TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Kennisevent - 9 april 2024 Samenwerken in de acute zorg

  De acute zorg verandert. Binnen nu en 10 jaar is de verwachting dat de organisatie er anders uit ziet. Door het toenemende aantal en de complexiteit van zorgvragen, maar ook door personeelstekorten is er geen weg terug. Samenwerking tussen instellingen, regio's en professionals is steeds belangrijker. Op 9 april 2024 organiseerden wij een kennisevent, waarin we aan de hand van verschillende voorbeelden lieten zien hoe regio’s hieraan werken. Wat zijn best practices én wat zijn de dilemma’s? 

  Toegevoegd door Douwe Hatenboer op 17 mei 2024

  Tijdens dit event konde de aanwezigen zich laten inspireren door sprekers, paneldiscussies en workshops. En natuurlijk was er ruimte om informeel kennis te maken. 

  Sprekers

  De volgende sprekers gaven een bijdrage: 

  David Baden, arts spoedeisende hulp Diakonessenhuis, voorzitter NVSHA

  David Baden-vlekDavid Baden is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) en SEH-arts bij het Diakonessenhuis. Tijdens het event nam hij ons mee in de ontwikkelingen in de acute zorg vanuit het perspectief van de SEH-arts. Hoe ziet de (gewenste) toekomst eruit vanuit medisch perspectief? En wat vraagt het aan samenwerking?

  Edwin Leutscher, adviseur en programmadirecteur van de Zeeuwse Zorg Coalitie  

  Edwin Leutscher-vlekOm de zorg in Zeeland toegankelijk te houden heeft een groot aantal partijen de krachten gebundeld. De coalitie was één van de eersten met een groot transformatieplan, waarbij de acute zorg een belangrijk onderdeel is. Edwin nam ons mee in de samenwerking, de succesfactoren en hoe een balans gevonden wordt tussen autonome belangen en die van de Zeeuwse regio. 

  Dennis Thuis, programmamanager Toekomstigbestendige Acute Zorg Keten Flevoland en Gooi- en Vechtstreek

  Dennis Thuis - vlek-1Dennis is één van de trekkers achter het sub-regionale ROAZ-plan, waarin ontschotting centraal staat. Maar hoe geven partijen dat in de praktijk vorm? Wat is in de samenwerking succesvol gebleken én wat is er nog nodig? Hoe kun je daar regionaal ook op blijven sturen, terwijl het mandaat toch veelal bij zorginstellingen zelf ligt?

  Amber Kuijvenhoven, projectmanager zorgcoördinatie VWS

  Amber van Kuijvenhoven-vlekMet Amber gingen wij het gesprek aan over de implementatie van zorgcoördinatie. Wat is de laatste stand van zaken? Hoe stuurt VWS op de randvoorwaarden, welke ruimte is er voor de regio’s en hoe komen wij tot een succesvolle wijze van coördineren van acute zorgvragen in het toekomstig acute zorglandschap? Na een introductie van Amber gingen we met een aantal experts nader in gesprek. 

  Workshops

  Naast deze bijdragen stonden we stil bij wat samenwerking voor jou betekent. Hoe beïnvloeden recente ontwikkelingen jouw organisatie? We gaven hierover verschillende workshops. Deze gingen over leiderschap, innovatie, tweebenigheid, effectief samenwerken én zorgcoördinatie. 

  Tweebenig samenwerken

  Jesse Evers (adviseur Samenwerken) en Melodi Dekker (adviseur Zorg)
  In de acute zorg is het nodig dat verschillende zorginstanties en disciplines naadloos samenwerken om tijdig en effectief zorg te verlenen. Maar samenwerken vraagt om handelen in de ruimte tussen organisaties. De neiging is om ‘het zelf te doen,’ maar je zult zien dat je elkaar nodig hebt in het realiseren van toegankelijke acute zorg. Het werken op deze grensvlakken betekent omgaan met verschillen, en dat is spannend. Tegelijkertijd ontstaan er op het grensvlak júist mogelijkheden om samen te werken. Wat is daarvoor nodig? Jesse en Melodi namen de aanwezigen mee in de tussenruimte. Ze gaven taal aan de vormen van samenwerken en benadrukten de verschillen tussen belangen en standpunten. 

  Effectief samenwerken in projecten

  Elske Schrijvers (principal adviseur Contracteren en Risicomanagement) en Jasper Oudshoorn (adviseur Zorg)
  Goed samenwerken in de zorg is van wezenlijk belang om tegemoet te komen aan de uitdagingen in de sector. Maar effectief samenwerken gaat niet vanzelf. Natuurlijk zijn vakmanschap, eenduidige rollen, taken en afspraken en een heldere organisatie daarbij essentieel. Maar zeker zo belangrijk is de relatie en de interactie in teams, tussen teams en tussen mensen. Een goede interactie en samenwerkingsrelatie leiden tot hogere kwaliteit, betere resultaten en vooral ook tot werkplezier. En dat vraagt om effectief samenwerkingsgedrag van alle betrokkenen in de keten.
  Maar wat is dan succesvol samenwerkingsgedrag? Wat helpt en ook wat niet? In deze workshop namen Jasper en Elske de aanwezigen mee in hun kijk op succesvol samenwerkingsgedrag en zoomden ze met elkaar in op succesvol gedrag aan de hand van een oefening.

  Zorgcoördinatie als investering, welk rendement levert het op?

  Arjan de Jong (senior adviseur Zorg) en Nienke van Gool (adviseur Zorg)
  Stel, je hebt de mogelijkheid om te investeren in zorgcoördinatie. Zou je dat - alles overziend – doen of denk je dat het rendement negatief gaat zijn? Zit het succes van zorgcoördinatie in een grote zak met geld of niet? En wat is jouw belangrijkste drijfveer om te investeren of juist ‘short te gaan’ op zorgcoördinatie? Arjan en Nienke hebben ervaring met zorgcoördinatie in verschillende regio’s en namen de aanwezigen mee in dit onderwerp. Tijdens de workshop was er ook ruimte om eigen ideeën in te brengen, waardoor de aanwezigen ook het perspectief van anderen kregen te horen.

  Leiderschap in Samenwerken 

  Britta Gielen (partner Leadership & Change) en Marenthe Wolffensperger (adviseur Zorg)
  Leiderschap in samenwerkingsverbanden is anders dan leiderschap in één organisatie. Het vraagt om andere vaardigheden en verbindingen. Welke handvatten zijn daarvoor? En welke reflectie vraagt het ook van jezelf? In deze workshop gingen Britta en Marenthe met de aanwezigen in gesprek én ze gingen direct aan de slag met deze opgave.

  Samenwerking bevorderen door de bril van ecosystemen en innovatie 

  Jasmijn Oosterhoff (adviseur Zorg), Jacqueline van Duijvenbode (adviseur Innovatie) en Ruben van Hoof (adviseur Innovatie)
  Het inrichten van samenwerking in de acute zorg is complex. Het vraagt om een andere manier van denken en werken, met andere of vernieuwde zorgprocessen. Hoe kom je als organisatie en samenwerkende partijen tot deze vernieuwing? De aanwezigen hebben tijdens deze interactieve workshop ervaren op welke wijze het ‘ecosysteem-model’ innovatie en samenwerkingen in de regio kan bevorderen. Ze onderzochten hiermee onder andere welke rollen de actoren vervullen in de verschillende fasen van het samenwerkingsproces en op welke wijze dit de ideale samenwerking kan vormgegeven.

  Rennende mensen

  Meer weten?

  Wil je meer weten over een van bovenstaande onderwerpen? Neem dan contact op met Melodi Dekker via mde@tg.nl.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen