Blog Houd rekening met ketenrisico's bij verbetering afvalwaterzuivering

Afvalwaterzuiveringen zijn energiegrootverbruikers. Het ligt voor de hand om noodzakelijke duurzaamheidsverbeteringen in die hoek te zoeken. En dat doen Waterschappen ook volop, met bijvoorbeeld slibvergisting en warmteleveringen aan de omgeving. Maar er kan meer gedaan worden met een ketenaanpak. De zuiveringsketen loopt van de gemeentelijke gemalen die afvalwater en regenwater wegpompen tot de afvalwaterzuiveringen die uiteindelijk het gezuiverde water weer terugleiden in de natuur.  Een ketenaanpak biedt voordelen maar kan ook onverwachte kwetsbaarheden en risico’s introduceren.

Toegevoegd door Sam-Peter Bakker op 2 mei 2023

Die ketensamenwerking is belangrijk omdat de hightech afvalwaterzuiveringen het best functioneren als de watertoevoer wordt gereguleerd en als de waterschappen weten wat voor water in welke hoeveelheid vanuit de gemeentelijke riolen en bassins hun kant op komt. Door een meer gespreide watertoevoer kunnen de waterzuiveringsinstallaties veel kosten- en energie-efficiënter werken. Voor de kwaliteit van het zuiveringsproces helpt het bovendien als de waterinvoer nauwkeurig wordt voorspeld. Dan werken de geavanceerde rekenmodellen, die de waterschappen gebruiken om chemicaliëndosering te bepalen, het best.

OT verbinden met IT

Deze ketensamenwerking kan worden vormgegeven door de procesautomatisering (de operationele technologie, kortweg OT) van de gemeentelijke riolen en bassins te laten communiceren met de procesautomatisering van een zuiveringsinstallatie. Want dan zouden in theorie de pompen, kleppen en andere instelbare onderdelen volautomatisch in de juiste stand kunnen worden gezet. Die communicatie kan niet rechtstreeks plaatsvinden, daar zijn de systemen niet voor ontworpen. Dat gebeurt via een IT-laag.

En daar zit precies de uitdaging. Want zodra je OT en IT met elkaar gaat verbinden, voeg je kwetsbaarheden toe. Kwetsbaarheden op het niveau van de technologie (applicaties en netwerk), maar ook kwetsbaarheden op het niveau van mens en proces. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de cybersecurity. Want OT-installaties zijn niet ontworpen om met het internet te verbinden. Realiseer je zo’n verbinding wel, dan zul je specifieke maatregelen moeten nemen.

Houd rekening met ketenrisico's bij verbetering afvalwaterzuivering

Neem de juiste maatregelen

Welke maatregelen? Dit is in elke situatie verschillend en hangt dus sterk af van jouw situatie: welke netwerkverbinding ligt er? Welke procesautomatisering gebruik je? Wat is de IT-kennis van de mensen die in de OT-omgeving werken en op welk vlak moeten ze worden bijgespijkerd? Het zijn maar een paar onderwerpen op een lange lijst van thema’s die spelen als je de OT-omgevingen van gemeenten en waterschappen met elkaar wilt laten communiceren.

Lees meer over het verminderen van de kwetsbaarheid en risico's IT/OT in het waterdomein. Wil je weten waar jij in jouw situatie rekening mee moet houden? Laat hieronder je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Het origineel van dit blog Afvalwater- zuivering verbeteren? Houd rekening met de ketenrisico’s is gepubliceerd door ICT Group, Léon Huijsdens.

Mijn vraag

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.