TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blogreeks Huidige netcongestie vraagt om anders kijken

  De energietransitie lijkt ten onder te gaan aan haar eigen succes. Nederland is nu wereldwijd koploper in het aantal zonnepanelen op daken van huishoudens. Ook hebben veel mensen tijdens de afgelopen energiecrisis massaal geïnvesteerd in warmtepompen en elektrisch laden van auto’s. En de opgaven rondom woningbouw, verduurzaming van bedrijven en elektrische mobiliteit gaan steeds sneller. Dit vraagt niet alleen om meer ruimte in de fysieke leefomgeving voor al deze ontwikkelingen, maar ook meer ruimte op het elektriciteitsnet.

  Toegevoegd door Wietse Kruijsse op 10 januari 2024

  Niet alles kan tegelijk. De infrastructuur die we al tientallen jaren gebruiken kan de enorme versnelling van de energietransitie niet meer aan. De netbeheerders werken keihard om meer infrastructuur te realiseren. Maar de transitie naar een duurzaam energiesysteem vraagt ook om anders te kijken naar het optimaal gebruik van het huidige energiesysteem.

  Inzicht verkrijgen

  Anders kijken begint met het inzichtelijk maken van de uitdaging. Hoe hard gaat de elektriciteitsvraag groeien? In welke sectoren gaat deze groei het hardst? En op welke locaties worden deze ontwikkelingen verwacht? Het verkrijgen van inzicht in deze vragen, vraagt van ons om meer vooruit te kijken en uit te zoomen van de waan van de dag. Hiermee krijgen we meer grip op de huidige netcongestiesituatie én geeft het zicht op toekomstige ontwikkelingen om te voorkomen dat we in 2030 weer een capaciteitsprobleem hebben.

  Nieuwe regionale samenwerkingen

  De informatie voor dit inzicht ligt voornamelijk bij gemeenten. Zij zijn het aanspreekpunt waar bijna alle ontwikkelingen terechtkomen als het gaat om woningbouw, uitbreiding van bedrijventerreinen, aanleg van publieke laadpalen voor personenvervoer en logistiek en realiseren van duurzame opwekprojecten. Lokale overheden zijn hier al volop mee bezig in trajecten als de Regionale Energiestrategie (duurzame opwek en warmte), Regionale Agenda Laadinfrastructuur (duurzame mobiliteit), de Cluster Energiestrategie (verduurzaming industrie) en Woondeals en verstedelijkingsstrategieën (woningbouw). Al deze ontwikkelingen concurreren om dezelfde capaciteit op het elektriciteitsnet. De informatie ligt nu nog vooral sectoraal binnen één beleidsafdeling. De uitwisseling tussen sectoren, integraal kijken, is essentieel om een volledig beeld te vormen. Daarom zijn nieuwe samenwerkingen nodig binnen gemeenten en ook tussen gemeenten en andere relevante stakeholders, zoals netbeheerders, provincie, branchevereniging en industriële grootverbruikers. Het energienet stopt niet bij gemeentegrenzen en vraagt om bovenlokale en regionale samenwerking.

  Huidige netcongestie vraagt om anders kijken

  Regionaal programmeren

  De aanpak van integraal programmeren is heel geschikt om regionaal deze benodigde inzichten te verkrijgen. In een regionaal proces komen gemeenten, netbeheerder en regionale organisaties samen om kennis en informatie uit te wisselen over ontwikkelingen tot 2030 en verder. Deze ontwikkelingen neemt de netbeheerder mee in de prognoses van de vraagontwikkeling en bepaalt de impact hiervan op de elektriciteitsnetten. Vervolgens denken alle partijen in een volgende stap in een gezamenlijke dialoog na over slimme keuzes en slimme oplossingen om deze impact te verkleinen. Bijvoorbeeld door duurzame opwek te koppelen aan grote energievragers of energiehubs en laadpleinen voor elektrisch logistiek en personenvervoer.

  Een lerend proces: nieuw en spannend!

  Integraal programmeren wordt op verschillende niveaus (provincie, regio, gemeente), bijna overal in het land al toegepast. TwynstraGudde zet onafhankelijke adviseurs in als procesbegeleider, regisseur en inhoudelijk expert om te bouwen aan het energiesysteem van de toekomst. We begeleiden het proces van integraal programmeren en zetten de samenwerking op tussen gemeenten, provincies, netbeheerders en andere stakeholders. Ook bieden we inhoudelijke kennis van het energiesysteem en denken we mee vanuit zowel het perspectief van de netbeheerder als de overheden.

  TwynstraGudde heeft ervaring opgedaan met de methode in de provincie Zeeland, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, in de regio Foodvalley en bij netbeheerder Liander. De belangrijkste lessen die we in deze projecten hebben opgedaan zullen we delen in deze blogreeks.

  Ben je benieuwd naar hoe we dagelijks bouwen aan een toekomstvast energiesysteem, de basis van onze klimaat- en economische ambities? Volg dan onze blogreeks over integraal programmeren. Het volgende blog zal gaan over hoe wij het energiesysteem het slimst in kunnen richten en wat hiervoor wanneer nodig is. Geef je hieronder op als je op de hoogte gehouden wilt worden van deze blogreeks. Heb je in de tussentijd al een vraag? Schroom deze niet te stellen aan één van ons of stuur direct een e-mail met je vraag.

  Geef je op voor de blogreeks

  Aan de slag met integraal programmeren?

  Alle mensen

  Aan de slag met integraal programmeren?

  Alle mensen