Tweebenigheid | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Tweebenigheid

Koen van Bezu

Artikelen Omgevingswet in vakblad Water Governance: bestuurlijke veranderopgave en tweebenigheid

13-04-2018
reageer
Koen van Bezu

Het blad Water Governance heeft recent een thema-editie gewijd aan de Omgevingswet. Onze adviseurs waren gastauteur en hebben een tweetal artikelen mogen schrijven; over de bestuurlijke veranderopgave voor waterschapsbestuurders en over de tweebenige waterschapper.

Water Verandermanagement Organisatieontwikkeling Strategievorming
Martien Aartsen

De Omgevingswet: De waterschapsambtenaar als tweebenige speler

01-09-2017
reageer
Martien Aartsen

“Het gebruiken van twee benen zorgt voor een hogere handelingssnelheid en een grotere kans op succes. Wij maken spelers tweebenig door ze ook in situaties te plaatsen waarin het natuurlijk is om de bal met het minder sterke been mee te nemen”. Dit is één van de gouden regels bij voetbalclub AZ. Wij beschouwen deze regel als één van de belangrijkste opgaven voor de moderne ambtenaar.

Water Samenwerken
Pim Meijer

Spannend Omgevingsmanagement: andere manieren van kijken geven ruimte!

30-06-2016
reageer
Pim Meijer

De Landelijke Omgevingsmanagement Dag is hét jaarlijkse moment voor omgevings- en relatiemanagers van zowel publieke als private organisaties om kennis en ervaringen uit te wisselen over het vakgebied. Op 23 juni 2016 vond de zesde editie plaats. Has Bakker en Pim Meijer verzorgden namens Twynstra Gudde twee keer de drukbezochte workshop: Spannend Omgevingsmanagement, andere manieren van kijken geven ruimte.

Ageeth Telleman

Innovatie overheid gaat sneller wanneer bedrijfsvoering direct meedoet

26-01-2016
reageer
Ageeth Telleman

Omdat bestaande kaders en systemen belemmerend kunnen werken voor innovatie, worden vernieuwende initiatieven vaak bewust ‘buiten de lijnorganisatie’ georganiseerd. Zoals in het sociaal domein, waar de transitie in veel gemeenten vorm heeft gekregen in proeftuinen en aparte programmaorganisaties. Professionals in de uitvoering – op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie - hebben meer handelingsvrijheid gekregen om maatwerkoplossingen te bieden aan mensen die (tijdelijk) hulp nodig hebben.

Gemeenten Rijksoverheid
Ageeth Telleman

Nederlandse gemeenten zijn flexibel èn efficiënt

10-04-2015
reageer
Ageeth Telleman

Uit een kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder gemeentesecretarissen blijkt dat gemeenten gemiddeld flexibel en efficiënt zijn. Voor gemeenten is dit relevant omdat zij in het huidige tijdsgewricht steeds “meer met minder” moeten kunnen. Door de decentralisaties krijgen lokale overheden er meer taken bij en tegelijkertijd zien zij hun inkomsten teruglopen. Burgers en bedrijven stellen daarbij steeds hogere eisen aan de dienstverlening in hun gemeente.

Gemeenten Evaluaties en onderzoek Organisatieontwikkeling
Bram van Vliet

Tweebenige overheid: spagaat tussen innovatie en efficiëntie

02-04-2015
reageer
Bram van Vliet

Steeds meer publieke managers geven aan dat zij in een spagaat zitten: zij moeten tegelijkertijd innovatief en efficiënt zijn en dat levert spanning op. Van publieke managers wordt gevraagd om te organiseren in netwerken, te doen aan zelfsturing en te improviseren, en tegelijkertijd werken zij in een bureaucratische organisatie die stuurt op basis van command en control en vraagt om voorspelbaar handelen.

Gemeenten Provincies en regio's Rijksoverheid Organisatieontwikkeling
Abonneren op Tweebenigheid