TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blogreeks bijdragen TwynstraGudde vastgoed- en duurzaamheidsopgave TU Delft Omgevingsmanagement bij boring aardwarmtebron in dichtbebouwde omgeving

  De TU Delft werkt toe naar een circulaire, CO2-neutrale en klimaatadaptieve campus in 2030. Het project Geothermie Delft speelt hier een belangrijke rol in. Aardwarmte is een duurzaam alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Een tweetal diepe putten worden in de aardbodem geboord, waar warm water wordt opgepompt. Dit water wordt gebruikt om de gebouwen op de campus te verwarmen. Maar hoe realiseer je de aanleg van een aardwarmtebron op een goede manier met veel verschillende partijen, in een dichtbebouwde omgeving als de TU Delft Campus, waar 30.000 mensen per dag verblijven? De TU Delft zet hiervoor omgevingsmanagement in. Ik ben omgevingsmanager voor de interne stakeholders. In dit blog vertel ik je hoe we dit aanpakken.

  Toegevoegd door Wietske Theloesen op 10 november 2023

  Onderzoek, onderwijs en valorisatie zijn de primaire processen op de campus en die moeten zoveel mogelijk doorgang vinden zonder teveel hinder. Colleges en tentamens zijn verbonden aan strenge geluidseisen. Ook vinden er op de campus veel onderzoeken plaats die lange doorlooptijden hebben en uiterst gevoelig kunnen zijn voor verstoring door geluid, trillingen of elektromagnetische straling. Om het geothermie Delft project succesvol te laten verlopen is omgevingsmanagement dus essentieel. 

  Stakeholders TU Delft Campus

  De TU Delft is een organisatie met een zeer uitgebreide en complexe organisatiestructuur die veel verschillende stakeholders mee brengt. Alle faculteiten zijn aparte stakeholders met eigen belangen. Ook binnen één faculteit kunnen er verschillende belangen zijn. De gebouwbeheerder bijvoorbeeld heeft andere belangen dan de faculteitssecretaris. Andere stakeholders op de campus zijn onder andere de verschillende gebruikers (studenten, onderzoekers en medewerkers), studieverenigingen, bedrijven en sport- en onderwijsfaciliteiten. Het is daarom nodig om naast het omgevingsmanagement voor externe partijen omgevingsmanagement specifiek in te richten voor de interne stakeholders. Voor dit project is dit extra van belang omdat de TU Delft in dit geval verschillende rollen heeft: aandeelhouder, grondeigenaar, omwonende, afnemer en onderzoeker.

  Beeld blog geothermie

  Inzicht in belangen stakeholders zorgt voor oplossingen

  Het doel van omgevingsmanagement is het creëren van een transparant, betrouwbaar en duidelijk proces met alle stakeholders, waarin de verschillende belangen zorgvuldig worden meegenomen. Dit draagt bij aan vertrouwen, wederzijds begrip, verbinding, samenwerking en duidelijkheid voor de omgeving. Een tevreden omgeving draagt bij aan een soepel lopend project. 

  Het was in beginsel dus zaak om de belangen van de diverse stakeholders in kaart te brengen. Als omgevingsmanager voor de interne stakeholders ben ik daarom in een vroeg stadium met de interne stakeholders in gesprek gegaan. Zo waren er bijvoorbeeld zorgen over geluidsoverlast tijdens de tentamenperioden. Vervolgens hebben we samen met de stakeholders en het consortium, bestaande uit TU Delft, EBN, Shell en Aardyn, gezocht naar een oplossing waar alle belangen serieus werden afgewogen. Zo hebben er geluids- en trillingsonderzoeken plaatsgevonden door middel van een proefboring, zijn er extra geluidsmaatregelen genomen op en om de bouwplaats en hebben we vroegtijdig een aantal tentamenzalen in de directe omgeving kunnen uitroosteren. Door de stakeholders vroegtijdig te betrekken en goed te luisteren naar hun belangen, zorgen en wensen hebben wij extra oplossingen kunnen implementeren om de hinder voor het primaire proces zoveel mogelijk te beperken. 

  Continue communicatie met stakeholders

  100% garantie is er bij de uitvoering natuurlijk nooit, het is belangrijk om daar duidelijke afspraken over te maken met alle betrokken partijen. Wanneer er toch dingen mis gaan is eerlijke, transparante en tijdig communicatie noodzakelijk. De samenwerking tussen de projectmanager, omgevingsmanager en communicatieadviseur is daarbij van essentieel belang. De partijen zijn in het geval van het project geothermie goed op de hoogte van de werkzaamheden, voelen zich betrokken bij het project en hebben veel interesse in de voortgang. Uiteindelijk is het ook voor interne stakeholders van belang dat ze in een duurzame en gezonde omgeving verblijven. 

  Blogreeks

  In een blogreeks geven we je een kijkje in de keuken van ons werk bij de TU Delft. De adviseurs en projectleiders van de diverse expertises delen hun visie, aanpak en hoe dit de TU Delft helpt. De blogreeks geeft jou daarmee inspiratie voor jouw eigen praktijk. Wil je de volgende blogs automatisch in je mail ontvangen? Vul dan onderstaand interesseformulier in.

  Vastgoed- en duurzaamheidsopgave TU Delft

  De TU Delft heeft een omvangrijke opgave voor de aankomende jaren om ook in de toekomst een campus te blijven waar mensen elkaar ontmoeten, samenwerken en excelleren. Ook werkt de TU Delft toe naar een circulaire, CO2-neutrale en klimaatadaptieve campus in 2030. Vanuit onze langdurige raamovereenkomst met de TU Delft, die loopt tot en met 2030, dragen wij bij aan deze omvangrijke en innovatieve vastgoed- en duurzaamheidsopgave. Dit doen wij vanuit diverse expertises op gebied van onder meer strategisch vastgoedmanagement, project- en programmamanagement, assetmanagement, innovatie, duurzaamheid en omgevingsmanagement.

  Ja, ik ben geïnteresseerd

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen