Voorwaarden en reglementen

ROA-voorwaarden

Algemene voorwaarden die TwynstraGudde hanteert bij de uitvoering van organisatieadviesopdrachten.
Lees verder

ROA-gedragsregels

Gedragsregels voor adviesbureaus, aangesloten bij de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA).
Lees verder

RIM-gedragsregels

Gedragsregels voor interim bureaus, aangesloten bij de Raad voor Interim Management (RIM), vastgesteld door de leden van de RIM (‘RIM bureaus’) 
Lees verder

TGIM-algemene voorwaarden

Behorende bij de Opdrachtovereenkomst tussen TwynstraGudde Interim Management B.V. (TGIM) en de Interim Manager (Opdrachtnemer)
Lees verder

Privacystatement en cookiebeleid

TwynstraGudde heeft het waarborgen van uw privacy en de vertrouwelijkheid van gegevens en informatie die ons is toevertrouwd hoog in het vaandel. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en dragen zorg voor een optimale beveiliging.
Lees verder

Geheimhouding

Het ROA-lid neemt jegens derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens dan wel concurrentiegevoelige informatie van de opdrachtgever die hem in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen, tenzij op het ROA-lid een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, het ROA-lid zich voor de (tucht)rechter moet verdedigen, de opdrachtgever het ROA-lid van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven of de informatie via openbare bronnen verkregen is. Het ROA-lid dient alle in het kader van de opdracht noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

De opdrachtgever mag, zonder toestemming van het ROA-lid, aan derden geen mededeling doen over de aanpak, de werkwijze, de inhoud van adviezen of opinies van het ROA-lid, noch zijn rapportage of ander al dan niet schriftelijk materiaal ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken, tenzij op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.