Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Nieuws TwynstraGudde benoemt vier nieuwe partners

  Per 1 juli 2023 heeft de directie van TwynstraGudde vier nieuwe partners benoemd: Paul Boon, Wouter Dreimüller, Martine de Jong en Hendrik Sollie. Met deze benoeming versterken wij onze positie in het werkend krijgen van de huidige maatschappelijke transities.

  Toegevoegd door Esther van Koot op 26 juni 2023

  Paul Boon2Paul Boon is gespecialiseerd in strategie- en organisatieontwikkeling in de zorg. Hij helpt zorgbestuurders en directieteams in te spelen op de transities die nu gaande zijn en samen te bouwen aan de Zorg van morgen. Om zo goede zorg en ondersteuning ook in de toekomst bereikbaar en betaalbaar te houden voor patiënten en burgers. Boon zijn kracht ligt in het bijeenbrengen van ambities en belangen tot betekenisvolle strategieën en een slimmere inrichting van zorg. En om dit vervolgens werkend te krijgen en beweging te creëren binnen en tussen zorgorganisaties. Op het snijvlak van strategie, transformaties, leiderschap en samenwerken.

  Wouter Dreimuller2aWouter Dreimüller adviseert organisaties over strategische vastgoedkeuzes en helpt hen om vastgoedmanagement succesvol vorm te geven binnen de publieke context. Hij versterkt als partner de expertise en ervaring die TwynstraGudde hier de afgelopen 60 jaar in heeft opgebouwd. Vastgoedbeslissingen hebben grote impact op organisaties én hun financiële posities. De ambities zijn hoog, zeker gezien de noodzaak van ingrijpende verduurzaming. Dreimüller adviseert maatschappelijke organisaties zoals universiteiten, woningcorporaties, zorginstellingen en gemeenten en helpt hen impact te maken op de transitie naar een duurzame gebouwde omgeving.


  Martine de Jong2Martine de Jong bouwt en evalueert samenwerkingsverbanden en ontwikkelt hier concepten en modellen voor. Ze heeft als missie om met meer waardering voor elkaars verschillen effectievere verbindingen te leggen. Daarom heeft De Jong vanuit TwynstraGudde de verbindingsdienst BINT opgezet voor iedereen die over grenzen werkt. Zelf werkt ze onder andere op het grensvlak van wetenschap en praktijk. In combinatie met haar werk als adviseur, spreker en procesbegeleider bij TwynstraGudde werkt De Jong als onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en schrijft zij regelmatig boeken en artikelen.


  Hendrik Sollie2aHendrik Sollie helpt opdrachtgevers in het publieke veiligheidsdomein bij hun aanpak van organisatorische en maatschappelijke vraagstukken. Hij combineert een grondige analyse van de opgaven met het ontwerpen en uitvoeren van realistische veranderstrategieën. Daarbij heeft Sollie oog voor zowel de beleidswereld en de strategische doelen, als voor de operatie en de professionals die deze doelen moeten behalen.

  TG_Zomerevent_Opening_63b

   

  Neem contact op

  Alle mensen

  Neem contact op

  Alle mensen