TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Impuls geven aan slimme en digitale zorg: vijf aandachtspunten

  De kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in Nederland staat onder druk. De zorgvraag in o.a. de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en de Thuiszorg (VVT) neemt toe door vergrijzing, doordat ouderen langer zelfstandig thuisblijven, er meer chronisch zieken zijn en specialistische zorg vaker verschuift naar de thuissituatie. Tegelijkertijd zijn er door toenemende krapte op de arbeidsmarkt grenzen aan de beschikbaarheid van zorg. Dat digitalisering in de zorg grote potentie heeft, weten we al langer. Maar hoe zorg je dat die potentie ook daadwerkelijk verzilverd wordt?

  Toegevoegd door Jasmijn Oosterhoff op 17 januari 2024

  Om de toegankelijkheid van zorg te waarborgen moet de kloof tussen zorgvraag en aanbod verkleind worden. Efficiënter en effectiever werken is belangrijk, maar het moet ook anders en slimmer. Om het beschikbare (zorg)personeel zo maximale impact te laten hebben en om de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten. Lees hieronder vijf belangrijke aandachtspunten om slimme en digitale zorg binnen je eigen organisatie naar een hoger plan te tillen.

  cijfers-voor-blog-01-2Creëer visie en focus

  De inzet van slimme en digitale zorg starten vanuit enthousiasme is een valkuil, met als risico versnippering van projecten. Geef richting aan de verandering door voldoende aandacht te besteden aan visie en strategievorming. Waar sta je als organisatie, waar wil en moet je naartoe en wat is er nodig om dit te bereiken? Ontwikkel een heldere visie op slimme en digitale zorg en integreer deze visie in de bredere strategie van de organisatie. Zorg ervoor dat betrokkenen begrijpen welke (grote) opgaven opgelost moeten worden de komende 10 jaar, welke doelstellingen de organisatie nastreeft en op welke thema’s de focus ligt. Dit toekomstbeeld geeft richting en kaders om mee aan de slag te gaan en is tevens een middel om medewerkers te inspireren en betrekken. Zorg bijvoorbeeld voor een plek waar medewerkers terecht kunnen met ideeën. Beoordeel of deze ideeën bijdragen aan de gestelde doelen en passen binnen de focus.

  Impuls geven aan slimme en digitale zorg

   cijfers-voor-blog-02-2Zorg voor een slagvaardige structuur

  Implementatie- en opschalingstrajecten zijn vaak complex en omvatten verschillende componenten, zoals hardware, software, training van personeel en veranderingen in werkprocessen. Hierbij is goed projectmanagement van cruciaal belang. Projectmanagement helpt bij het coördineren van alle aspecten van implementatie en opschalingstrajecten. Van planning en budgettering tot het beheren van risico's en het waarborgen van kwaliteit. Dit om ervoor te zorgen dat het project de beoogde voordelen voor de zorgpraktijk oplevert. Zorg voor structurele inzet van projectleiding en werk volgens uniforme wijze. Ga je binnen de organisatie met meerdere projecten aan de slag, dan biedt programmamanagement een gestructureerde aanpak om de samenhang tussen projecten te waarborgen. Dit omvat het overkoepelend beheer van middelen en risico's en de coördinatie van verschillende initiatieven. Een programmamanager kan tevens een inspirator zijn voor innovatie binnen de organisatie.

  cijfers-voor-blog-03-2Benader het als een organisatievraagstuk

  Technologische oplossingen in de zorg zijn volop in ontwikkeling, er valt steeds meer te kiezen. De inzet van zorgtechnologie en digitale zorg is echter niet een doel op zich. Benader het niet als technologisch vraagstuk, maar focus op het organisatievraagstuk dat je wilt oplossen. Wat is de opgave en welke baten wil je verzilveren? Onderzoek de huidige situatie of het huidige proces en bepaal wát de meest passende oplossing is. Wees kritisch op welke technologie je waarvoor inzet. Voorkom hiermee dat zorgtechnologie een interventie is voor iets wat eigenlijk geen probleem vormt. Of een te complexe oplossing is voor een probleem. In plaats van digitalisering kan het antwoord ook liggen in procesoptimalisatie, ontwerp van een nieuw proces of inzet van een niet-technologisch hulpmiddel.

  cijfers-voor-blog-04-2Het zorgproces opnieuw slimmer inrichten

  Bij het slimmer inrichten van zorg gaat het niet om het toevoegen van technologie. Het is de uitdaging om het gehele zorgproces opnieuw slimmer in te richten met behulp van technologie. Het herontwerp van processen is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de technologie effectief wordt geïntegreerd in de zorgpraktijk. Denk aan het opstellen van protocollen en beleid voor het gebruik van de technologie, het identificeren van verantwoordelijkheden en het definiëren van communicatielijnen. Hierbij is het ook van belang om nadrukkelijk te kijken naar wat je niet meer gaat doen. Dit kan betekenen dat je afscheid moet nemen van iets wat in het verleden goed heeft gewerkt. Werken volgens een nieuw proces vraagt daarom vaak ook om cultuurverandering. Betrek hiervoor zorgprofessionals bij het herontwerp van het proces. Probeer in de uitwerking van het nieuwe proces de zorgmedewerker zoveel mogelijk te ontzorgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een effectieve slimme inrichting van alarmeringen. Laat de meerwaarde van zorgtechnologie zien en voorkom dat het wordt ervaren als iets erbij.

  cijfers-voor-blog-05Samen kom je echt verder

  Vraag je je als organisatie af of je echt voorop wilt lopen op het gebied van innovatie? Of een snelle volger wilt zijn? Vaak is het antwoord dit laatste. Binnen veel organisaties worden eigen implementatieplannen uitgewerkt en pilots uitgevoerd, terwijl het vaak niet om echt nieuwe innovaties gaat. Zoek daarom actief de samenwerking op, bijvoorbeeld in je eigen regio. Ga bij elkaar kijken, wissel kennis en ervaringen uit en leer van elkaar. Krijg op deze manier inzicht in wat wel werkt en ook wat juist niet. Voorkom dat je als organisatie zelf het wiel probeert uit te vinden. Wil je langdurig samenwerken, start dan met een ‘kijkje in elkaars keuken’. Leer elkaar persoonlijk kennen en krijg als organisatie inzicht in elkaars visie, werkwijze en plannen op het gebied van zorgtechnologie en innovatie. Vanuit hier ontstaat vanzelf verbinding en zicht op kansen voor samenwerking.

  Meer weten over slimme en digitale zorg?

  Wil je een keer sparren over het ontwikkelen van een visie en strategie op slimme zorg en digitalisering, het inrichten en/of aanjagen van een slagvaardige programma-organisatie of het versterken van de innovatiecultuur en aanpak binnen jouw organisatie? Neem gerust contact met mij op.

  Aan de slag met slimme en digitale zorg

  Alle mensen

  Aan de slag met slimme en digitale zorg

  Alle mensen