Praktische handreiking wijst de weg bij samenwerking in voortgezet onderwijs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Praktische handreiking wijst de weg bij samenwerking in voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs die te maken hebben met leerlingendaling en willen samenwerken met andere scholen in de regio, kunnen de publicatie 'Samen sterker bij leerlingendaling: handreiking bij samenwerkingsvraagstukken in het onderwijs' raadplegen. De handreiking biedt scholen praktische handvatten bij het vormgeven van deze samenwerking. De handreiking is ontwikkeld door Twynstra Gudde in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Omdat het aantal leerlingen in Nederland daalt, moeten veel scholen voor voortgezet onderwijs gaan samenwerken met andere scholen in de regio. Zo zorgen scholen samen dat onderwijs toegankelijk blijft en kan iedere leerling blijven kiezen voor een opleiding die bij hem of haar past. Het kan daarbij gaan om samenwerking in staffuncties, maar ook om verschillende soorten samenwerking in het onderwijs zelf.

Praktisch

De handreiking biedt schoolleiders en –bestuurders in het voortgezet onderwijs praktische handvatten. Het biedt hen samenwerkingsvormen die elders in het land al succesvol zijn. Hoe kunnen we personeel en ondersteuning met elkaar delen? Elkaar aanvullen in het onderwijsaanbod? Leerlingen uitbesteden? Allemaal vragen waar de brochure scholen mee op weg kan helpen. De handreiking is geschreven vanuit een organisatiekundige invalshoek. Bij elke samenwerkingsvorm wordt de juridische en beleidsmatige context beschreven, maar ook de organisatie ervan. De handreiking biedt daarnaast tips voor de aanpak en diverse praktijkvoorbeelden.

Gedrukt en digitaal exemplaar

Wilt u gratis een exemplaar van deze brochure ontvangen? Laat dan hieronder uw gegevens achter dan ontvangt u een exemplaar in uw mailbox. 

Over de schrijvers

Niek Kraan en Willem Eikelenboom zijn adviseurs van de onderwijsgroep van Twynstra Gudde. Zij helpen scholen en besturen in het primair en voortgezet onderwijs met het omgaan met leerlingendaling. Soms concreet door samenwerkingen op te zetten en te begeleiden, maar ook door (participatief) scenario's te verkennen.

Markten & Sectoren

Onderwijs

Ja, ik wil een gratis exemplaar