Twynstra Gudde wil de Nederlandse democratie versterken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Twynstra Gudde wil de Nederlandse democratie versterken

De rol van de Nederlandse overheid is snel aan het veranderen. Steeds meer wordt van overheden verwacht dat ze wendbaar zijn, middenin de samenleving staan en samenwerken met bedrijven en burgers. Tegelijkertijd blijft het belangrijk rekening te houden met de voorwaarden voor een betrouwbare overheid die democratisch afrekenbaar is. De adviseurs van de overheidsgroep van Twynstra Gudde helpen openbare bestuurders om te gaan met het spanningsveld dat gepaard gaat met het zijn van zo’n ‘tweebenige overheid’. Consultancy.nl sprak met Ageeth Telleman: “Bij Twynstra Gudde willen we de democratie echt sterker maken.”

Decentralisaties, gemeentelijke herindelingen, regionale en publiek-private samenwerkingsverbanden, opgavegericht werken, digitale dienstverlening, wendbaarheid: aan veranderopgaven ontbreekt het de overheid bepaald niet de laatste jaren. Het is dan ook weinig verwonderlijk dat de vele ontwikkelingen zorgen voor de nodige uitdagingen. “Wat wij doen bij de overheid is de mensen die er werken helpen met al doende leren”, vertelt Ageeth Telleman. “Wat we zien is dat de veranderingen zo complex zijn dat het niet meer kan aan de hand van een blauwdruk. Dat betekent dat wij, in plaats van processen te optimaliseren, veel vaker het leren komen vormgeven.”

Ze benadrukt de intrinsieke betrokkenheid van de adviseurs binnen de overheids groep: “Alle mensen zijn heel erg gedreven om bij te dragen aan de overheid. Ze vinden de overheid belangrijk en willen de democratie en het openbaar bestuur versterken. Als Twynstra Gudde willen we op deze manier zorgen voor meer maatschappelijke impact.” Terwijl het adviesbureau beschikt over diverse adviesgroepen met expertise binnen markten als zorg, onderwijs, ruimte en infrastructuur, gaat het binnen de overheidsgroep om het vormgeven aan de bestuurlijke toekomst van Nederland, het faciliteren van organisatieontwikkeling, het professionaliseren van programma’s en opgavegericht werken en het versterken van het toekomstgericht leren in het publieke domein.

“Om een voorbeeld te geven, de afgelopen jaren is er heel veel veranderd in het sociaal domein en ook in het ruimtelijk domein verandert er veel. Wij begeleiden gemeenten en provincies bij deze decentralisaties. Het gaat hier niet alleen om nieuwe taken, maar om een fundamenteel andere manier van samenwerken tussen samenleving en overheid. Waar wij goed in zijn is het hanteerbaar maken van deze complexe transities voor alle betrokkenen.” Ze vertelt dat het team overheden in het bijzonder helpt bij hun samenwerkingsopgaven: “Veel gemeenten gaan samenwerken om voldoende bestuurskracht en schaalvoordelen te hebben. Samenwerken stelt andere eisen aan de mensen die in deze gemeenten werken, niet alleen in de uitvoering, maar ook in de zogenaamde ‘backoffice’ waar systemen en werkwijzen op elkaar moeten worden afgestemd. Wij doen onderzoek en begeleiden leertrajecten om dit nieuwe samenwerken te helpen verbeteren.”

Telleman vertelt dat de mensen van Twynstra Gudde heel bewust willen werken aan maatschappelijke vraagstukken: “Wij trekken die mensen ook heel graag aan. Mensen bij ons hebben begrip van en begrip voor de overheid. Er zijn geen mensen bij ons die zeggen van: ‘Nou die overheid, die ambtenaren snappen er helemaal niets van, wij gaan ze wel even vertellen hoe het zit.’ Die komen er ook gewoon niet in bij ons. Er werken bij de overheid zelf hele slimme en toegewijde mensen aan allerlei belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Wij willen hun partner zijn en stralen dat denk ik ook uit. Overheden merken dat we echt naast de klant gaan staan en samen met onze opdrachtgever kijken hoe we samen dat complexe vraagstuk kunnen vormgeven.”

Klik hier om het hele interview met Ageeth Telleman te lezen.

Heeft u na het lezen van het interview vragen of wilt u hier een keer vrijblijvend over doorpraten? Neem dan contact op met Ageeth via ate@tg.nl of 033 - 467 77 69.

Reageer