Adviseur Contracteren en Risicomanagement

Ruud van Beek

Programma’s en projecten zijn maatwerk – elk project, ieder projectteam en elke projectomgeving kent zijn eigen dynamiek.

Maakt impact met

Aanbesteden en contracteren, Projectbeheersing, Risicomanagement.

Het is op het snijvlak van alle aspecten binnen deze dynamiek waar ik mij thuis voel: van het opstellen van acquisitie- en aanbestedingsstrategieën, naar projectontwerp en het inrichten van realisatie-organisatie, tot het optimaliseren van assetmanagement. In deze situaties gebruik ik mijn creatieve insteek om passende oplossingen te vinden voor complexe technische en beleidsmatige vraagstukken. Daarbij houd ik van een diversiteit aan projecten

Grootschalige, infrastructurele projecten zijn mijn expertise vanuit mijn vakinhoudelijke achtergrond en pragmatische ervaring in project- én procesbeheersing. Maar ook nieuwe onderwerpen maak ik snel eigen – ik heb een persoonlijk streven om bij te dragen aan programma’s en projecten gericht op het (belang van het) verduurzamen en toekomstbestendig maken van de huidige maatschappij. 

Als analytisch, praktisch adviseur risicomanagementmanager projectbeheersing of contractmanager verschaf ik op voorhand in- en overzicht. Dat doe ik door de onderlinge verbanden binnen een programma of project gestructureerd in kaart te brengen, met als doel een voorspelbaar proces van waaruit men consistent en daadkrachtig handelt. Daarbij staat in mijn benadering altijd de balans tussen inhoudelijke beheersaspecten (kwaliteit, risico’s en kansen, kosten en baten) en de menselijke factor (het team, de betrokken partijen en de beoogd eindgebruikers) centraal om zo een gedragen, haalbare oplossing voor elk innovatief, ruimtelijk ontwikkeling- en infrastructuurproject succesvol te realiseren. 

Adviseur Contracteren en Risicomanagement

Ruud van Beek

Ruud van Beek
Stuur een e-mail

Bel: 06 31 91 52 96

Programma’s en projecten zijn maatwerk – elk project, ieder projectteam en elke projectomgeving kent zijn eigen dynamiek.

Maakt impact met

Aanbesteden en contracteren, Projectbeheersing, Risicomanagement.

Het is op het snijvlak van alle aspecten binnen deze dynamiek waar ik mij thuis voel: van het opstellen van acquisitie- en aanbestedingsstrategieën, naar projectontwerp en het inrichten van realisatie-organisatie, tot het optimaliseren van assetmanagement. In deze situaties gebruik ik mijn creatieve insteek om passende oplossingen te vinden voor complexe technische en beleidsmatige vraagstukken. Daarbij houd ik van een diversiteit aan projecten

Grootschalige, infrastructurele projecten zijn mijn expertise vanuit mijn vakinhoudelijke achtergrond en pragmatische ervaring in project- én procesbeheersing. Maar ook nieuwe onderwerpen maak ik snel eigen – ik heb een persoonlijk streven om bij te dragen aan programma’s en projecten gericht op het (belang van het) verduurzamen en toekomstbestendig maken van de huidige maatschappij. 

Als analytisch, praktisch adviseur risicomanagementmanager projectbeheersing of contractmanager verschaf ik op voorhand in- en overzicht. Dat doe ik door de onderlinge verbanden binnen een programma of project gestructureerd in kaart te brengen, met als doel een voorspelbaar proces van waaruit men consistent en daadkrachtig handelt. Daarbij staat in mijn benadering altijd de balans tussen inhoudelijke beheersaspecten (kwaliteit, risico’s en kansen, kosten en baten) en de menselijke factor (het team, de betrokken partijen en de beoogd eindgebruikers) centraal om zo een gedragen, haalbare oplossing voor elk innovatief, ruimtelijk ontwikkeling- en infrastructuurproject succesvol te realiseren. 

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.