TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Onderzoek Leidinggeven aan politiewerk en politiemensen

  Welke taken heeft een operationeel expert (OE)? En hoe wordt er invulling gegeven aan deze functie in de praktijk? Hoe is de verantwoordingsstructuur en het samenspel met andere functies in het basisteam en de districtsrecherche? En tegen welke belemmeringen lopen OE-s aan tijdens de uitoefening van hun functie en hoe wordt hier mee omgegaan? Samen met Bureau Landman hebben wij, in opdracht van de Nationale Politie, onderzoek gedaan naar de functie van Operationeel Expert (OE).

  Toegevoegd door Hendrik Sollie op 15 september 2023

  Onze aanpak is gebaseerd op technieken uit de Grounded Theory-methode en vond op getrapte wijze plaats.

  Na een literatuurstudie en documentenanalyse zijn we op werkbezoek geweest bij tien teams, verdeeld over vijf eenheden: zeven basisteams en drie districtsrecherches. Hier hebben we diepte- en groepsinterviews afgenomen en werkzaamheden geobserveerd. Vervolgens is op basis van dit kwalitatieve onderzoek een op maat gemaakte enquête ontwikkeld. Deze vragenlijst is online uitgezet onder alle OE-s in de 167 basisteams en binnen de 43 districtsrecherches. Alle verzamelde data hebben we grondig en in samenhang geanalyseerd en uitgewerkt.

  Leidinggeven aan politiewerk en politiemensen

  De meerwaarde van deze getrapte onderzoekwijze heeft zich gedurende het onderzoek duidelijk bewezen. Door eerst kwalitatief onderzoek uit te voeren binnen een zorgvuldige gekozen onderzoekspopulatie, waren we in staat om de kwantitatieve dataverzameling zodanig in te richten dat het representatieve en waardevolle inzichten opleverde voor de opdrachtgever.

  De uitkomsten van dit sociaalwetenschappelijke onderzoek naar operationeel experts, zijn vastgelegd in het rapport "Leidinggeven aan politiewerk en politiemensen: de operationeel expert in het basisteam en de districtsrecherche", dat inmiddels beschikbaar is.

  De adviesgroep Veiligheid van TwynstraGudde werkt dagelijks aan een veiligere samenleving. Wil je meer weten over dit onderzoek, onze adviesgroep of eens praten over een mogelijke samenwerking, neem dan contact met mij op.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen