Blog | Page 5 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Pim Meijer

Participatie van jeugd en jongeren: hoe krijg je het werkend?

16-05-2018
reageer
Pim Meijer

In de Nederlandse samenleving worden steeds meer groepen mensen geacht en gevraagd om te participeren bij het vormgeven van deze samenleving. Dit dient onder andere te leiden tot beter, slimmer en effectiever beleid. Voor onze beleidsmakers is het echter niet altijd gemakkelijk om elke groep in onze samenleving te bereiken of betrekken. Jeugd en jongeren blijken groepen die wat dit betreft op bovengemiddelde afstand van onze beleidsmakers staan.

Helmuth Stoop

KOMPAS in de praktijk: hoofdlijnen van de organisatie snel duidelijk (3/4)

16-05-2018
reageer
Helmuth Stoop

In de afgelopen weken hebben wij met twee programmamanagers gepraat over het gebruik van het KOMPAS. Vanwege de vertrouwelijkheid van de opdrachten spreken we verder over een Haagse en een Rotterdamse programmamanager. Eén van hen heeft het KOMPAS aan het begin van de opdracht toegepast, de ander als een reflectie op een paar recente programma’s.

Programmamanagement
Simone Wevers

Vier tips voor een geslaagde aanbesteding

08-05-2018
reageer
Simone Wevers

Bij een geslaagde aanbesteding zijn zowel aanbesteder als inschrijvers gebaat. De onderstaande aandachtspunten stimuleren en faciliteren inschrijvers om een zo goed mogelijke inschrijving te doen en vergroten daarnaast de kans dat inschrijvers na afloop de aanbesteding positief zullen evalueren.

Mobiliteit en infrastructuur Aanbesteden en contracteren
Anne de Jager

Creëer een goede basis voor samenwerking in de aanbesteding – Drie succesfactoren

08-05-2018
reageer
Anne de Jager

De betekenis van het begrip ‘samenwerking’ in bouwcontracten is in afgelopen jaren veranderd. Samenwerking is niet meer alleen ‘de markt levert en de opdrachtgever toetst en betaalt’. Er wordt steeds vaker de voorkeur gegeven aan een samenwerking waarin opdrachtgever en opdrachtnemer de werkzaamheden in bepaalde fases daadwerkelijk ‘samen gaan doen’. Dit gebeurt in alliantievormen zoals de projecten Gorinchem – Waardenburg van waterschap Rivierenland en project Markermeerdijken van Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier, maar ook in ander type samenwerkingsvormen zoals project DOEN dat door Rijkswaterstaat wordt gerealiseerd en waar gezamenlijk invulling wordt gegeven aan het contract. Wanneer andere samenwerkingsvormen worden geambieerd, dan vraagt dit iets van het type partij waarnaar een opdrachtgever op zoek is.

Mobiliteit en infrastructuur Aanbesteden en contracteren