TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Toezichthouders willen meer grip op kleine fusies en overnames

  Heeft dit gevolgen voor mijn fusie of overname? In november kopte Skipr ‘ACM wil ook kleine overnames toetsen, zoals huisartsenpraktijken’. Ondanks de politieke focus op samenwerking en de roep om minder concurrentie pleit de Autoriteit Consument & Markt (ACM) al langere tijd voor verruiming van haar fusietoezicht. Hiermee hoopt de ACM fusies en overnames die zij op dit moment niet of moeilijk kan tegenhouden (weer) binnen haar invloedssfeer te brengen. Met een mogelijk volgende overnamegolf op komst zorgt dit bij zorgbestuurders voor onzekerheid: moet ik rekening houden met een groter risico dat mijn fusie of overname straks wordt verboden? Wij denken van niet en leggen je uit waarom.

  Toegevoegd door Marenthe Wolffensperger op 23 februari 2024

  In het artikel van Skipr worden verschillende casussen beschreven die momenteel vaak buiten het bereik van het fusietoezicht van de ACM vallen. In het artikel wordt hoofdzakelijk verwezen naar zorginstellingen die een zogenaamde roll-up strategie hanteren; door bestuursvoorzitter Martijn Snoep ook wel ‘kralen rijgen’ genoemd. Hiermee wordt gedoeld op grotere zorgaanbieders die groeien door achter elkaar verschillende kleinere zorgaanbieders over te nemen. De ACM ziet hier risico’s en noemt als voorbeeld acquisities door Co-Med, die bij de IGJ veel klachten opleverden over afgenomen toegankelijkheid van zorg. Ook verwijst de ACM naar private equity overnames in ZBC-land, en daarmee impliciet naar de overname van Mauritskliniek door Bergman Clinics die zij in 2021 heeft willen verbieden. De ACM pleit voor een verlaging van de omzetdrempels voor fusies en overnames in de zorg, zodat ook kleinere acquisities door haar kunnen worden beoordeeld.

  Toezichthouders willen meer grip op kleine fusies en overnames

  De ACM pleit voor terugdraaiing van een voorlopig voldongen feit

  Het betoog van de ACM tot verlaging van de omzetdrempels volgt op de beslissing van oud-minister van VWS Ernst Kuipers om de verlaagde drempels die golden in de zorg per 1 januari 2023 tegen het advies van de ACM in niet meer te verlengen. Tot dat moment gold dat samengaande zorgaanbieders minimaal een gecombineerde wereldwijde omzet moesten hebben van 55 miljoen euro, en minstens twee van deze zorgaanbieders in Nederland een omzet van 10 miljoen euro. Op dit moment is dit respectievelijk 150 en 30 miljoen. De beslissing om de verlaagde drempels niet te verlengen werd gebaseerd op onderzoek door AEF en voorzien van brede argumentatie die aansluit op de huidige politieke visie op de zorg. Overigens zijn ook eerdere plannen om de bevoegdheden van de ACM te verruimen, zoals door overheveling van de zorgfusietoets en het AMM-instrument van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de ACM, er in het verleden niet gekomen.

  Het opnieuw verlagen van omzetdrempels geeft niet per se meer mogelijkheden om roll-up overnames te verbieden

  De praktijk laat zien dat de ACM zich niet neerlegt bij dit recente besluit, maar ook dat je er met alleen het terugdraaien van de omzetdrempels waarschijnlijk niet komt. Voordat de drempels werden verhoogd is de beslissing van de ACM om de overname van Mauritskliniek door Bergman Clinics te verbieden – volgens de ACM een voorbeeld van een roll-up overname - door de rechter namelijk ongedaan gemaakt. Het blijft de vraag of dergelijke overnames door de ACM goed kunnen worden beoordeeld volgens wat Martijn Snoep noemt de “normale procedure”. De normale procedure vergt namelijk bewijs dat de kleine overname op zichzelf de concurrentie in betekenisvolle mate beperkt. Dat kan onder meer inhouden dat bewezen moet worden dat een zorgaanbieder onmisbaar is voor een zorgverzekeraar en dat die afhankelijkheid leidt tot hogere prijzen, of dat de overname bijvoorbeeld leidt tot lagere kwaliteit. Iets dat zeker niet vanzelfsprekend is, en vooral ook niet eenvoudig aan te tonen. Problemen met de mededingingsrechtelijke toetsing van roll-up overnames worden wereldwijd erkend.

  Toezichthouders tasten wél steeds vaker de grenzen af of veranderen van perspectief

  De laatste jaren wordt duidelijk dat toezichthouders manieren zoeken om de fusies en overnames ‘van deze tijd’ beter in het toezicht in te passen. Dit komt zoals gezegd in veel gevallen omdat het klassieke concurrentiedenken in de zorg niet altijd eenvoudig is. Dat blijkt bijvoorbeeld uit conclusies van de ACM in de verpleeghuissector, die erop neerkomen dat deze sector weinig tot geen concurrentie kent. Dit lost de ACM op door in haar beoordeling van een fusie of overname de focus te verleggen naar keuzemogelijkheden en het precieze aantal concurrenten dat na een fusie of overname resteert. Het is goed in de voorbereiding van een fusie of overname rekening te houden met zo’n verandering van perspectief.

  Ook de NZa, die vooral toetst of over een fusie of overname vooraf goed is nagedacht, lijkt rijker te worden in haar argumentatie om voorgenomen overnames te verbieden. Recent verbood zij verschillende overnames door Co-Med, omdat Co-Med onvoldoende zou hebben nagedacht over praktijkopvolging van de pensionerende huisartsen. Een gebeurtenis die ook zonder overname aanstaande zou zijn, en één van de redenen waarom door Co-Med bezwaar is gemaakt tegen deze beslissing. Dit voorbeeld laat vooral zien dat een goede motivering en uitwerking van een voorgenomen transactie essentieel is. Iets dat wat ons betreft vanzelfsprekend is, omdat het bijdraagt aan een hogere slagingskans van je fusie of overname.

  Wat kan TwynstraGudde voor je betekenen?

  Bij TwynstraGudde hebben we veel ervaring met strategie- en procesbegeleiding bij fusies en overnames in de zorg. Zo ook met procesbegeleiding in procedures bij de verschillende toezichthouders in de zorg, zo nodig in samenwerking met ervaren juristen. Heb je vragen over onze aanpak of wil je weten wat wij voor jou en je organisatie kunnen betekenen neem dan contact op met één van ons.

  Schrijf je in voor de laatste fusie en overnames updates

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen