Facility management | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Facility management

Sjoerd Memelink

Verouderde kantoren: van leegstand naar toekomstbestendige huisvesting

09-04-2015
reageer
Sjoerd Memelink

Het immense overaanbod aan verouderde kantoren (op moment zo’n 7 miljoen vierkante meter) gaat niet opgelost worden met opportune initiatieven voor studentenhuisvesting, hotels en andere functies. Hergebruik van bestaand vastgoed en het creëren van toekomstbestendige huisvesting is volgens Twynstra Gudde het credo.

Huisvesting en vastgoed Facility management

Radicaal herzien van bedrijfsprocessen

23-12-2014
reageer

Het is een eigenschap van de meest succesvolle bedrijven, continue willen verbeteren en vernieuwen. Om aan de hoge verwachtingen van klanten te kunnen blijven voldoen en bestaansrecht te houden, zullen facilitaire organisaties dit in toenemende mate als basishouding moeten adopteren. Niet alleen als proces of vanuit een kostenprogramma, maar ook vanuit een morele verplichting. Om zo goed mogelijk te kunnen presteren en echt innovatief te zijn én om voor de klant relevante diensten en toegevoegde waarde te blijven leveren. Stilstand is achteruitgang.

Huisvesting en vastgoed Facility management ICT
Corinna van Diepen-Knegjens

Succesfactoren voor klantmanagement

23-12-2014
reageer
Corinna van Diepen-Knegjens

Klantmanagement is een van de belangrijkste facilitaire trends en ontwikkelingen van dit moment. Niet voort niets want de behoefte aan professionalisering van de vraagzijde groeit. Om klantmanagement in te voeren en echt werkend te krijgen werden recent stellingen gedeeld via social media met honderden reacties als gevolg. Op basis van praktijkervaringen en die reacties werden succesfactoren voor klantmanagement geformuleerd. Op basis van besturing, de relatie met de klant en competenties voor vraaggericht werken.

Huisvesting en vastgoed Facility management
Corinna van Diepen-Knegjens

Markt FM krimpt 1,7%

20-12-2014
reageer
Corinna van Diepen-Knegjens

Wat zijn de belangrijkste facilitaire trends en ontwikkelingen, wat is de omvang van de Nederlandse facilitaire markt en welk percentage hiervan wordt uitbesteed? In het recente FMN Marktonderzoek staan deze en andere onderwerpen centraal. Een artikel in Facto Magazine (december 2014).

Huisvesting en vastgoed Facility management

Facilitaire markt krimpt met 1,7%

20-12-2014
reageer

Wat zijn de belangrijkste facilitaire trends en ontwikkelingen, wat is de omvang van de Nederlandse facilitaire markt en welk percentage hiervan wordt uitbesteed? Deze, en andere vragen stonden centraal in het zevende facilitaire marktonderzoek van FMN en Twynstra Gudde. Een overzicht van de belangrijkste resultaten in het magazine ZorgInstellingen (december 2014).

Huisvesting en vastgoed Care Cure Facility management

Succesfactor 6 - Voorspellen van de klantvraag

25-04-2014
reageer

Amazon, het Amerikaans e-commerce bedrijf uit Seattle, weet wat je gaat kopen voordat je het hebt gekocht. Sterker nog, het is al onderweg. Puur op basis van hun patent voor vraag voorspellende big data analyse. Klopt de voorspelling niet dan wordt het product slim als koopsuggestie gepositioneerd op de website, wordt er korting gegeven of krijg je het product cadeau bij een andere aanschaf. Kunnen serviceorganisaties iets leren van Amazon?

Huisvesting en vastgoed Facility management

Succesfactor 2 - De keten regisseren

25-04-2014
reageer

Serviceorganisaties maken de stap naar het regiemodel of hebben deze stap al gemaakt. Daarbij worden vanuit klantmanagement rollen en competenties onderkend die zich primair richten op het articuleren en vaststellen van de klantvraag en daarmee de effectiviteit en toegevoegde waarde (de juiste dingen doen) van de dienstverlening aan het primair proces. En vanuit leveranciersmanagement rollen en competenties die erop zijn gericht om ervoor te zorgen dat deze klantvraag efficiënt en kostenbewust (de dingen juist doen) door de betrokken interne en vooral externe leveranciers wordt gerealiseerd.

Huisvesting en vastgoed Facility management
Alexander Blankestijn

Wat kost een kantoor?

11-04-2014
reageer
Alexander Blankestijn

Twynstra Gudde heeft nieuwe cijfers gepresenteerd die inzicht geven in de kosten van huisvesting en facility management, in relatie tot de gewenste kwaliteit. Tevens geven de cijfers inzicht in het gebruik van kantoren en ziekenhuizen. Hierover verscheen een artikel van Steffen Chang en Alexander Blankestijn van Twynstra Gudde in de april-uitgave van Facto Magazine met als thema Vastgoed & Huisvesting.

Huisvesting en vastgoed Rijksoverheid Gemeenten Cure Aanbesteden en contracteren Projectmanagement Facility management
Corinna van Diepen-Knegjens

Innoveer nu!

10-02-2014
reageer
Corinna van Diepen-Knegjens

Op dinsdag 17 juni a.s. in congrescentrum De Reehorst in Ede vindt het jaarlijkse Facto Magazine Congres plaats dat in samenwerking met o.a. Twynstra Gudde wordt georganiseerd. Meer dan 20 deskundige sprekers, 2 inspirerende lezingen, 11 workshops, live demo’s van Google en Ground3d (3D-printing) en een spetterende afsluiting door de bekende cabaratier Joep van Deudekom. Ingrediënten voor een inspirerende dag waar 200 facility management professionals worden verwacht. Dit jaar met als thema: Innoveer nu!

Huisvesting en vastgoed

Ontwikkelen sourcingstrategie Alliander Facilities

08-10-2013
reageer

Alliander Facilities heeft zich tot doel gesteld een gedragen sourcingstrategie te bepalen. Hiervoor heeft zij Twynstra Gudde gevraagd een participatief traject te begeleiden met als eindresultaat een beschreven sourcingstrategie.

Huisvesting en vastgoed Energie
Abonneren op Facility management