween de ij en verscheen de y. De naam werd Twynstra Gudde omdat dit internationaal beter past.

Sinds 2005 voert Twynstra Gudde als motto: ‘anders denken, gewoon doen’. Dit typeert de visie op het adviesvak zoals die al door de heren Twijnstra en Gudde bij de oprichting van het bureau werd geïntroduceerd: altijd eigenzinnig, altijd op zoek naar nieuwe oplossingen, maar zonder poespas en gericht op resultaat.

Twynstra Gudde

Amersfoort

Neem contact op