Professionaliseren | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Professionaliseren

Anne-Marthe Lohuis

Professionele identiteit

03-07-2015
reageer
Anne-Marthe Lohuis

Afgelopen maart is ‘Je Binnenste Buiten’ gepubliceerd, een boek over professionele identiteit in organisaties’. Inmiddels zijn we binnen Twynstra Gudde op allerlei manieren bezig met het vervolg. Zowel in advies, ontwikkeling als in onderzoek. Zo zijn we bijvoorbeeld benieuwd hoe het nu eigenlijk staat met professionele identiteit in organisaties? Speelt het een rol? en zo ja, wat doen ze eraan. In gesprekjes merken we bijvoorbeeld dat collega’s meteen reageren met: “o Ja, wij doen in elk geval coaching enzovoorts.” Maar ook: “professionele identiteit? Klinkt goed, maar wat bedoel je precies?”

Veiligheid Organisatieontwikkeling
Jeroen Tazelaar

Volwassenheidsmodel Gemeentelijk Vastgoed

24-12-2016
reageer
Jeroen Tazelaar

"Wat is een professionele vastgoedorganisatie; en hoe bereiken we die?" Steeds meer gemeenten stellen deze vraag, nu de betaalbaarheid van de eigen vastgoedportefeuille ter discussie komt te staan en vastgoed gerelateerde risico's zich openbaren. Het Volwassenheidsmodel Gemeentelijk Vastgoed helpt dit inzicht te verkrijgen.

Huisvesting en vastgoed Gemeenten
Helmuth Stoop

Professionaliseren van programmamanagement

21-02-2014
reageer
Helmuth Stoop

Programmamanagement (PGM) vindt in steeds meer organisaties een vruchtbare voedingsbodem; het in samenhang sturen van een groot aantal inspanningen teneinde daarmee (meetbaar geformuleerde) doelen na te streven, wordt steeds belangrijker.

Programmamanagement
Stan Duifhuizen

Saneren rivier de Vecht

05-07-2013
reageer
Stan Duifhuizen

In opdracht van waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt Waternet aan het saneren van de waterbodem van rivier de Vecht. Een klus waar Fred de Haan, projectleider voorbereiding bij Waternet, de ondersteuning van Twynstra Gudde bij inriep.

Water Projectmanagement
Stan Duifhuizen

Zoeken naar nieuwe manieren van samenwerking

05-07-2013
reageer
Stan Duifhuizen

Artikel in het blad Platteland in Uitvoering van de provincie Limburg (september 2009). In het artikel wordt ingegaan op start van de adviesopdracht aan Twynstra Gudde om te komen tot een nieuwe strategie en structuur voor het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied

Provincies en regio's Programmamanagement Samenwerken
Stan Duifhuizen

Programmananagement landinrichtingsgebieden Noord-Holland

05-07-2013
reageer
Stan Duifhuizen

Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft ruim 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsimpuls binnen de landinrichtingsgebieden. Dit moest leiden tot de realisatie van extra natuurontwikkeling, recreatieve voorzieningen, waterberging en agrarische structuurverbetering. De voor de uitvoering benodigde project- en programmamanagementtaken werden extern uitbesteed en dienden een voorbeeldfunctie te vervullen binnen de eigen organisatie.

Provincies en regio's Programmamanagement
Stan Duifhuizen

Hoog tijd voor gerichte samenwerking

05-07-2013
reageer
Stan Duifhuizen

Tweede publicatie in het blad Platteland in Uitvoering van de provincie Limburg (december 2009). In het artikel wordt ingegaan op de voortgang in de adviesopdracht aan Twynstra Gudde naar een meer slagvaardige aanpak en organisatie van het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied.

Provincies en regio's Samenwerken
Stan Duifhuizen

Implementatie nieuwe vorm van samenwerking pMJP landelijk gebied

05-07-2013
reageer
Stan Duifhuizen

In dit derde artikel in het blad Platteland in Uitvoering (juni 2010) van de provincie Limburg wordt ingegaan op de resultaten van de adviesopdracht die uitgevoerd is door Twynstra Gudde naar een nieuwe strategie en structuur voor het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk gebied.

Provincies en regio's Samenwerken
Stan Duifhuizen

Strategisch adviseur Hoogwaterbescherming

05-07-2013
reageer
Stan Duifhuizen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft haar investeringsopgaven voor veilige primaire waterkeringen enorm zien groeien in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit betekende een drastische toename van de werkportefeuille. Twynstra Gudde is gevraagd hierbij strategisch te ondersteunen en adviseren.

Water Projectmanagement
Abonneren op Professionaliseren