TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Interview Domeinoverstijgende zorgaanpak Groningen: samenwerking zorg en sociaal domein

  Het integraal zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) lopen volop door. Regio’s zijn in het najaar van 2023 bezig met het maken van de regioplannen, onderdeel van de preventieve infrastructuur van het IZA en het uitwerken van sociale basis en ketenaanpakken voor GALA. Gemeenten, zorgverzekeraars, zorgorganisaties en partijen uit het sociaal domein werken samen om deze regioplannen te maken. Wij spraken met Mathijs Versteeg, programmacoördinator voor o.a. het IZA bij de gemeente Groningen, over het IZA, de samenwerking en uitdagingen voor Groningen 

  Toegevoegd door Thierry Franke op 4 januari 2024

  Mathijs werkt nu drie jaar bij gemeente Groningen. Daar werkt hij rechtstreeks onder de directeur maatschappelijke ontwikkeling en niet onder één specifieke afdeling. Vanuit deze positie kan hij domeinoverstijgende opgaven vanuit de gemeente oppakken en zorgen dat die op de juiste plek landen in de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de grote huidige opgaven van het opzetten en implementeren van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Schoolvoorbeelden van integraal en domeinoverstijgend werken. Voor de SPUK IZA is de gemeente Groningen de mandaat gemeente voor de hele provincie. In zijn werk bij de gemeente verbindt Mathijs dus dagelijks de werelden van zorg, het sociaal domein, zorgverzekeraars en gemeenten.

  Wat zijn de huidige uitdagingen voor de gezondheid van alle Groningers en de zorgpartijen?

  Landingspagina – Mathijs Versteeg‘In de provincie Groningen wonen ongeveer 590.000 inwoners. De stad Groningen is met 235.000 inwoners de grootste gemeente en Pekela met 12.000 inwoners de kleinste. De verschillen tussen de gemeenten in Groningen zijn dan ook groot. De stad Groningen is, met 60.000 studenten, relatief jong. In de andere gemeenten in de provincie neemt het aandeel ouderen toe, net als in de rest van Nederland. Naast leeftijd spelen gezondheids en sociaaleconomische verschillen tussen inwoners en gemeenten ook een belangrijke rol. Zo leeft een inwoner in Oldambt gemiddeld 7 jaar korter in goede gezondheid dan een inwoner van Westerkwartier, en ervaart 57% van de inwoners van Pekela een goede gezondheid tegenover 71% van de inwoners uit het eerdergenoemde Westerkwartier.

  De onderliggende problemen in Groningen zijn al jaren bekend. De vergrijzing, sociaal-economische status en problemen op het gebied van inkomen, schulden en armoede die van generatie op generatie worden doorgegeven zijn voorbeelden daarvan. Maar ook factoren als laaggeletterdheid en beperkte digitale vaardigheden spelen een rol. Het maakt het moeilijk om inwoners te bereiken met gezondheidsinformatie en campagnes. 

  Daarnaast spelen de aardbevingen in een groot deel van de provincie een grote rol. De mentale gezondheid van de inwoners staat onder grote druk. Dit verhoogt de kans op lichamelijke- en psychische klachten. Het verbeteren van de mentale gezondheid van de Groningers is daarom ook een van de speerpunten van het regioplan.’

  Hoe Groningen zorgt voor domeinoversteigende zorgaanpak

  Hoe is de samenwerking rondom vraagstukken in Groningen georganiseerd?

  ‘Voor het IZA moeten vele organisaties en domeinen met elkaar aan tafel. Zo moeten ook de gemeenten en verzekeraars als financiers expliciet samenwerken. Je bent echt tot elkaar veroordeeld om tezamen met de partijen in het veld de opgave aan te gaan. 

  Met alle partijen waarmee we voor het IZA samenwerken hebben we in Groningen een netwerk. Hier werken de verschillende gemeenten, zorgverzekeraars, kennisinstellingen, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties in samen. Zo is het netwerk een overkoepelend verbond van alle partijen en dus een mooie basis om de regionale preventie-infrastructuur verder op te bouwen. In de samenwerking met Gezond Groningen hebben we bijvoorbeeld het IZA regiobeeld gemaakt. Menzis, als preferente zorgverzekeraar, heeft daar de kar in getrokken. Wat ons verbindt in het netwerk is het samen werken aan opgaven in de zorg met als uiteindelijk doel gezonde Groningers Gezonde zorg. 

  De gemeente Groningen is onderdeel van Gezond Groningen. Een doel is om in de toekomst meer te gaan participeren in Gezond Groningen. Het IZA vraagt om een goede samenwerking tussen verzekeraars, zorgpartijen en het sociaal domein. Die is in basis goed maar kan wel nog beter. Dat betekent dat we als gemeentelijke organisatie ook actiever deel moeten gaan nemen. We moeten participeren in de samenwerking vanuit een eigen- en een gezamenlijke visie.’

  Hoe kijk je vanuit de gemeente Groningen naar het meer gelijkwaardig samenwerken met de andere domeinen? Hoe doe je dat? 

  ‘Groningen is namens de andere gemeenten in de provincie, de zorgkantoorregio, de gemandateerde gemeente voor SPUK-IZA. Dat betekent veel onderlinge afstemming tussen de gemeenten. Dat doen we in regionale strategische overleggen voor zowel de ambtelijke als de bestuurlijke betrokkenheid vanuit de gemeenten. Want elke gemeente heeft zo zijn of haar eigen inbreng. Zo hebben de gemeenten in het aardbevingsgebied ook zorgen over de mentale gezondheid van hun inwoners, maar vanuit een andere achtergrond. De mentale gezondheidsproblemen onder studenten en onder inwoners uit het aardbevingsgebied vragen dus ook om een andere aanpak. Dat dwingt ons om verder en beter na te denken. Om de gemeentelijke inbreng voldoende in het IZA regioplan te krijgen moeten we als gemeenten aan tafel zitten en onze belangen nog meer laten horen.

  Daar komt bij dat wij als gemeente o.a. een financierende rol hebben voor het IZA regioplan. We moeten de besteding van de middelen verantwoorden en monitoren en zijn als gemeente dus verantwoordelijk dat de beschikbare middelen zodanig besteed worden dat onze inwoners er echt beter van worden. Het geld uitgeven is vaak niet het probleem, maar het geld zo uitgeven dat we maximale impact maken is een complexe uitdaging! We zijn dit nu aan het vormgeven. We willen Gezond Groningen goed ondersteunen want door de financieringsstroom SPUK IZA vraagt dit een verdere professionalisering. Zo houdt Gezond Groningen als netwerk haar kracht, verbetert de samenwerking met het gemeentelijk domein en kunnen we door middel van programmatisch werken betere resultaten bereiken voor de inwoners.’

  Hoe verleiden jullie partijen om mee te gaan in deze samenwerking en te gaan voor het gedeelde belang?

  ‘Mentale gezondheid is de grote gemene deler in de regio. Daar zetten we echt op in. Dat doen we door te kijken naar bestaande structuren en daar verder op door te bouwen.We hadden bijvoorbeeld al een meerjarenprogramma psychisch kwetsbare personen. Die loopt het einde van het jaar (2023) af en er zijn al veel activiteiten onder uitgevoerd. Daar zit de energie dus in. Het programma wordt herschreven en verbonden aan het IZA regioplan. Zo intensiveren we de dingen die we al doen. Het is belangrijk om niet in een projectencarrousel te belanden. Dat kun je voorkomen door meer ruimte te creëren voor goede initiatieven en programma's die lopen zodat je die kunt intensiveren. 

  Deze manier van werken vraagt er wel om dat je een duidelijk plan hebt. Je moet overzicht hebben over wat er loopt, speelt en leeft in de verschillende domeinen. Vanuit de samenwerking heb je een gedeelde ambitie nodig die je met elkaar doorleeft en eigen hebt gemaakt. Anders loop je het risico dat het eigenaarschap afneemt.’

  'Regioplannen vragen om echte ambitie. Ambitie met elkaar.'
  Mathijs Versteeg, programmacoördinator

  Hoe zorgen jullie dat de inwoners van Groningen de resultaten van de inspanningen zien? 

  ‘Neem als voorbeeld de ondersteuner sociaal domein. Deze pilot draait in verschillende gemeenten en willen we omvormen naar Welzijn op Recept, één van de ketenaanpakken, die we voor het IZA regioplan en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) moeten opzetten. We zorgen regionaal voor de goede randvoorwaarden voor de huisartsen en het sociaal domein zodat inwoners met bijvoorbeeld psychosociale hulpvragen doorverwezen kunnen worden bij de best passende ondersteuning.

  Daarnaast kijken we met één van onze welzijnsorganisaties of we hun capaciteit en expertise beter kunnen inzetten voor mensen die op de GGZ wachtlijst staan. We hebben het beeld dat op deze wachtlijsten veel mensen staan met problematiek die in het sociaal domein kan worden opgelost. Inwoners zullen dan merken dat ze anders en sneller geholpen worden. De inwoners die echt GGZ problematiek hebben kunnen dan ook sneller daar terecht. Bij dit soort domeinoverstijgende initiatieven spreken we ook met de zorgverzekeraar over de inkoop en hoe we dit samen kunnen oppakken. Zowel de gemeente als de zorgverzekeraar moeten dan over hun eigen schaduw heen durven stappen.’ 

  Wat is de droom voor de domeinoverstijgende samenwerking in Groningen? 

  'Ik droom ervan dat we het écht samen gaan doen. Dat we ons niet tegen laten houden door systemen en financieringsregels, maar gebruik durven maken van de ruimte die de wetgeving biedt, ook al is dat soms spannend. Elke partij pakt haar verantwoordelijkheid en rol en zit niet te wijzen naar een ander. Dit vraagt echt om lef.’ 

  Wat is hiervoor nodig? 

  ‘Op regionaal niveau vraagt dit onder andere om het goede gesprek te voeren met de verschillende domeinen. Maar ook op landelijk niveau ligt een grote opgave. Het zou mooi zijn als preventie een prominente plek zou krijgen in de basisverzekering. Zodat er een betaaltitel hiervoor komt. Noem het een gezondheidsplicht i.p.v. zorgplicht. Dit zou helpend zijn in de samenwerking.’ 

  Wat moet de lezer echt onthouden uit dit interview?

  ‘Regioplannen vragen om echte ambitie. Ambitie met elkaar. We hebben al een aantal goede stappen gezet, maar nu volgen belangrijke vervolgstappen en gaan we in de komende jaren zien of we het echt waar kunnen maken met elkaar. We hebben gewerkt aan een mooie visie, nu maken we de stap naar het daadwerkelijk doen!’

  Zelf aan de slag

  Sta jij zelf voor een domeinoverstijgende opgaven en wil je graag met iemand hierover sparren? Wil je meer weten over wat wij doen in domeinoverstijgend samenwerken neem dan contact met ons op!

  Magazine over domeinoverstijgend samenwerken aan zorg en welzijn

  De toegankelijkheid van de zorg staat onder hoge druk! Een transitie in zorg en welzijn is noodzakelijk. In het magazine over domeinoverstijgend samenwerken aan zorg en welzijn schrijven wij over samenwerken tussen de zorg, sociaal, verzekeraars en gemeentelijk domein. Dit interview is de eerste voor dit magazine. Dit jaar publiceren wij alle interviews, blogs en opdrachtervaringen aangevuld met onze eigen inzichten en ervaringen gebundeld in een magazine. 

  Schrijf je hieronder in om als eerste het magazine én het volgende interview in deze reeks te ontvangen.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen