Partner Ruimte, Wonen & Economie

Marco van Lente

Stadsontwikkeling is sinds de kredietcrisis veranderd. Traditionele verdienmodellen met stijgende grond- en vastgoedprijzen werken niet meer. Gemeenten, corporaties en andere grondeigenaren staan voor de vraag hoe verliezen en rentekosten op grondposities kunnen worden beperkt en hoe op een andere manier waardecreatie kan plaatsvinden. Explorerende samenwerking is daarbij een kansrijke en duurzame oplossingsrichting.

Maakt impact met

Evaluaties en onderzoek, Samenwerken, Organisatieontwikkeling.

Explorerend samenwerken is een vorm van samenwerken waarbij vooraf niet vaststaat wat het resultaat zal zijn, maar waar partijen zich wel aan willen committeren vanuit een gemeenschappelijk gedefinieerd belang. Er is vaak private investeringskracht die niet wordt benut in steden en regio's. Daarvoor moeten bestaande werkmethoden en masterplannen van tafel en met andere partijen op een andere manier worden samengewerkt dan voorheen. Andere publieke instellingen en andere private investeerders en eindgebruikers. Daar is lef voor nodig. Met mijn kennis, ervaring en netwerk kan ik gemeenten, corporaties en andere grondeigenaren helpen de private investeringskracht te ontsluiten en de explorerende samenwerking vormgeven. Niet alleen op papier, maar werkend in de praktijk met een gezonde businesscase.

Ik heb veel ervaring opgebouwd met de voorbereiding en oprichting van regionale uitvoeringsorganisaties tussen gemeenten die gebieden ontwikkelen. Zo ben ik directeur geweest van twee bedrijvenschappen in de Haagse regio en Bedrijvenpark Hoeksche Waard C.V. Ook de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM) in de Duin- en Bollenstreek heb ik opgericht en als directeur op de rails gezet. In beide gevallen gaat het om ondernemingen met gemeenten als aandeelhouders.

Partner Ruimte, Wonen & Economie

Marco van Lente

Marco van Lente
Stuur een e-mail

Bel: 06 53 40 64 28

Stadsontwikkeling is sinds de kredietcrisis veranderd. Traditionele verdienmodellen met stijgende grond- en vastgoedprijzen werken niet meer. Gemeenten, corporaties en andere grondeigenaren staan voor de vraag hoe verliezen en rentekosten op grondposities kunnen worden beperkt en hoe op een andere manier waardecreatie kan plaatsvinden. Explorerende samenwerking is daarbij een kansrijke en duurzame oplossingsrichting.

Maakt impact met

Evaluaties en onderzoek, Samenwerken, Organisatieontwikkeling.

Explorerend samenwerken is een vorm van samenwerken waarbij vooraf niet vaststaat wat het resultaat zal zijn, maar waar partijen zich wel aan willen committeren vanuit een gemeenschappelijk gedefinieerd belang. Er is vaak private investeringskracht die niet wordt benut in steden en regio's. Daarvoor moeten bestaande werkmethoden en masterplannen van tafel en met andere partijen op een andere manier worden samengewerkt dan voorheen. Andere publieke instellingen en andere private investeerders en eindgebruikers. Daar is lef voor nodig. Met mijn kennis, ervaring en netwerk kan ik gemeenten, corporaties en andere grondeigenaren helpen de private investeringskracht te ontsluiten en de explorerende samenwerking vormgeven. Niet alleen op papier, maar werkend in de praktijk met een gezonde businesscase.

Ik heb veel ervaring opgebouwd met de voorbereiding en oprichting van regionale uitvoeringsorganisaties tussen gemeenten die gebieden ontwikkelen. Zo ben ik directeur geweest van twee bedrijvenschappen in de Haagse regio en Bedrijvenpark Hoeksche Waard C.V. Ook de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM) in de Duin- en Bollenstreek heb ik opgericht en als directeur op de rails gezet. In beide gevallen gaat het om ondernemingen met gemeenten als aandeelhouders.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.