Slimme duurzame kilometers | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Slimme duurzame kilometers

In november 2017 publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de cijfers over de zware vrachtvoertuigen en lijnbussen in 2016. Daarin is een lichte stijging zichtbaar voor de kilometers die vrachtwagens hebben afgelegd en een lichte daling voor het aantal kilometers van lijnbussen. Oftewel, we vervoeren kennelijk meer goederen over de weg en verzwaren daarmee de druk op ons wegennetwerk in een tijd waarin de belasting zichtbaar is in filedruk.

Daarnaast lijken zich minder mensen te bewegen via het openbaar vervoer in de bus. Ook toont deze ontwikkeling misschien aan dat het tegengaan van klimaatverandering niet hoog op de prioriteitenlijst staat. Beide ontwikkelingen staan centraal in het werk dat ik namens Twynstra Gudde mag doen in het tegengaan van deze ontwikkelingen.

Met de visie en aanpak voor slimme duurzame mobiliteit wil Twynstra Gudde een bijdrage leveren aan vraagstukken die zichtbaar maken welke druk op het Nederlandse netwerk staat, maar ook over de grenzen heen. Voorbeelden van de bijdrage aan duurzame mobiliteit is de integratie van zero-emissie busvervoer in het Nederlandse OV. In december 2017 is daartoe een Europese Grant Agreement getekend waarmee vijftig waterstofbussen kunnen worden geïntroduceerd. Daarnaast geven we vorm aan de plannen voor de manier waarop elektrische auto’s een plek krijgen binnen het netwerk. Een project rond de vermindering van drukte op de snelweg door het toepassen van slimme communicatie middels intelligente transportsystemen (ITS) is een ander voorbeeld. De combinatie van nieuwe technologie, ICT en duurzame energie zorgt voor een fundamentele omslag binnen mobiliteit en infrastructuur.

Wie weet publiceert het CBS de volgende keer ook het aantal kilometers dat met zero-emissie vervoer zijn gemaakt. Zodoende hoop ik dat de cijfers over een aantal jaren van het CBS laten zien dat er minder kilometers op een energieverslindende wijze worden afgelegd, mensen op een meer ontspannen wijze naar hun werk reizen en een goede samenwerking tussen publiek en privaat bijdraagt aan minder files.

En dat maakt de ontwikkeling naar duurzame mobiliteit en het verminderen van de filedruk mogelijk. En dat doet mijn klok sneller tikken. 

Markten & Sectoren

Mobiliteit en infrastructuur

Reageer