Organisatieontwikkeling | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Organisatieontwikkeling

Joost van der Kolk

Decentralisaties: Puzzelen zonder eindplaatje

21-02-2014
reageer
Joost van der Kolk

De decentralisaties in het sociale domein zijn een ingrijpende systeemwijziging in Nederland. De nieuwe taken – zorg, werk, jeugd en passend onderwijs – moeten worden ingebed in de gemeentelijke organisatie, maar vragen ook om een fundamenteel andere benadering en werkwijze. Een grote uitdaging voor gemeenten, maar evengoed voor organisatieadviseurs.

Gemeenten Decentralisaties Organisatieontwikkeling Verandermanagement
Stan Duifhuizen

Saneren rivier de Vecht

05-07-2013
reageer
Stan Duifhuizen

In opdracht van waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt Waternet aan het saneren van de waterbodem van rivier de Vecht. Een klus waar Fred de Haan, projectleider voorbereiding bij Waternet, de ondersteuning van Twynstra Gudde bij inriep.

Water Projectmanagement
Stan Duifhuizen

Strategisch adviseur Hoogwaterbescherming

05-07-2013
reageer
Stan Duifhuizen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft haar investeringsopgaven voor veilige primaire waterkeringen enorm zien groeien in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit betekende een drastische toename van de werkportefeuille. Twynstra Gudde is gevraagd hierbij strategisch te ondersteunen en adviseren.

Water Projectmanagement
Abonneren op Organisatieontwikkeling