TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blogreeks Succesfactoren voor asielopvang Organiseer de gezamenlijkheid

  In 2023 heeft Nederland circa 70.000 plekken nodig voor asielopvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft naar verwachting over een paar jaar nog veel meer bedden nodig. Ook wanneer een nieuw kabinet tot een onverwachte kentering komt, zal asielmigratie een blijvende werkelijkheid zijn en goede opvang een permanente opgave. Nu de Spreidingswet een feit is brengt dat nieuwe taken en rollen met zich mee voor elke gemeenten en provincie. Wat moet je doen om de wettelijke opgave gezamenlijk te realiseren? Hoe organiseren we dit? Op die prangende vraag geef ik in dit blog antwoord. Ik bespreek het geheim van goede organisatie van samenwerking aan provinciale regietafels Migratie en Integratie. Als alle stakeholders vanuit een doelgerichte focus samenwerken, zijn er volop kansen. Ik laat zien hoe uitvoeringsstrategie een belangrijk middel is om gezamenlijk uitwerking te geven aan de opgave. 

  Toegevoegd door Ruben Cales op 17 januari 2024

  Het asielvraagstuk is een oefening in gezamenlijkheid. De instroom bepaalt het kader; de oplossing moet komen van inspanningen van het Rijk, gemeenten en COA. Maar ook provincies, zorgverleners, onderwijs, vastgoedontwikkelaars, woningcorporaties, Vluchtelingenwerk, buurtgenoten, vrijwilligers en vele anderen dragen bij. Je hebt elkaar nodig omdat alle partijen een stukje van de puzzel hebben. Er wordt dan ook terecht gesproken van een asielketen: alle schakels grijpen in elkaar. Samen geef je het asiellandschap vorm. Het is een continue wisselwerking van de korte en lange termijn, waarbij iedere partij zijn bijdrage moet leveren. Zonder elkaar ben je nergens. 

  DOR-model

  Maar hoe doe je dat: goed samenwerken met zoveel partijen die er vaak allemaal wat anders in staan? Het DOR-model van onze voormalige TwynstraGudde-collega Rudy Kor biedt daarvoor een handvat. Dat doet het, ook in het asielvraagstuk, verrassend goed. DOR staat voor Doelen stellen, Organiseren, Realiseren. Dit zijn drie processen die je op elk niveau tegenkomt en bovendien continu en cyclisch zijn. Welnu, de doelen bewegen voortdurend (en worden vaak naar boven bijgesteld) maar zijn toch vrij duidelijk: opvang regelen voor de vele duizenden die in ons land asiel aanvragen: iedere provincie en gemeente een eerlijk deel. 

  organisatiekunde-dor-model-1

  Het onderdeel ‘realiseren’ betekent onder de streep niet veel meer dan een gewone, zij het in deze tijden, versnelde ontwikkelopgave. Dat is lastig maar inmiddels hebben we in Nederland daar best wat ervaring in. Het onderdeel ‘organiseren’ is de crux waar het om draait en is in het DOR-model ontleed in zes elementen, allemaal even belangrijk. Door deze elementen evenwichtig en in onderlinge samenhang in te richten worden de prestaties verbeterd. Aangezien het een gezamenlijke asielopgave is, moet de organisatie ook vanuit het perspectief van gezamenlijkheid worden bekeken. Ik loop ze na aan de hand van mijn ervaringen in mijn werk als coördinator van het PRT-Kansenmakersteam van de provincie Utrecht

  Structuur: maak het werkbaar

  Om een duurzaam asiellandschap te realiseren zijn twaalf Provinciale Regietafels Migratie en Integratie (PRT’s) ingesteld. De verantwoordelijke bestuurders van de gemeenten zitten hier met de provincie en het COA aan tafel. De Commissaris van de Koning is voorzitter. Dat klinkt efficiënt en in een kleine provincie is het ook best te overzien. Maar hoe doe je dat in een grotere provincie? In Utrecht (26 gemeenten) hebben we ervoor gekozen de PRT alleen bij elkaar te roepen als er grote besluiten zijn te nemen. Tijdens een (voltallige) PRT-vergadering houden we het overzicht over de totaalopgave en de langere termijn. Voor urgente en actuele zaken is altijd een PRT-Kort in te plannen. Voor actieve sturing is een kopgroep samengesteld met bestuurders van acht gemeenten. De kopgroep bespreekt, agendeert, bedenkt en stimuleert het peloton (om bij deze metafoor te blijven). Mijn ervaring is, dat dit een werkbare structuur is. Enerzijds is de gezamenlijkheid geborgd. Anderzijds blijft snel handelen mogelijk. Een voordeel in Utrecht is dat de grenzen van de Veiligheidsregio overeenkomen met die van de provincie. Maar met continu wisselende doelen blijft ook de zoektocht naar de beste structuur voortdurend aan de orde. Zorg dus voor wendbaarheid en werkbaarheid. 

  Succesfactoren asielopvang Organiseer de gezamenlijkheid

  Strategie: van bedden naar inbedding

  De doelen (voldoende opvangplekken) zijn kwantitatief gesteld. Maar we hebben het over mensen. En het gaat niet alleen over de komst van asielzoekers. Het gaat evengoed over omwonenden, onderwijsgevenden, zorgverleners, vrijwilligers en nog vele anderen. Dan gaat het vanzelf ook over kwaliteit. Daarom moeten we de focus op voldoende bedden verbreden naar goede maatschappelijke inbedding. Dit is een van de kwalitatieve pijlers van de ‘Utrechtse aanpak’. Andere pijlers zijn bijvoorbeeld het zorgen voor stabiliteit voor kinderen, dat onderwijs en zorg zijn geregeld, gemengde woonvormen en regionale doorstroming en samenwerking. De basisgedachte is opvang normaliseren en deel van de samenleving maken. Daarmee maak je een kwalitatieve stap, win je aan effectiviteit en bouw je aan een groter draagvlak en meer betrokkenheid van de lokale bevolking. Wat daarbij helpt, is een goede uitvoeringsstrategie waaruit helder wordt wat je wilt organiseren en hoe. De meerwaarde geldt niet alleen voor de bewoners van een opvangvoorziening maar ook voor de omwonenden. Kijk dus verder dan de locatie alleen, betrek ook het gebied. Kortom: niet slechts bedden, vooral inbedding.

  Management: realistisch en oplossingsgericht

  Het derde element in het DOR-model is goed management. In de provincie Utrecht ben ik coördinator van het zogenoemde PRT-Kansenmakersteam. Dat team overziet het veld en helpt om problemen in gemeenten op te lossen. We zorgen voor kennisuitwisseling, brengen gemeenten op ideeën en bieden ook praktisch de helpende hand bij locatieontwikkelingen. De stijl die we daarbij aan de dag leggen is realistisch en oplossingsgericht. Is er een vraag, een probleem of een punt van zorg? Wij proberen een oplossing te vinden. Het is belangrijk om, zonder naïef te zijn, praktisch aan de slag gaan en oplossingen te realiseren. In plaats van je te fixeren op de moeilijkheden. Daarmee zijn er ook voor gemeenten die eigenlijk niet zouden willen geen redenen meer om niet mee te gaan in een verkenning. Pas als je iets in gang zet, ontstaat er beweging. Dan gaat er op vele (leegstaande) velden een steeds groter wordende bal rollen.

  Systemen: weet waar je staat

  Je moet weten hoe de zaken in de provincie ervoor staan. Welk vastgoed hebben we en hoe is de bezetting? Waar zijn internationale scholen en hoeveel leerlingen kunnen zij nog aan? Wie zijn de accounthouders in de gemeenten? Waar zijn de leads? In de provincie Utrecht hebben we een dashboard waar al dat soort gegevens snel te vinden zijn. Het dasboard maakt voor iedereen duidelijk wie wat doet (en impliciet ook wie wat niet doet). Je weet direct bij wie je moet zijn om iets voor elkaar te krijgen. We hebben in Utrecht ook een nieuwsbrief. Dat klinkt niet erg sexy, toch schaar ik dat ook onder de noemer ‘goed werkende systemen’. Alle initiatieven komen erin voorbij en iedere maand schrijft een andere burgemeester het voorwoord. Allemaal om de gezamenlijkheid te bevorderen. Het zijn voorbeelden van systemen waarmee we in Utrecht helpen om dagelijks de voortgang erin te houden. 

  Personeel: meer dan tweebenig

  Uiteraard heb je voldoende en vaardige mensen nodig om het werk te doen. Je hebt mensen nodig die voor het collectief van aangesloten gemeenten met de gezamenlijke opgave aan de slag gaan. In Utrecht heeft iedereen in het PRT-Kansenmakersteam de vaardigheid om doelgericht samen te werken. Vaak staan wij met onze benen in twee organisaties. Dat vraagt om een netwerk binnen de eigen organisatie maar ook daarbuiten. Deze rol moet, zowel intern als extern, duidelijk zijn. Het team wordt nog effectiever als er ook een voormalig bestuurder bij aansluit die, met zijn/haar ervaring en netwerk, het team ondersteunt en als boegbeeld optreedt. Doordat wij niet in de lijn van één organisatie vallen, kunnen wij op het grensvlak tussen organisaties voor beweging zorgen. Je prettig voelen bij deze dynamiek kenmerkt een Kansenmaker. 

  Cultuur: yes we can

  Last but not least is de Yes we can-cultuur een belangrijk element. De overtuiging binnen het team is dat we in gezamenlijkheid de grote opgaven aan kunnen. Deze cultuur proberen we ook binnen de PRT tot norm te maken. We zouden onze functietitel geen eer aandoen als we alleen maar problemen zouden zien. Als Kansenmaker proberen we juist met durf resultaten te boeken. Het is belangrijk om creativiteit en pragmatisme positief te waarderen. De asielopvang is immers al lastig genoeg. Wil je oplossingen vinden, dan moet er manoeuvreerruimte zijn. De ruimte moet je alle partners in de keten gunnen. Vanuit die waarden moet je willen handelen. 

  Gezamenlijk kom je een heel eind

  De behaalde resultaten in Utrecht laten ook zien dat ook zonder de Spreidingswet je gezamenlijk een heel eind komt. Die gezamenlijkheid valt op vele plekken te borgen, dat laat de analyse aan de hand van het DOR-model zien. De Spreidingswet is een wettelijke borging van de gezamenlijkheid. Dat maakt het realiseren van opvanglocaties voor asielzoekers een stukje eenvoudiger. In de provincie Utrecht zijn we in ieder geval een eind op weg. 

  Blogreeks

  Dit is mijn eerste blog in de reeks over de succesfactoren voor asielopvang. Lees ook mijn tweede blog Hoe geven provincies uitvoering aan de Spreidingswet? en laatste blog Haags wensdenken bemoeilijkt opgave voor provincies en gemeenten

  Wil je meer weten over het organiseren en de aanpak van de asielketen? Als TwynstraGudde werken wij hier dagelijks aan. Laat hieronder je gegevens achter en blijf zo op de hoogte van onze laatste publicaties over de asielopvang.

  Op de hoogte worden gehouden

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen