TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Workshop opgavegericht werken Maatschappelijke opgaves verkennen met de Opgave Expeditie

  Je kunt er veel over praten, maar opgavegericht werken is iets dat je vooral moet doen. Maar waar begin je dan? Aan de hand van het opgavelemniscaat, hebben wij de Opgave Expeditie ontwikkeld. De Opgave Expeditie is een workshop met spelelementen waarin we een maatschappelijke opgave in de breedte ontdekken. Dit doen we het liefst op de plek waar de opgave zich afspeelt, en dat is vaak buiten.

  Toegevoegd door Anne Teunis-Fransen op 20 juli 2023

  Op de BINT-Festiverentie, een conferentie schuinestreep festival voor grenswerkers die samenwerken aan maatschappelijke opgaven, zijn we op expeditie geweest. Opgave Expeditie welteverstaan. De groep grenswerkers die aan onze workshop deelnamen, zijn werkzaam bij verschillende (overheids)organisaties en werken aan verschillende dossiers. Toch hadden ze één ding gemeen: ze wilden meer leren over een opgavegerichte aanpak voor hun vraagstuk. Maar waar begin je dan?

  Aan de hand van het opgavelemniscaat hebben wij de Opgave Expeditie ontwikkeld. Een workshop met spelelementen waarin we met verschillende interactieve werkvormen een maatschappelijk vraagstuk in de breedte ontdekken. Hierbij is er aandacht voor zowel het beter leren kennen van de inhoud van het vraagstuk, als het bepalen van eerste stappen in de aanpak van het vraagstuk. Na de Opgave Expeditie hebben deelnemers een beter beeld van de opgave waar ze aan werken én eerste vervolgstappen om mee aan de slag te gaan!

  Aan de slag met je eigen opgave-casus

  Bij opgavegericht werken gaan wij het liefst uit het hoofd en op pad naar daar waar de opgave tastbaar wordt. Tijdens de workshop pakken we een of meerdere maatschappelijke vraagstukken beet en gebruiken we verschillende werkvormen om meer te weten te komen over het vraagstuk en maken we een eerste aanzet voor een stappenplan. Deelnemers aan de Opgave Expeditie namen hun eigen opgave-casus mee waarmee ze in verschillende groepen aan de slag gingen. Dit kan een maatschappelijke opgave zijn waar je wellicht op dit moment zelf een bijdrage aan levert (als team, organisatie of samenwerkingsverband) of waarin je nog verkennend bent. Zo kwamen er verschillende opgaven langs; van een complex vraagstuk op het gebied van jeugdhulp tot biodiversiteit in een bepaald gebied of vitaliteit in de binnenstad.

  Opgave Expeditie

  De Opgave Expeditie helpt je:

  • Alle thema’s in het opgavelemniscaat langs te gaan, inhoud en aanpak
   Het expeditielandschap bestaat uit de 12 thema’s van het opgavelemniscaat, verdeeld over inhoud van de opgave en aanpak van de opgave. Deze 12 thema’s omvatten allerlei elementen van het werken aan opgaven, zoals ‘het verleden kennen’ of ‘strategie en aanpak bepalen’. Elk thema in het expeditielandschap heeft een set met vragen en opdrachten die je helpt om de opgave te verkennen en vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Op sommige vraag- of opdrachtkaartjes verwijzen we je naar de Reisgids. Een soort encyclopedie met allerlei nuttige modellen, informatie of werkwijzen die je erop na kunt slaan tijdens het bespreken van de vraag- en opdrachtkaartjes. De groepjes werden aangemoedigd te starten bij de inhoud van het vraagstuk, om vervolgens hun eigen weg te gaan.
  • Iteratief te werken
   Een opgavegerichte aanpak van maatschappelijke vraagstukken vraagt om een wendbare benadering. Hierbij wordt er iteratief gewerkt en worden er steeds op basis van voorlopige conclusies eerste vervolgstappen gezet. Door de Opgave Expeditie te spelen, verken je als team de opgave door de verschillende thema’s heen met vragen en opdrachten. Als team ben je zelf aan zet om te bepalen of je langer of korter bij een bepaald thema stilstaat, afhankelijk van wat jullie helpt om het vraagstuk beter te begrijpen en hier vervolgstappen in te zetten. We hebben ervoor gekozen om in de Opgave Expeditie niet alleen cognitieve vragen te stellen die door middel van een gesprek of tekst beantwoord kunnen worden, maar we hebben ook belevingsvragen gesteld die het team helpen om in te leven of verwonderen. Hierbij worden er verschillende werkvormen ingezet om op andere manieren en vanuit andere referentiekaders de opgave te verkennen.
  • Te divergeren, maar wel met voorlopige conclusies te werken
   De expeditie langs de verschillende thema’s levert je veel informatie op, maar we vinden het belangrijk dat er wel wordt gewerkt met voorlopige antwoorden en conclusies om de opgedane informatie ook vast te kunnen houden en om te kunnen zetten in eerste vervolgstappen. Per thema krijg je daarom bijbehorende invulkaarten waarmee je met een potlood de voorlopige antwoorden op kunt schrijven. Deze antwoorden kunnen worden geprikt op het prikbord zodat er gedurende de expeditie een mooi overzicht ontstaat van de opgehaalde informatie en eerste vervolgstappen voor inhoud en aanpak van de opgave.
  • Vanuit diversiteit van een team met elkaar aan de slag te gaan
   We geloven erin dat maatschappelijke vraagstukken vragen om multidisciplinaire en diverse opgaveteams. Mensen met verschillende karakters, expertises, ervaring en achtergrond. Juist al de verschillende perspectieven op de opgave zijn waardevol in het opgave proces. Daarom maken we in de Opgave Expeditie gebruik van verschillende rollen die de diversiteit in een opgaveteam versterken. Denk aan de ‘Pelgrim’, degene die al lang onderweg is en de casus inbrengt en er veel van weet. Of de ‘Doener’, gericht op praktische en concrete oplossingen. Die is niet zo van al dat gedroom, maar meer gericht op het hier en nu waarin iets moet veranderen. Je kunt ervoor kiezen om tijdens de Opgave Expeditie een rol te kiezen die goed bij je past, of juist een rol aan te nemen die normaal gesproken wat verder van je afstaat en te kijken welke inzichten je dat oplevert.

  Ervaring van een deelnemer:

  'Inspirerend om ‘de Opgave Expeditie’ tijdens de Festiverentie te testen! Met een werkelijke casus gingen we op reis en merkten dat er veel meer te verkennen was qua inhoud en aanpak van de opgave dan we in eerste instantie dachten. We zoomden onder andere in op onze eigen context, reflecteerden op inhoud, samenwerken, communiceren en organiseren. Aannames die in het project gemaakt waren dienden te worden herzien, bijvoorbeeld omdat sommige stakeholders niet betrokken waren geweest aan de voorkant van het project. We werden uitgedaagd om letterlijk op pad te gaan en de casus en onszelf te belichten van allerlei kanten. We deden meer en praten minder, hetgeen verrassende resultaten opleverde!'
  Rosalie Van Deursen

  Opgave Expeditie3

  Aan het einde van de workshop kwamen alle groepen terug met hun gevulde prikborden en deelden ze met elkaar de opgedane inzichten en eerste vervolgstappen. Deelnemers deelden dat ze door de Opgave Expeditie op andere manieren aan het denken zijn gezet over de opgave, en dat het ze aanzet tot eerste stappen en acties. Ze gaven aan dat je door middel van deze spelvorm uit de semantische discussies komt over wat precies opgavegericht werken is, hoe het vraagstuk moet worden gedefinieerd et cetera. In plaats daarvan gaan ze met elkaar aan de slag en ontdekken ze op verschillende creatieve manieren meer over het vraagstuk.

  Opgave Expeditie2

  Ervaring van een deelnemer:

  'Tijdens de Opgave Expeditie ben ik samen met drie vakgenoten op zoek gegaan naar meer informatie over de opgave die een van ons had ingebracht. Wij zijn gestart met de inhoudkant van het lemniscaat. Door samen te sparren over vragen bij elk onderdeel van het lemniscaat, kom je snel tot veel kennis over de opgave. Zelfs als je hier voorheen nog niet mee bekend was. De locatie maakte de Expeditie nog leuker: in het bamboebos, naast een yurt. Door samen echt even ‘uit’ de opgave te stappen kwam de inbrenger ook daadwerkelijk tot nieuwe inzichten om mee te nemen. Door ook aandacht te hebben voor de aanpak wordt de cirkel rond en kan het lemniscaat continu worden doorlopen tijdens het werken aan een opgave.'
  Johan – Adviseur

  Hoe werkt de Opgave Expeditie?

  Je speelt de Opgave Expeditie bij voorkeur in ieder geval een heel dagdeel of dag, maar de Opgave Expeditie leent zich ook juist heel goed om gedurende een langere periode gespeeld te worden. Bijvoorbeeld door als team of samenwerkingsverband steeds een thema onder de loep te nemen en de voorlopige conclusies en vervolgstappen aan te vullen. Door dit regelmatig te doen werk je automatisch iteratief aan het vraagstuk en blijf je weg van de papieren tijgers.

  Samen aan de slag?

  Benieuwd geworden naar wat de Opgave Expeditie kan brengen voor de opgave waar jij met je team of samenwerkingsverband aan werkt?

  De afgelopen tijd hebben wij veel (overheids)organisaties begeleid in het ontwikkelen van een opgavegerichte houding en een opgavegerichte aanpak van opgaven. Daardoor kennen we de kansen en valkuilen van deze benadering. Het is het onze visie dat de inhoud en aanpak van opgaven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dit vraagt om een wendbare benadering. Wij bieden hierbij ondersteuning. Het lemniscaat voor opgavegericht werken dat we hebben ontwikkeld, zorgt voor een gestructureerde aanpak met concrete uitkomsten.

  Wij gaan graag aan de slag met jou om jouw Opgave Expeditie tot een succes te maken.

  Stel je vragen aan

  Alle mensen

  Stel je vragen aan

  Alle mensen