TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Duurzame kansen door stijgende energieprijzen en netcongestie

  Stijgende energieprijzen, geen nieuwe energieaansluitingen door netcongestie en een afgesproken reductie van CO2-uitstoot van gemeentelijk vastgoed: Hoe realiseer je met deze ontwikkelingen een toekomstbestendig project binnen een gemeente? Deze vraag stelden wij onszelf tijdens de opdracht die wij samen met de gemeente Castricum uitvoeren om een nieuw zwembad te realiseren. Wij begeleiden het proces voor de bouw van het nieuwe zwembad op sportpark Noord-End. 

  Toegevoegd door Marloes Emmen op 2 februari 2024

  De gemeente hecht aan een goede zwemvoorziening in de buurt en het oude zwembad van de gemeente is aan het einde van zijn levensduur. Daarom is er besloten om in een nieuw all-electric zwembad te investeren, met oog op duurzame ontwikkelingen, een zwembad zonder gasaansluiting.

  Complexe vraag

  Sinds dat besluit van de gemeente in 2019 blijken de tijden veranderd. Door mondiale ontwikkelingen zijn de energiekosten gestegen, de energieleverancier kan niet voldoen aan de energievraag van het nieuwe zwembad en zijn er nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen voor gemeenten. Deze ontwikkelingen zorgen voor nieuwe complexiteit in het project. Voor een aangenaam en comfortabel nieuw zwembad is de levering van voldoende en betaalbare energie namelijk essentieel, zeker bij een all-electric zwembad.

  De vraag is hoe om te gaan met deze nieuwe complexiteit in een project. Voor de realisatie van het nieuwe zwembad is het doel om de afhankelijkheid van de netbeheerder te beperken en een zwembad te realiseren met een geminimaliseerde energieaansluiting, dat ook de CO2-uitstoot van het gemeentelijk vastgoed reduceert. Om dit te bereiken is er een onderzoeksproces opgezet waarbij de nieuwe ontwikkelingen integraal zijn benaderd en waarbij we naar een bredere context keken dan alleen het zwembad.

  Bron fotografie: AGS architects

  Gezamenlijke en integrale oplossingen

  Door het samenbrengen van verschillende partijen werd het mogelijk om gezamenlijk en integraal oplossingen te zoeken. In een expertteam startten wij met de gemeente, een technisch adviseur en een duurzaamheidsexpert een onderzoek. Niet alleen het voeren van gesprekken, maar ook het bezoeken van innovatieve referentieprojecten gaf inzichten. Het ontrafelen van het geheel en het stellen van de juiste vragen stonden hierbij centraal.

  Het vertalen van de technische en contractuele mogelijkheden naar mogelijke oplossingen voor het project leidden tot een nieuw perspectief. Onderzoek naar energiebronnen bood duurzame en technische mogelijkheden om de energievraag aan het net te beperken. Opties voor schaalvergroting boden interessante kansen voor energie-uitwisseling tussen het zwembad en zijn omgeving. Ook spraken we met de energieleverancier over de energievraag en contractuele mogelijkheden.

  Door gezamenlijk naar mogelijkheden te kijken, zijn er nu afspraken over een tijdsgebonden energiecontract voor het zwembad. Dit houdt in dat op piekmomenten, met een grote energievraag in het gebied, het zwembad minder energie kan afnemen. Op andere momenten kan het zwembad wel de volledige energievraag afnemen en energie opslaan om uren met beperkte energielevering te overbruggen. Zo zorgen we dat er altijd voldoende energie is voor een aangenaam en comfortabel zwembad.

  CO2-uitstoot reductie van het maatschappelijk vastgoed

  Het integrale resultaat helpt de gemeente in het beperken van de energielasten van het nieuwe zwembad en maakt een nieuwe aansluiting op het energienetwerk mogelijk voor het zwembad. Ook realiseert het een forse reductie van CO2-uitstoot van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente en biedt het kansen voor de omgeving. Nieuwe kansen die zijn ontstaan door breder naar de opgave te kijken en ons te verdiepen in innovatieve oplossingen. Na het besluit van de gemeenteraad wordt er verder ontworpen aan een nieuw en toekomstbestendig zwembad voor de gemeente.

  Aan de slag om de CO2-uitstoot te reduceren van je maatschappelijk vastgoed

  Samen met onze collega’s zijn wij betrokken bij de verduurzaming en ontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed in Nederland. We ondersteunen onze opdrachtgevers met planvorming, proces- en projectmanagement waarin meerdere maatschappelijke ontwikkelingen samenkomen. Hierin staan we open voor een integrale samenwerking om samen tot nieuwe oplossingen te komen. Wil je meer lezen over de route naar toekomstbestendig vastgoed? Lees ons whitepaper.

  Download Whitepaper

  Wij zijn benieuwd hoe jij kijkt naar jouw eigen verduurzamingsopgave en maatschappelijk vastgoed, en gaan graag met je in gesprek. Heb je een vraag? Stel deze direct aan ons.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen