Vastgoedmanagement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Vastgoedmanagement

Wicher Schönau

Rekenkameronderzoek naar gemeentelijk vastgoedbeheer

02-11-2017
reageer
Wicher Schönau

Meer inzicht in de staat van het gemeentelijk vastgoedbeheer, dat was de ambitie van de Rekenkamer Hilversum. Twynstra Gudde voerde een onderzoek uit waardoor de Rekenkamer aanbevelingen kon formuleren voor het verbeteren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beheer van gemeentelijk vastgoed.

Gemeenten Evaluaties en onderzoek

Balans binnen het vastgoedmanagementsysteem zorgt voor sturing

17-10-2017
reageer

In oktober 2016 verscheen het eerste deel van het Algemeen Rekenkameronderzoek naar het vastgoed van universiteiten. Daarnaast verscheen in het voorjaar van 2016 ook het themaonderzoek Huisvesting in mbo, hbo en wo van de Onderwijsinspectie. Vastgoed binnen onderwijsinstellingen zorgt na een aantal bouwfraudes voor veel politieke aandacht. Het themaonderzoek benoemt dat huisvesting nooit een doel op zich mag zijn of een middel in de concurrentiestrijd om de student. Het rekenkameronderzoek stelt dat inzicht in de risico’s van de vele vastgoedplannen mist, waardoor ad hoc sturing plaatsvindt en daarmee keuzes worden gemaakt die niet bijdragen aan de vastgestelde organisatiedoelen.

Huisvesting en vastgoed Onderwijs Assetmanagement Facility management Projectmanagement Projectbeheersing Strategievorming Risicomanagement Organisatieontwikkeling Aanbesteden en contracteren
Wicher Schönau

De businesscase voor het uitbesteden van gemeentelijke vastgoedtaken

15-09-2014
reageer
Wicher Schönau

Het uitbesteden van overheidstaken aan marktpartijen is gemeengoed geworden. Ook de gemeentelijke taken op het gebied van het eigen vastgoed komen meer in handen te liggen van marktpartijen. Twynstra Gudde heeft veel ervaring met een essentiële stap in het proces van uitbesteden: de businesscase.

Huisvesting en vastgoed Gemeenten
Mark Feijt

Twynstra Gudde medeoprichter Corporate Real Estate Federatie

11-11-2013
reageer
Mark Feijt

Twynstra Gudde heeft samen met vier andere vooraanstaande adviesorganisaties op het gebied van public & corporate real estate de Corporate Real Estate Federatie (CREF) opgericht. Deze nieuwe onafhankelijke federatie wil organisaties en instellingen informeren over corporate vastgoed en aanverwante onderwerpen. CREF heeft de ambitie op termijn uit te groeien tot een vooraanstaand, onafhankelijk kennisinstituut voor de ontwikkeling van het vakgebied en bevordering van de professionaliteit van corporate real estate in Nederland.

Huisvesting en vastgoed Rijksoverheid Gemeenten Financiële dienstverlening Industrie Aanbesteden en contracteren
Abonneren op Vastgoedmanagement