Essay Waarom design thinking en programmamanagement samen sterker zijn dan alleen. En hoe je ze combineert

‘Hé, dit is een ontwerpvraag!’ Dit was een gedachte die vaak door ons hoofd schoot toen wij, vanuit een ontwerpende aanpak, gingen werken voor en binnen overheden. Ondanks de toenemende interesse bij overheden voor design thinking, wordt in de dagelijkse praktijk de vragen niet vaak als ontwerpvragen herkend en zodanig opgepakt. Dit inzicht leidde tot een zoektocht naar waar er binnen overheden ruimte is om dilemma’s, twijfels of aannames om te zetten in ontwerpvragen en ontwerpend op te pakken. Én waar er ruimte is om voorbij de inzichten van dat ene project te werken en de onverwachte resultaten die daaruit voortkomen structureler te borgen. 

Toegevoegd door Oukje van Merle op 25 april 2023

We vonden die ruimte in de combinatie van programmamanagement en design thinking. Beide vakgebieden kunnen de ander versterken. In het essay ‘Waarom design thinking en programmamanagement samen sterken zijn dan alleen’ onderzoeken we de synergie én hoe je ze kan combineren. 

Waarom design thinking-Cta-row website

Waarom combineren?

Programma’s zijn bedoeld om met focus, doelgericht en in samenhang beter uitvoering te geven aan een maatschappelijke opgave. In de praktijk zien we dat het lastig is om vanuit het stadskantoor, het provinciehuis of een ministerie je écht in te leven in de mensen om wie het in die opgave gaat. Een ontwerpende manier van denken kan een programma helpen om de mensen om wie het gaat centraal te zetten. Het biedt verwondering, nieuwe manieren van kijken, makerschap en een iteratieve (iets doen, leren en aanpassen) werkwijze om onzekerheden snel te testen. 

Andersom zien we dat ontwerptrajecten vaak op projectniveau blijven steken, en dat (nog) veel ontwerpers geneigd zijn om te focussen op dat ene initiatief of die ene oplossing. Ontwerpers kunnen hierin leren van programmamanagers die in samenhang naar allerlei losse initiatieven kijken en deze orkestreren om tot verandering te komen. Op die manier kan een ontwerpende aanpak binnen de systeemwereld werkelijk een duurzame verandering teweegbrengen en institutionaliseren.

En hoe je ze combineert? Download onze ervaringen

Werken aan programma's is methodisch sterk gefundeerd in ‘programmamanagement', maar er was nog niet veel ervaring met de toepassing van een ontwerpende benadering binnen die programma's. De afgelopen jaren hebben we hier ervaring in opgedaan en het nodige geleerd.

Deze ervaringen hebben wij samengevoegd in het essay 'Waarom design thinking en programmamanagement samen sterker zijn dan alleen. En hoe je ze combineert.' Hier slaan we voor het eerst methodisch de brug tussen design thinking – het toepassen van een ontwerpende aanpak op vraagstukken waar dat van origine niet de standaardaanpak is - en programmamanagement. Niet als doel op zich, maar als een manier om de maatschappelijke opgaves van nu beter te kunnen dienen.

Download essay

Doe mee!

oproep-vierkant call to actionWil je graag een ontwerpende aanpak onderdeel laten zijn van je programma, maar weet je nog niet precies hoe? Dan is het lerend netwerk dat in de zomer van 2023 van start gaat iets voor jou.

Wil je:

  • In een veilige setting
  • Samen met andere programma- of opgave-managers, programmaondersteuners en ontwerpers
  • Experimenteren met de combinatie tussen programmamanagement en een ontwerpende aanpak?

Meld je dan hieronder vrijblijvend aan. Tijdens de bijeenkomsten bouwen we voort op het verweven van methode en mentaliteit van programmamanagement en een ontwerpende aanpak zoals we dat in dit essay hebben omschreven.

Lees ook:

Ik wil deel uitmaken van het lerend netwerk

Heb je een vraag?

Alle mensen

Heb je een vraag?

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.