Kleurentest actueel en waardevol instrument | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Kleurentest actueel en waardevol instrument

De kleurentest helpt je eigen visie op veranderen in kaart te brengen. Ook krijg je door het invullen van de test inzicht in andere visies op veranderen. De kleurentest is gebaseerd op het boek Leren Veranderen van Léon de Caluwé en Hans Vermaak (2006).

Kleurentest blijft actueel en een waardevol instrument
De kleurentest helpt je eigen visie op veranderen in kaart te brengen. Ook krijg je door het invullen vande test inzicht in andere visies op veranderen. De kleurentest is gebaseerd op het boek Leren Veranderen van Léon de Caluwé en Hans Vermaak (2006). In drie jaar tijd hebben bijna 100.000 mensen onze kleurentest via internet ingevuld.
Opvallende uitkomsten uit onderzoek hiernaar zijn bijvoorbeeld dat mensen die de test via het internet invullen een hogere voorkeur op blauw hebben dan mensen die de test op papier vullen. Toch iets meer gehaaste en ongeduldige (blauwe) respondenten achter de computer?Ook lijken mensen in het onderwijs gemiddeld lager op geel (macht) en groen (leren) te scoren dan andere branches als bijvoorbeeld industrie en de transportsector.

Een goede spiegel
Je kunt wel stellen dat veel mensen naar dit instrument blijven grijpen; het waardevolle zit vooral in het feit dat de kleurentheorie laat zien dat er vijf groepen van verandertheorieën naast elkaar bestaan en dat er niet één omvattend model is!
Daarom kunnen zoveel (soorten) mensen zich er in vinden. Het kleurenmodel werkt blijkbaar als een goede spiegel om inzicht te krijgen in je eigen voorkeuren voor veranderen. De kleurenconcepten zijn generieke concepten die toegepast kunnen worden op organisaties, teams, groepen en individuen. Maar ook op verandertrajecten.

Score op de kleurentest
Het beeld dat uit de testen komt bevestigt onze eerdere beelden: op deze test scoren mensen het laagste op geel (veranderen door middel van het bij elkaar brengen van belangen) en het hoogst op wit (veranderen op maat, daar waar energie zit) en rood (veranderen door het motiveren van mensen). In de weergegeven grafiek is af te lezen wat de gemiddelde scores zijn op de kleuren van alle invullers van de kleurentest. Als je je eigen score vergelijkt met deze gemiddelden dan komt er een betrouwbare afwijking uit.

Meer weten?
Naar de opvallende uitkomsten uit eerste onderzoek naar de kleurentest zal meer onderzoek worden gedaan. We hebben de gegevens ook naar branches uitgesplitst om te onderzoeken welke verschillen er zijn in verandervoorkeuren afhankelijk van hoe het werkt in een branche. Wie daar meer over wil weten, kan Dorine Wesel benaderen.

Heb jij de kleurentest al eens ingevuld? Doe de kleurentest!

Reageer