woningcorporaties | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

woningcorporaties

Marleen Sanders-Kaiser

Woningcorporaties, CO2-neutraal in 2050 en de energietransitie haalbaar door samenwerking

31-10-2017
reageer
Marleen Sanders-Kaiser

Het Parijse klimaatakkoord en de inzet van woningcorporaties bij de energietransitie staan volop op de politieke agenda. Het nieuwe regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ stuurt aan op een Klimaatwet met afrekenbare CO2-reductiedoelstellingen. In 2030 moet de uitstoot met ongeveer de helft zijn teruggebracht en in 2050 zijn we volledig CO2-neutraal. Ook de woningvoorraad van corporaties moet CO2-neutraal zijn in 2050. Als corporaties dit doel willen behalen zullen tussen nu en 2030 zo’n 200.000 sociale huurwoningen per jaar energetisch moeten worden getransformeerd, ofwel bijna 10% van de totale voorraad van woningcorporaties per jaar.

Woningcorporaties Samenwerken
Abonneren op woningcorporaties