Samenwerking tussen gemeenten voor maatschappelijk vastgoed | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Samenwerking tussen gemeenten voor maatschappelijk vastgoed

Samenwerking tussen gemeenten op het gebied van vastgoed is een noviteit in Nederland. Twynstra Gudde onderzocht de eerste praktijkervaringen van deze bijzondere vorm van samenwerking en tekende de resultaten op in een whitepaper.

Gemeenten beseffen dat zij de maatschappelijk opgaven van deze tijd niet meer alleen kunnen aanpakken. Samenwerking met andere gemeenten is dan ook een populaire strategie om vraagstukken die beleidsvelden of de gemeentegrenzen overstijgen, ter hand te nemen. Terwijl de laatste twee decennia het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een hoge vlucht heeft genomen, stellen gemeenten zich steeds vaker de vraag of zij wel grip hebben op al deze samenwerkingsverbanden.

Tot voor kort was vastgoed één van de terreinen waarop gemeenten nauwelijks nog samenwerkten. Maar door de belangstelling waarin gemeentelijk vastgoed is komen te staan, wordt de roep om professioneel handelen steeds sterker. Gemeenten weten daarentegen dat de wettelijke taken met betrekking tot vastgoed minimaal zijn en vastgoedexpertise binnen de eigen organisatie geen vanzelfsprekendheid is. Door het financiële beslag op de gemeentebegroting - en de aanwezigheid van vermeende ‘stille reserves’ - is vastgoed ook onderwerp geworden van bezuinigingen. Het effect is groeiende leegstand in de portefeuille en zelfs sluiting van maatschappelijke voorzieningen zoals bibliotheken, buurthuizen en zwembaden.

Alle resultaten van ons onderzoek naar de eerste praktijkervaringen leest u in het whitepaper 'Vastgoedsamenwerking tussen gemeenten'.

Download whitepaper

Reageer