Projectmatig werken bij de brandweer en politie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Projectmatig werken bij de brandweer en politie

Regelmatig verzorgen wij trainingsdagen binnen de brandweer of politie op het gebied van Projectmatig werken (PMW).

Verzoeken om een training zijn veelal divers. Of men wil gestructureerd gaan werken binnen een afdeling of organisatie of een groot project moet worden aangestuurd, maar waar begin je dan? Ook begeleiden en ondersteunen wij bij grote trajecten, denk aan een reorganisatie bij de politie of doorontwikkeling van veiligheidsregio's.

Onze kijk op PMW

PMW ligt voor de hand als een eenmalige unieke prestatie moet worden geleverd waar mensen uit verschillende disciplines of vakgebieden bij betrokken zijn.
Wij benaderen PMW vanuit vier perspectieven:

  • de methodiek: het aanleren van de methodiek van PMW (faseren, beheersen en beslissen)
  • de hoofdrolspelers: het stilstaan bij de verschillende rollen die in een project vervuld worden
  • omgeving: het in beeld brengen van de omgeving waarin het project zich afspeelt (turbulent of stabiel?)
  • samenwerking: het samenspel tussen de verschillende spelers. Mensen maken tenslotte met elkaar een project.

Belangrijk is dat er gezamenlijke taal en tools ontstaan op basis waarvan met elkaar wordt samengewerkt.

Uitgangspunten voor een training PMW

1. Een training moet aansluiten en inspelen op de dagelijkse praktijk
Leren in een training of een workshop is vaak te beperkt, omdat je ‘voorgestructureerd’ moet leren. In onze optiek leer je continu, niet alleen in de training, maar juist ook in en buiten het werk. Wij gaan op basis van wetenschappelijke inzichten en onze ervaringen uit van de 80%-20% regel. Leren gebeurt voor 20% in expliciete leersettings, zoals een training, maar voor 80% in het reguliere werk. Het is dan ook cruciaal om een programma op te stellen dat aansluit bij de dagelijkse praktijk. Door de praktijk te integreren in het leerprogramma ga je op efficiënte wijze om met tijd en geld. Door onze kennis en ervaring binnen de brandweer en politie kunnen wij deze vertaalslag goed maken.

2. Inspelen op leerbehoefte van de deelnemers
Aansluitend op het eerste uitgangspunt is het cruciaal dat het programma aansluit op de leerbehoefte van de deelnemer. Alleen dan wordt het leerproces optimaal gestimuleerd. Naast een verschil in leerbehoefte, zijn er ook verschillen in de manier waarop mensen leren en ontwikkelen.  
De ene deelnemer leert door de boeken te bestuderen, terwijl de andere deelnemer graag leert door in oefensituaties te experimenteren. Deze diversiteit aan leervoorkeuren wordt over het algemeen over het hoofd gezien in trainingen met een vast ontwerp. Wij bieden geen standaardtraining aan, maar een training die past bij de leerbehoefte en leervoorkeur van de deelnemers.

3. Professionaliseren van PMW is meer dan een training!
Het trainen van mensen is slechts een component om PMW te professionaliseren. Wij beschouwen uw vraag meer als een organisatieontwikkelings-vraagstuk. Het is belangrijk om na de training de juiste follow-up te kiezen om het geleerde in de praktijk te brengen en PMW echt in de organisatie te verankeren. Te denken valt aan:

  • het (door)ontwikkelen van de formats die reeds gehanteerd worden
  • het begeleiden bij het opstarten van projecten
  • de coaching of intervisie met projectleiders gedurende de projecten
  • het professionaliseren van opdrachtgeverschap binnen de veiligheidsregio
  • het doorlichten van projecten.

 

Tot slot

PMW levert extra werk op. Daarom, bezint eer ge begint! Maar, zeker als haast geboden is met het bereiken van het resultaat, is bezinning aan de voorkant van belang. Hierbij geldt: eerst denken, dan doen! Ons motto bij Twynstra Gudde!

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Markten & Sectoren

Veiligheid

Expertises

Projectmanagement

Reageer