TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Nieuws TwynstraGudde wint grote aanbesteding ministerie van I&W

  TwynstraGudde had direct in 2024 iets te vieren: een consortium waarvan wij penvoerder zijn, won de Europese aanbesteding Beleidsadvies en Ingenieursdiensten 3 (BADI 3) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarmee is ons consortium door de voorselectie en is een raamovereenkomst voor drie jaar (met verlenging van een jaar) afgesloten. 

  Toegevoegd door Eline van Min op 15 februari 2024

  De raamovereenkomst behelst vier thema’s: I) toekomstige mobiliteits- en transportsystemen, II) duurzame, gezonde, veilige leefomgeving, III) water en IV) bodem en ondergrond. Het consortium won op alle vier de thema’s. Die thema’s zijn grotendeels bekend terrein. Ook de voorloper van deze raamovereenkomst - BADI 2 - kreeg ons consortium gegund. Wij hebben de afgelopen jaren al enkele grote opdrachten binnen de raamovereenkomst uitgevoerd, zoals de uitwerking van de corridor hubs in de metropoolregio Amsterdam en de verkenning naar het toekomstperspectief van de auto. 

  Aanbiedingsplicht opgeschroefd

  Toch was het winnen van de aanbesteding geen gelopen race. De aanbiedingsplicht was aanzienlijk opgeschroefd. Al in een vroeg stadium werden verkennende gesprekken met de bestaande partijen in het consortium gevoerd om te peilen of wij met elkaar aan de eisen en voorwaarden konden voldoen. Mede op basis van die gesprekken zijn ook nieuwe partijen bij het consortium gevoegd, die speciale technische kennis inbrengen, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en geluidberekeningen.

  Blog-BADI

  Hoog ingezet op social return

  Ook nieuw was de aanscherping van de social return-aanpak. De overheid werkt via maatschappelijk verantwoord inkopen en verlangt van haar opdrachtnemers dat zij zich conformeren aan het Maatwerk voor Mensen-beleid. In de eerdere raamovereenkomst was hiervoor ook al aandacht, maar in deze BADI 3 konden concreet punten worden verdiend (hoe hoger de inzet voor social return, hoe hoger het scoringspercentage). Bij BADI 2 hebben we dit vormgegeven met loopbaanbegeleiding voor statushouders. Het consortium zette dit keer weer maximaal in op social return, dit betekent dat we  vijf procent van elke opdrachtwaarde gaan inzetten voor social return. Nu we de raamovereenkomst gegund hebben gekregen moeten we een plan maken welke activiteiten we in BADI 3 aan social return gaan verbinden. 

  Casus behandeld

  Voor elk perceel moesten een casus, referenties van eerdere opdrachten en een kwaliteitsplan worden opgesteld. Afhankelijk van de casus ging het om een evaluatie, een MIRT-onderzoek of het opstellen van een strategische agenda. In het kwaliteitsplan staan onder andere samenwerkingsafspraken, risico’s en de kwaliteitsborging verwoord. Wij zijn verheugd dat we onze expertise en opgebouwde ervaring op deze belangrijke thema’s voor de toekomst kunnen blijven inzetten. 

  Deelnemende partijen in het consortium:
  TwynstraGudde (penvoerder), Sweco Nederland, Decisio, Must Stedebouw, Dialogic Innovatie & Interactie, EV Consult, Move Mobility R&D, Studio Bereikbaar, dBvision, Hypercube Business Innovation.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen