Survey feedback | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Survey feedback

En de rol van leidinggevenden bij Cultuurverandering. Verandering van organisatiecultuur komt tot uiting in ander gedrag van medewerkers. Bij het realiseren van dit andere gedrag spelen leidinggevenden een belangrijke rol.

Vanuit de aanname dat gedrag blijvend verandert als mensen daar zelf een keuze in hebben, vraagt dit om een parti-cipatieve aanpak.
In dit artikel wordt een casus beschreven van een cultuurverandering in een gemeentelijke organisatie.

Management speelt een cruciale rol bij cultuurverandering stelt Schein (1996). Hij noemt het gedrag van de leider het belangrijkste mechanisme voor cultuurverandering. Vooral belangrijk is waar de leider aandacht aan schenkt, wat hij meet, waar hij zich over opwindt en wat hij beloont en straft. In het artikel wordt een casus beschreven van een cultuurverandering bij een gemeentelijke organisatie.

Naar aanleiding van de ervaringen in de casus komen wij tot de stelling dat bij cultuurverandering gerichte aandacht en betekenisgeving van belang is voor vier soorten gedrag. Betekenisgeving is uiteraard nuttig bij het stimuleren van gewenst gedrag dat afwijkt van het verleden, maar is ook nodig om gedrag te behouden dat gelijk is aan gewenst gedrag in het heden. Hierbij is onderscheid nodig in de wijze van betekenisgeving. In het eerste geval is de betekenisgeving gericht op stimuleren en versterken, in het tweede geval op koesteren, waarderen en behouden. Daarnaast is betekenisgeving van belang bij gedrag dat niet (meer) gezien wordt als passend. Bepaald gedrag was in het verleden passend, maar is dat door veranderingen in context, beleid of strategie niet meer. Voor succesvol veranderen van de cultuur is het nodig dat van dit gedrag afscheid wordt genomen. Betekenisgeving is dan gericht op waarderen en afscheid nemen. Gedrag dat in het verleden niet gewenst was en dat ook in de nieuwe situatie niet is, vraagt om gerichte acties er mee te stoppen. Hier zijn sancties mogelijk op zijn plaats. In onderstaand schema zijn deze vier verschillende richtingen voor betekenisgeving weergegeven.

Dit is mogelijk een invulling van ‘the management of meaning’ zoals Schein (1985) de kern van management noemt.

cultuurverandering_in_een_gemeentelijke_organisatie.pdf

Markten & Sectoren

Gemeenten

Expertises

Verandermanagement

Reageer