Aanbestedingsstrategie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Aanbestedingsstrategie

Sjoerd Memelink

Een passend Programma van Eisen - de succesfactoren

01-05-2015
reageer
Sjoerd Memelink

In de definitiefase van een bouwtraject worden de eisen gedefinieerd in een Programma van Eisen. Tot op heden zijn Programma’s van Eisen vaak geschreven op basis van traditionele aanbestedingen. De komst van geïntegreerde contractvormen vraagt, omdat een aantal fundamentele onderwerpen in de traditionele programma’s niet aan bod komen, om andere Programma’s van Eisen. Daarnaast vragen de nieuwe contractvormen om een ander type document. Een document dat meer ruimte laat aan experts die later in het bouwproces betrokken worden.

Huisvesting en vastgoed Aanbesteden en contracteren Projectmanagement
Dolf Scholte

Renovatie faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen TU Delft

16-07-2013
reageer
Dolf Scholte

In 2012 heeft Twynstra Gudde in opdracht van de TU Delft het projectmanagement gevoerd over de totaalrenovatie van het hoofdgebouw van de faculteit CiTG. Belangrijke aandachtspunten hierbij waren het faciliteren van activiteitgerelateerd werken, verduurzamen van het gebouw en optimaliseren van het ruimtegebruik.

Onderwijs Huisvesting en vastgoed Projectmanagement
Bas Kruiswijk

Selectie en implementatie van informatiesystemen

15-05-2013
reageer
Bas Kruiswijk

Software maken of kopen? Het antwoord op deze vraag luidt steeds vaker: kopen. Wat vroeger een uitzondering was, wordt regel. Dat wil overigens niet zeggen dat de aanschaf van een standaardsoftwarepakket eenvoudig is. Succesverhalen over de selectie en implementatie van pakketten zijn schaars. Hoe komt dat toch?

ICT
Abonneren op Aanbestedingsstrategie