Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Blog Lessons learned inzet kunstenaars voor maatschappelijke vraagstukken

  In het maatschappelijk programma Piet Mondriaan 150 – De Mondriaan Turnlabs – hebben we samen met Amersfoort-in-C en The Turn Club onderzocht hoe kunst een bijdrage kan leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Niet door de kunstenaar aan tafel te zetten en te laten meedenken, maar door de kunstenaar de koers te laten bepalen. In de publicatie ‘Lessons Learned’ hebben we de inzichten en dilemma’s van het project gebundeld. Ik licht hieronder drie lessen uit, die ook voor onze eigen social design praktijk relevant zijn. 

  Toegevoegd door Pim Meijer op 31 mei 2023

  Download hieronder de publicatie voor meer informatie over het project en alle geleerde lessen.

  mondriaan-lessons learned mock up2

  Download de publicatie 'Lessons Learned'

  Vertrek vanuit een waarde

  Maatschappelijke vragen worden steeds complexer en polarisatie heeft in veel van deze vragen terrein gewonnen. Verbinding kan dan, zelfs als er tegengestelde standpunten of belangen spelen, ontstaan door het vinden van gedeelde waarden (zie ook vuistregel 4 in het essay ‘Werken aan transities’ van André Schaminée). In veel van onze projecten definiëren we gedeelde waarden om nieuw perspectief te vinden. In de Mondriaan Turnlabs waren drie van dit soort waarden het vertrekpunt en kregen drie kunstenaars de vrijheid om deze waarden te onderzoeken. 

  Het bood een unieke kans om een maatschappelijke waarde te voorzien van een groot aantal betekenislagen. Als je vervolgens een concrete maatschappelijke vraag tot deze betekenislagen verhoudt, is er kans dat je een nieuwe laag verbinding vindt met een ander, die misschien wel een heel ander standpunt heeft dan jij. Is de vraag waaraan jij werkt gepolariseerd of erg complex? Een kunstenaar kan vanuit een waarde zorgen voor verbinding.

  Van inzicht naar nieuwe ruimte

  We zijn gewend om projecten in te richten volgens een planning, die voorzien is van hele duidelijke mijlpalen. Op deze manier weten we precies wanneer we waaraan toe zijn, en dat geeft houvast. De Mondriaan Turnlabs lieten ons zien dat deze invulling van tijd in het proces ook anders kan worden ingevuld. De kunstenaars werkten niet van mijlpaal naar mijlpaal, maar eerder van inzicht naar nieuwe ruimte. Het definiëren van een mijlpaal in de tijd betekent ook dat je beperkt bent tot de inzichten die je op dat moment hebt. De kunstenaar werkt echter intuïtief door tot een inzicht ook daadwerkelijke nieuwe (onderzoeks)ruimte creëert, en dat moment laat zich niet voorspellen. Zouden we dit proces van de kunstenaar vaker aandurven als we werken aan vragen die vast lijken te zitten? Het zou zomaar kunnen zorgen voor een doorbaak.

  Engagement centraal

  Nog een aspect dat ons houvast geeft in projecten is het toebedelen van een rol. De projectleider, de projectassistent, de expert, de bestuurlijk verantwoordelijke. De Mondriaan Turnlabs vertrokken, zoals we eerder zagen, vanuit waarden. Dit bood betrokkenen vooraf ook niet het kader van een vastomlijnde rol, maar wel de mogelijkheid om hun persoonlijke betekenis van de centrale waarde, of hun persoonlijk engagement of verlangen in te brengen. En zeg nou zelf; als je voelt dat jouw engagement aansluit bij een project, voel je je dan niet sterker betrokken? De kunstenaar blijkt een meester in het aanboren en benutten van engagement bij zichzelf, én bij de ander. De energie die dit oplevert, kan ervoor zorgen dat mensen een stapje extra zetten, of zelfs hun gedrag veranderen. En laat gedragsverandering nou net een sleutelelement zijn bij veel van de grote transities in deze tijd…

  Wil je meer weten over de social design aanpak? Of hoe deze aanpak werkt voor jouw vraagstuk? Vul dan onderstaand formulier in en ik neem op korte termijn contact met je op.

  Ja, ik wil meer weten

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen