Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu
  Adviseur Overheid en Organisatie

  Thijs Boertien

  Voor veel maatschappelijke opgaven geldt dat ze zich niet beperken tot het domein van één specifieke bestuurslaag, zoals het Rijk, de provincie of de gemeente. Om maatschappelijke opgaven aan te pakken is samenwerking over bestuurslagen heen én met markt en gemeenschap dringend vereist.

  Maakt impact met

  Organisatieontwikkeling, Evaluaties en onderzoek, Bestuurlijke toekomst.

  Vanuit die overtuiging help ik publieke organisaties te reflecteren op hun intra- en interorganisatorische samenwerking. Dit doe ik door het uitvoeren van (evaluatie-)onderzoeken, beleidsdoorlichtingen en het adviseren over verbeteringen in programma’s, projecten en processen. Deze onderzoeksopdrachten voer ik toekomstgericht uit met de nadruk op het versterken van het lerend vermogen.

  Vanuit mijn achtergrond als organisatiewetenschapper voel ik mij prettig bij complexe vraagstukken in een dynamische omgeving. Ik combineer mijn vermogen om grote hoeveelheden data tot de kern te reduceren met een gestructureerde aanpak en een vlotte pen. Mijn adviezen zijn concreet geformuleerd voor de verschillende geledingen van publieke organisaties maar raken daarbij ook altijd het samenspel tússen deze actoren aan.

  Adviseur Overheid en Organisatie

  Thijs Boertien

  thijs boertien
  Stuur een e-mail

  Bel: 06 41 63 79 01

  Voor veel maatschappelijke opgaven geldt dat ze zich niet beperken tot het domein van één specifieke bestuurslaag, zoals het Rijk, de provincie of de gemeente. Om maatschappelijke opgaven aan te pakken is samenwerking over bestuurslagen heen én met markt en gemeenschap dringend vereist.

  Maakt impact met

  Organisatieontwikkeling, Evaluaties en onderzoek, Bestuurlijke toekomst.

  Vanuit die overtuiging help ik publieke organisaties te reflecteren op hun intra- en interorganisatorische samenwerking. Dit doe ik door het uitvoeren van (evaluatie-)onderzoeken, beleidsdoorlichtingen en het adviseren over verbeteringen in programma’s, projecten en processen. Deze onderzoeksopdrachten voer ik toekomstgericht uit met de nadruk op het versterken van het lerend vermogen.

  Vanuit mijn achtergrond als organisatiewetenschapper voel ik mij prettig bij complexe vraagstukken in een dynamische omgeving. Ik combineer mijn vermogen om grote hoeveelheden data tot de kern te reduceren met een gestructureerde aanpak en een vlotte pen. Mijn adviezen zijn concreet geformuleerd voor de verschillende geledingen van publieke organisaties maar raken daarbij ook altijd het samenspel tússen deze actoren aan.