Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Blog Microverontreinigingen in het afvalwater, hoe kun je dat goed meten?

  Waterschappen hebben de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) geoptimaliseerd om organische stoffen zoals stikstof en fosfaat effectief te verwijderen. Hiermee is een grote slag gemaakt in het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. De besturing en monitoring van de zuiveringsinstallaties gebeurt met sensoren die de fysieke toestand meten met hulp van robuuste technologie, gericht op de sturing van industriële processen, de zogenaamde Operational Technology (OT). In sommige gevallen is er ook aanvullende Informatietechnologie (IT) nodig. Hoe voorkom je dat hierdoor nieuwe risico’s ontstaan?

  Toegevoegd door Sam-Peter Bakker op 29 september 2023

  De werkzaamheden in de Operational Technology (OT) worden in een waterschap traditioneel gescheiden uitgevoerd van de Information Technology (IT). Maar nieuwe stoffen zoals microverontreinigingen vragen om een geavanceerde automatisering. Waar de traditionele OT- oplossingen dat niet zelfstandig kunnen bieden, is dus aanvullende inzet van de IT nodig, denk hierbij aan algoritmiek, complexe realtime berekeningen en de inzet van kunstmatige intelligentie. De werelden van OT en IT raken hierdoor meer en meer met elkaar verweven. Hierdoor ontstaan er naast allerlei voordelen ook nieuwe risico's en kwetsbaarheden.

  Microverontreinigingen

  Recent heeft de Europese Commissie besloten dat allerlei microverontreinigingen zoals microplastics, resten van medicijnen en cosmetica uit het afvalwater gehaald moeten worden. Het is dus zaak dat de aanwezigheid van deze stoffen aangetoond kan worden, zodat het zuiveringsproces ook goed voor deze stoffen kan werken. In de praktijk wordt dan gesproken over een ‘vierde’ zuiveringstrap. Hoe kunnen deze stoffen worden gemonitord en hoe draagt een goede IT-infrastructuur daaraan bij?

  Microverontreinigingen in het afvalwater, hoe kun je dat goed meten?

  Meten is weten

  Operationele Technologie stuurt het zuiveringsproces aan, optimaliseert het en meet de effectiviteit van het proces. Zo zouden in theorie de pompen, kleppen en andere instelbare onderdelen volautomatisch in de juiste stand kunnen worden gezet afhankelijk van het gehalte medicijnresten in het afvalwater. Medicijnresten kunnen echter niet zonder meer veilig in het veld worden gemeten. Om het gehalte aan medicijnresten te meten zijn proeven gedaan met het toevoegen van ozon aan het afvalwater. Dit heeft echter ook een groot nadeel. De toevoeging van ozon leidt namelijk ook tot de generatie van het voor de mens schadelijk bromaat. Dus in plaats van het realtime meten in het veld, wordt er gewerkt met een theoretisch rekenmodel dat de fysisch-chemische processen in een RWZI simuleert en daarmee de precieze hoeveelheid benodigde ozon voortdurend berekent. Dat rekenen gebeurt niet in de OT-omgeving, maar in de IT-omgeving van een waterschap.

  OT ontmoet IT

  En daar zit precies de uitdaging. Want zodra je de OT en de IT die nodig is voor de ozonberekeningen, met elkaar gaat verbinden, voeg je kwetsbaarheden toe. Kwetsbaarheden op het gebied van de technologie (applicaties en netwerk), maar ook kwetsbaarheden op het gebied van mens en proces. En dan komt ook cybersecurity om de hoek. Want OT-installaties zijn niet ontworpen om met het internet te verbinden. Realiseer je zo’n verbinding wel, dan zul je specifieke maatregelen moeten nemen.

  Neem de juiste maatregelen

  Maar welke maatregelen? Dit is in elke situatie verschillend en hangt dus sterk af van jouw situatie: welke netwerkverbinding ligt er? Welke procesautomatisering gebruik je? Wat is de IT-kennis van de mensen die in de OT-omgeving werken en omgekeerd en op welk vlak moeten ze worden bijgespijkerd? Hoe ga je om met veranderingen? Het zijn maar een paar onderwerpen op een lange lijst van thema’s die spelen als je de OT-omgevingen van waterschappen gaat verbinden met de IT-omgevingen.

  Wil je weten waar jij in jouw situatie rekening mee moet houden? Neem direct contact met mij op of laat een bericht achter via onderstaand formulier.

  Dit artikel is in samenwerking met Léon Huijsdens van ICT Group geschreven.

  Stel je vraag over waterkwetsbaarheid

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen