Blog | Page 214 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Fianne Lindenaar

Risicoanalyses Ruimte voor de Rivier

15-05-2013
reageer
Fianne Lindenaar

Bijna 40 projecten voor het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ zijn actief bezig met het beheersen van hun risico’s. Wij helpen ze daarbij en geven een werkwijze mee waarmee de sturing van het gehele programma geholpen is.

Water Rijksoverheid Risicomanagement
Dorine Wesel

ICT-manager van de toekomst laat zich niet in het verdomhoekje drukken

15-05-2013
reageer
Dorine Wesel

Het blijft tobben met ICT-projecten, ze kosten handenvol geld, mislukken vaak, zijn te laat klaar, overschrijden budgetten. Het went maar niet. Waarom kan dat niet anders? Dus hoe verbeteren we prestaties in ICT-afdeling door ander, effectiever, gedrag van de ICT-manager?

Verandermanagement ICT
Fianne Lindenaar

Samen sturen op risico's

15-05-2013
reageer
Fianne Lindenaar

Deze publicatie geeft weer hoe het risicomanagement binnen het programma Ruimte voor de Rivier zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld en is vormgegeven.

Water Rijksoverheid Risicomanagement Programmamanagement
Martin Hanse

Geïntegreerde contracten en EMVI wél de oplossing

15-05-2013
reageer
Martin Hanse

Het gebruik van emvi is geen alternatief voor een geïntegreerd contract als het gaat om het verkrijgen van een zo hoog mogelijk maatschappelijke waarde voor zo min mogelijk geld. Het is juist het samenspel van beide instrumenten die de aanbestedende dienst in staat stelt dit te realiseren, dát is goed besteden van publiek geld.

Aanbesteden en contracteren