TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Maak vooroordelen over fusies en overnames in de zorg productief

  Veel fusies en overnames in de zorg gaan niet vanzelf. Vaak leven er vooroordelen die onuitgesproken blijven en het proces op de achtergrond verstoren. Door bewust te zijn van die vooroordelen en deze bespreekbaar te maken, kunnen deze vooroordelen juist productief worden gemaakt.

  Toegevoegd door Huub Raemakers op 15 juni 2023

  We hebben vier veelgehoorde vooroordelen over fusies en overnames in de zorg op een rij gezet en geven onze kijk hierop. 

  cijfers-voor-blog-01-2Fusies leiden tot minder keuzevrijheid voor cliënten

  Een veel gehoord vooroordeel, dat in theorie waar kan zijn. In de praktijk blijkt echter dat de meerwaarde van een fusie of overname vaak ligt op strategisch niveau en bij de ondersteunende afdelingen van een organisatie, en minder impact heeft op de voorkant waar de zorgverlening plaatsvindt. Op de achtergrond dus. Locaties, zorgverleners en couleur locale van de fuserende zorgaanbieders blijven meestal juist behouden, en daarmee ook de keuzevrijheid voor cliënten. 

  fusies en overnames in de zorg

  cijfers-voor-blog-02-2Overnames door commerciële partijen gaan ten koste van de zorgkwaliteit

  Het vooroordeel leeft dat bij een overname van een zorgaanbieder door een commerciële partij, dat ten koste gaat van de kwaliteit van zorg. Veelal wordt echter vooral voor de bedrijfsvoering en het ondernemerschap meerwaarde bereikt, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgkwaliteit. Schaalgrootte kan juist ook helpen om bijvoorbeeld innovatie, professionaliteit en specialisatie aan te jagen, die een positief effect kunnen hebben op de zorgkwaliteit. 

  cijfers-voor-blog-03-2De zorgspecifieke fusietoets van de NZa is vooral een administratieve last

  Zorgaanbieders die betrokken zijn bij een fusie of overname krijgen in veel gevallen te maken met de zorgspecifieke fusietoets. Deze grotendeels procedurele toets wordt vaak gezien als overbodig en vertragend. Je kunt dit instrument bij de voorbereiding van een fusie of overname echter ook goed in je voordeel gebruiken. Aan de toets ligt namelijk veel geaggregeerde kennis over fusies en overnames in de zorg ten grondslag. De toets biedt daardoor een helder overzicht van verschillende succesfactoren voor het laten slagen van een fusie of overname. Het geeft daarmee praktische handvaten voor een zorgvuldig fusie- of overnameproces. 

  cijfers-voor-blog-04-2Een ‘fusie = ruzie‘, toch? 

  Dit is in zekere zin waar, en dat is maar goed ook. ‘Ruzie’ hoort erbij en is onderdeel van één van de fases van het fusieproces. Zoals Tuckman beschrijft in zijn FSNP-model over teamontwikkeling, is een ‘ruziefase’ (Storming) tijdens het proces van samengaan (Forming) juist heel belangrijk en moet je deze fase niet uit de weg gaan. Door de ‘ruziefase’ ontstaat ruimte in teams van de fusieorganisatie om tot een gezamenlijk normen- en waardenkader (Norming) te komen. De ‘ruziefase’ kun je bewust productief maken om zo bij te dragen aan het goed presteren van de fusieorganisatie (Performing). 

  Meer weten?

  Kunnen wij iets voor jou betekenen bij fusies en overnames in de zorg of wil je gewoon met ons in gesprek? Laat het ons weten, wij zijn benieuwd hoe jij naar fusies en overnames in de zorg kijkt.

   

  Lees ook:

  Stel je vraag over fusies en overnames

  Alle mensen

  Stel je vraag over fusies en overnames

  Alle mensen