TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Ontwerpers en makers van ontmoeting gezocht!

  In de tijd van Ot en Sien ging je na je pensionering linea recta naar het rusthuis. Daar werd je de rest van je leven verzorgd. Je hoopte op een goed rusthuis, waar je niet te veel aan banden werd gelegd en je min of meer je eigen leven kon voortzetten. De woning die je achterliet, was voor een nieuw gezin. Deze generatie scheiding was een manier om met de toename van ouderen om te gaan. Die manier (bejaardenhuizen) komt niet meer terug, maar er komt wel iets voor in de plaats: een bloeiende buurt. En die gaan we met elkaar maken. 

  Toegevoegd door Ernst Brandsen op 17 mei 2023

  In de programma’s van de ministers Conny Helder en Hugo de Jonge ligt de focus op uitbreiding van het aantal geschikte woningen voor ouderen. Nul-treden woningen, geclusterde woningen en plekken voor 24-uurs zorg. Overal zijn provincies, gemeenten en corporaties bezig met de vraag hoe de bestaande en nieuwe woningvoorraad geschikter en passender voor ouderen te maken. Maar ligt de sleutel tot langer zelfstandig thuis echt in stenen? De blue zones bieden ons negen lessen tot een lang en gelukkig leven, maar drempelloos bouwen is er niet één van. Hoe brengen we onze nieuwe en bestaande wijken tot bloei? Hieronder deel ik vier ontwerpperspectieven, mede geïnspireerd op het congres Thuis in de Wijk 2023.

  Fysiek ontwerp van ontmoeting

  Hoe maak je bloeiende buurten én draag je bij aan de opgaven van onze tijd: verdichten met oog voor kwaliteit van de leefomgeving en het voorzieningen niveau. Dat klinkt mooi maar vraagt om scherpe keuzes. Ruimte voor de auto overeind houden én meer woningen bouwen kan niet. De auto moet voor een deel plaats maken om groen en beweging van de mens te vergroten.

  Wat goed is voor ouderen kan ook goed zijn voor jongeren en alles daartussenin. Oplossingen moeten meervoudig zijn. Een ontmoetingsruimte voor jongeren maakt het bankje in het park weer mogelijk. Het ligt steeds meer voor de hand om voorzieningen te delen. Niet gedwongen maar een wenkend perspectief en dicht in de buurt; de deelauto die buren met elkaar in contact brengt en wederzijds vertrouwen bouwt. De maatschappelijke waarde van woongemeenschappen en dementievriendelijke woningen zouden meer bekendheid kunnen krijgen.

  Ontwerpers en makers van ontmoeting gezocht!

  Wat duurt dat project toch lang! is een vaak gehoorde kreet. Ja, mensen beïnvloeden de fysieke omgeving in een ontwerpproces van globaal 5 jaar. Maar vervolgens beïnvloedt de fysieke omgeving de mens wel 50 jaar of langer. Dit verplicht ons om lange termijn denken toe te passen, waar ook Rijksbouwmeester Francesco Veenstra voor opteert. Laten we onszelf niet meer naast de natuur plaatsen, maar ín de natuur. Met toegankelijke (digitale en lokale) voorzieningen en vervoer, oversteekbare wegen en bewegingsruimte oftewel: ruimte om te bewegen.

  Sociaal ontwerp van ontmoeting

  Door de Vestingwet is Den Bosch gebouwd met kleinschaligheid als uitgangspunt. De wijken hebben een eigen dorpsaard en het Brabantse karakter van naar elkaar omkijken. Den Bosch is een groot dorp. Maar de buitenwijken nemen niet helemaal over wat men in Den Bosch met elkaar gewend is. Dit ligt niet aan de mensen, die zijn genegen naar elkaar om te kijken. Maar zij werken en zijn de hele dag weg. Er zijn geen ontmoetingsmomenten meer. Dit ligt aan de samenstelling van de wijk. Je begint als wijk al met een achterstand doordat men elkaar niet ontmoet, althans niet vanzelf. Het ontwerpen van gedifferentieerde buurten voor alle groepen mensen, jong en oud, praktisch en theoretisch opgeleid verbindt generaties met elkaar.

  In bestaande complexen valt soms nog veel winst te behalen. Een flat is een wijk op z’n kant. De buurt naar binnen halen heeft voor- en nadelen want meer ruimtegebruik leidt tot hogere servicekosten en wie krijg je in het complex? Balanceer vragers en dragers en deel als organisaties de lasten vanuit een gezamenlijke - uitgesproken - waarde.

  De groter wordende groep 55 plussers in onze samenleving kan een belangrijke rol vervullen in het welzijn van oudere ouderen. Werkgevers moeten hier dan wel in faciliteren. Want mantelzorg is ook werk. Terug naar een samenleving waarin het zorgen voor kinderen of ouderen weer als volwaardig werk wordt gezien.

  Ontmoeten dus, maar zonder verplichting en betutteling. Dit vraagt om intelligent sociaal ontwerp. Het schrikbeeld ik moet ergens naar toe en ik moet gaan punniken staat haaks op het zelfstandig dóórleven; doorgaan met doen wat je altijd hebt gedaan. En, als iedereen simpelweg zijn of haar eigen buren links en rechts kent, zijn we al een heel eind.

  Net als fysieke beweging je fit houdt, is het stimuleren van het zelf organiseren van zaken belangrijk. Eigen regie noemen we dat. Want ons brein is een spier. En spieren moet je blijven trainen. Tegelijkertijd is het als naaste soms ook moeilijk om op je handen te blijven zitten. Dit vraagt een omslag in ons denken.

  Wonen, zorg en welzijn voor ouderenWij spraken inspirerende professionals en ouderen over wonen, zorg en welzijn voor ouderen. Zij laten zien hoe weerbarstig de praktijk is en hoe zij met visie, durf en volharding een weg vinden. Dit artikel is onderdeel van het magazine. Het magazine is nu gratis te downloaden.

  Ontwerp van processen

  Opgeleid en wit staan wekelijks aan de deur van wethouders voor knarrenhofjes, maar hoe zit het bijvoorbeeld met migrantenouderen met dementie achter de voordeur? Hoe zorg je dat iedereen meepraat? Dat alle belangen worden gezien en meegenomen? In een goedwerkende democratie horen we ook stemmen te horen die je niet zomaar hoort. Burgerberaden met gelote deelnemers van dialoogsessies lijken veelbelovend.

  We hebben naast een technische ook een culturele opgave. Het modewoord ‘laagdrempelig’ suggereert alsnog ‘u komt naar ons, wij komen niet naar u’. Natuurlijk is eigen verantwoordelijkheid de basis, maar culturele diversiteit dient ook hier meer erkend te worden. Zoek moskeeën, cafés en buurthuizen op. Ga naar buiten in plaats van dat mensen (niet) bij je binnenkomen.

  Wat betreft inbreiding in bestaande wijken blijft het nimby syndroom hardnekkig. De wet versterking regie op de volkshuisvesting - waarin meer balans tussen het belang van bezwaarmaker en woningzoekende wordt gebracht - biedt hoop.

  Ontwerp van systemen

  ‘We hebben denken en doen uit elkaar gehaald’, zegt Patrick Vermeulen, hoogleraar Organisatieontwikkeling aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 'Dit leidt tot specialisatie maar moeite om over grenzen heen te kijken.' Werk is opgesplitst in kleine taken. Een systeem waarin gestuurd wordt op het bewaken van eigen verantwoordelijkheden.

  Nieuwe organisatievormen met rijke gemeenschappen laten zich leiden door een overkoepelende waarde: zogenaamde waarde rationaliteit, aldus Vermeulen. Vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd. Het integreren van de domeinen wonen en zorg vraagt om mensen die over hun vakgebied heen kunnen kijken. Beslissers zouden meer kunnen nadenken over flow en minder over scale. Werken aan verbinding in plaats van de bedoeling. Overheden: faciliteer meer. Maak het mogelijk; integreren in plaats van fragmenteren.

  Ontwerp van onszelf

  En in het klein: ‘ik weet het maar toch lukt het me niet om te veranderen’. Consistentie is een menselijke behoefte. Als het tegen mijn belang is, ben ik geneigd om te doen wat ik gewend ben. Een les aan mijzelf: ga het gewoon doen. Experimenteren. Durven mijn hoofd te stoten.

  Kortom, wij moeten het doen. Bouwen aan ontmoeting, als cement van onze wijken. Voor ons, onze ouders, ouders van onze ouders en onze kinderen. We gaan het doen en we doen het al. Deze ontwerpen tot uitvoering brengen.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen