TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Nieuws TwynstraGudde maakt duurzame stap met behalen van certificaat CO2-prestatieladder niveau 5

  De adviseurs, opleiders en managers van TwynstraGudde helpen mensen en organisaties bij duurzame maatschappelijke veranderingen en om hen zo duurzaam mogelijk te laten opereren. We kijken ook naar het verkleinen van onze eigen impact: door onze bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk te organiseren. Onze ambitie is om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Hier zijn we actief mee bezig en zijn in het bezit van het CO2-prestatieladder certificaat. Dit is een instrument, ontwikkeld door SKAO, dat organisaties alert maakt op en helpt bij het reduceren van de uitstoot van CO2. Wij hebben nu het certificaat voor niveau 5 behaald, het hoogst haalbare niveau. Dit helpt ons om met opdrachtgevers nog sterker in gesprek te gaan over hun duurzaamheidsambities en de manier waarop ze die kunnen realiseren.

  Toegevoegd door Marlou Kerssens op 21 december 2023

  Bij de CO2-prestatieladder gaat het voornamelijk om energiebesparing, het gebruik van steeds meer duurzame energie en het efficiënt gebruik van energie en materialen. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector.

  Nu TwynstraGudde niveau 5 gehaald heeft, tonen we niet alleen aan dat we ambitieus zijn op het gebied van het verlagen van de CO2-emissies van onze eigen organisatie, maar leveren we ook een bijdrage aan het verlagen van onze ketenemissies, zoals van onze leveranciers, onze opdrachtgevers en de spullen die wij consumeren en gebruiken (catering, laptops, papier, etc.).  

  Het is bij de CO2-prestatieladder belangrijk om concreet uitvoering te geven aan vier invalshoeken: Inzicht (A), Reductie (B), Communicatie (C) en Initiatieven en participaties (D). Op onze website staat per invalshoek aangegeven hoe wij hier concreet uitvoering aan geven.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen