TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Verduurzamen van je vastgoed lastig?

  Verduurzamen van je vastgoed kan zeker lastig zijn. Samen met m’n collega’s van de adviesgroep Huisvesting, Vastgoed en Facility Management van TwynstraGudde hebben we een rekenmodel voor verduurzaming ontwikkeld, waarmee je de optimale combinatie voor de verduurzaming van jouw panden of portefeuille kunt bepalen.

  Toegevoegd door Alexander Blankestijn op 5 december 2023

  Je creëert hierdoor gemakkelijk inzicht in de verduurzamingsprioriteiten en krijg je een aanpak voor het verduurzamen van jouw gebouwen waarmee je bovendien de voortgang kan monitoren.

  Hoe gaan we te werk?

  cijfers-voor-blog-01-2Verduurzamingsopgave bepalen

  De daadwerkelijke energiegegevens van een gebouw of portefeuille worden bepaald met onze Paris Proof Benchmark. Op basis van de beleidsdoelstellingen van jouw organisatie en de energiegegevens wordt de verduurzamingsopgave bepaald.

  We vertalen de gegevens van vastgoed naar heldere en visuele online rapportages op gebouw- en portefeuilleniveau. Dit gebeurt volledig via de WEII methode. Op deze manier is op een overzichtelijke wijze te zien waar de uitdagingen liggen en kunnen daardoor gerichte acties worden ondernomen.

  cijfers-voor-blog-02-2Prioritering van de verduurzamingsopgave

  Door gebruik te maken van de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) bepalen we welke panden op korte termijn prioriteit zouden moeten krijgen. Omdat het prioriteren van de panden doordacht, integraal en goed onderbouwd moet gebeuren kijken we ook naar de gebruikskwaliteit, de bouwkundige staat en de meerwaarde voor de organisatie. Daarnaast kijken we ook naar het toekomstig gebruik van het pand, is het logisch dat het in portefeuille blijft, of is er sprake van transitie naar een andere functie of wordt het wellicht afgestoten?

  Prognose CO2 uitstoot vastgoedportefeuille

  Voorbeeld van het rekenmodel voor verduurzaming van je vastgoed

  cijfers-voor-blog-03-2Verduurzamingsvarianten opstellen

  Voor de geselecteerde gebouwen stellen we vervolgens verduurzamingsvarianten op. Hierbij kennen we verduurzamingsmaatregelen toe aan een gebouw op een bepaald moment in de tijd. We zetten de huidige situatie af tegen verschillende verduurzamingsvarianten, waarbij we focussen op efficiëntie. Op basis van de MJOP’s en het bepalen van de natuurlijke vervangingsmomenten stellen we maatregelen op die, relatief gezien, lagere investeringskosten met zich meebrengen.

  Ten slotte onderzoeken we welke variant de meeste CO2 bespaart tegen de zo laag mogelijke kosten.

  cijfers-voor-blog-04-2Scenarioanalyse

  In de scenarioanalyse maken we inzicht in de effecten van de verduurzamingsmaatregelen op portefeuilleniveau. Hierdoor kan je nagaan in hoeverre de CO2 reductiedoelstelling ook daadwerkelijk wordt behaald. Uiteraard zijn hierbij dan ook de investeringskosten, besparingen en eventueel afschrijvingslasten inzichtelijk.

  Jouw verduurzaming in één oogopslag

  De conclusies uit bovenstaande analyses rapporteren we in een strategisch verduurzamingsplan/portefeuilleroutekaart, waarin staat hoe op kosteneffectieve wijze de portefeuille kan worden verduurzaamd.

  Het rekenmodel voor verduurzaming wordt binnenkort aangevuld met inzicht in de kosten om gebouwen en terreinen natuurinclusief te maken (rekening houdend met de biodiversiteit en ecologie).

  Aan de slag met jouw verduurzaming?

  Sta jij voor de opgave om jouw vastgoed te verduurzamen? Heb je een vraag hierover of wil je weten waar ik jou eventueel mee kan helpen? Neem direct contact met mij op of laat hieronder je vraag achter.

  Stel je vraag

  Aan de slag met jouw vastgoed?

  Alle mensen

  Aan de slag met jouw vastgoed?

  Alle mensen