TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blogreeks Hoe krijg je portfoliomanagement werkend?

  Onze ambities zijn vaak torenhoog, en monden uit in een veelheid aan activiteiten. Je kan alleen niet alles met de beperkte beschikbare mensen en middelen. We zien immers een krapte op de arbeidsmarkt, en soms teruglopende financiële middelen. Steeds meer organisaties voelen dat, en zijn op zoek naar een manier om moeilijke keuzes te maken. Keuzes die vervolgens ook zowel in- als extern uit te leggen zijn. Waar zetten we als organisatie op in, en wat doen we bewust (nog even) niet? Welke keuzes helpen ons het meest in het bereiken van onze strategische doelen? Portfoliomanagement is een manier om deze keuzes op expliciete wijze gericht te kunnen maken. 

  Toegevoegd door Hanne van Kasteren op 19 april 2024

  Een groeiend aantal organisaties wil portfoliomanagement toepassen. Hoewel de wil aanwezig is, ondervinden deze organisaties in de praktijk uiteenlopende uitdagingen bij de implementatie. In deze blogreeks delen wij onze zoektocht, inzichten en lessen over de implementatie van portfoliomanagement in de praktijk. In dit eerste blog: als je denkt dat portfoliomanagement jouw organisatie kan gaan helpen, hoe begin je dan?

  Tip 1: Onderzoek en expliciteer wat je met portfoliomanagement wilt oplossen

  Start met een goede verkenning en afbakening

  We raden aan om aan de voorkant te beginnen met een goede verkenning van de huidige stand van zaken en de potentiële meerwaarde van portfoliomanagement. Start met de huidige situatie: hoe maken we op dit moment afwegingen en keuzes, en hoe bepalen we wat prioriteit heeft? Wat gaat daarbij goed, en wat kan beter? Hoe bepalen we waar capaciteit naartoe gaat, zeker wanneer er voor een bepaalde activiteit mensen meewerken uit verschillende teams?

  Raadzaam is het om dit te doen met afgevaardigden van verschillende lagen binnen je organisatie. Creëer een kernteam dat de organisatie niet alleen horizontaal (teams/afdelingen/domeinen), maar ook verticaal vertegenwoordigd (van management tot en met werkvloer). Want in alle organisatielagen voelen medewerkers in hun werk de impact van de keuzes die gemaakt worden, én maken ze op dagelijkse basis zelf allerlei keuzes. Een verkenning is ook al een interventie op zichzelf en helpt om bewustwording te creëren over het belang van het maken van keuzes.

  Maak expliciet wat het doel is van portfoliomanagement

  Bij veel organisaties wordt portfoliomanagement vaak aangekondigd als de ‘heilige graal’, en daarmee (onbewust) als een doel op zichzelf. Het is ook een fijne boodschap om te delen aan de drukke medewerkers: ‘we zien dat jullie druk zijn en we hebben eindelijk dé oplossing gevonden’. Het is goed je te realiseren dat portfoliomanagement niet alle uitdagingen in de organisatie gaat oplossen. Wat we ook weleens hebben ervaren, is dat portfoliomanagement door het management als een manier wordt gezien om bezuinigingen door te voeren of om een gebrek aan goed opdrachtgeverschap aan te kaarten. Medewerkers prikken daar doorheen en bovendien zijn er andere, betere manieren om die uitdagingen aan te gaan.

  Portfoliomanagement

  Portfoliomanagement is, mits goed ingezet, wel een middel om veel bewuster te kiezen en dus ook ‘nee’ te zeggen tegen ambities en bijbehorende activiteiten. Het is een werkwijze waarmee je met de juiste mensen en goede informatievoorziening aan tafel zit, en momentum creëert om keuzes te maken en met elkaar te onderbouwen waarom je bepaalde keuzes maakt. Zo krijg je grip op de veelheid aan ambities en initiatieven.

  Maak dus expliciet wat het doel is van portfoliomanagement. Belangrijk is bovendien om vast te stellen wat portfoliomanagement niet gaat doen, en welke ongewenste effecten je wilt voorkomen. Een belangrijke vraag daarbij is bijvoorbeeld of je met portfoliomanagement alleen richt op de tijdelijke opgaven van je organisatie (die vaak gerealiseerd worden in projecten en programma’s) of ook de vaste routinematige opgaven. Dan laat je daarmee gelijk zien dat je, ook als het om het invoeren van portfoliomanagement gaat, keuzes durft te maken.

  'Portfoliomanagement is een middel om een momentum te creëren, om keuzes te maken en met elkaar te onderbouwen waarom je deze keuzes maakt.'

  Zet in op een leerproces

  Portfoliomanagement kan dus veel meerwaarde hebben, maar dat betekent niet dat het daarmee ook makkelijk is om keuzes te maken. Keuzes maken betekent immers (vaak) dat je niet meer alle belangen kan dienen, en dat kan best een beetje pijn doen. Duidelijke verwachtingen aan de voorkant helpen om gedurende het proces richting te geven aan de implementatiestappen. Het implementeren van portfoliomanagement is een leerproces en gaat stap voor stap. Als organisaties eenmaal begonnen zijn, nemen de verwachtingen vaak toe; 'we willen liever gisteren dan vandaag keuzes maken die de organisatie verder helpen’. Om deze verwachtingen te managen, helpt het om een gefaseerd implementatieproces in te richten en te communiceren over zowel de doelstelling als het tempo. Dit komt het draagvlak ten goede en helpt om medewerkers betrokken te houden bij het traject.

  Kortom, zorg ervoor dat je ruimte creëert voor het gezamenlijk verkennen van portfoliomanagement en weersta de neiging om te snel te willen gaan. Het helpt je later in het proces enorm wanneer je aan de voorkant realistische doelen hebt gesteld over wat portfoliomanagement wel en niet kan en moet brengen voor je organisatie.

  Hoe je verder gaat na deze eerste verkenning? Daarbij helpen onze volgende blogs, die gaan over portfoliomanagement als veranderkundige opgave en helpen je te bepalen waar je begint in het implementatieproces. 

  Aan de slag?

  Wil jij van gedachten wisselen over portfoliomanagement? Of ben je benieuwd hoe jij realistische doelstellingen kunt formuleren voor portfoliomanagement binnen jouw organisatie? Neem gerust contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek! 

  Lees ook:

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen